Du er her: Hjem / Helse / Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Innhold

  Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

  Vi skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for langsiktig sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

  Om oss

  Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og arbeidet med individuell plan.

  Koordinerende enhet skal bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, innad i kommunen og med helseforetakene når du har samensatte tjenestebehov innen helse, over lengre tid.

  Hvem hjelper vi?

  Koordinerende enhet gir råd og veiledning hvis du har spørsmål om koordinator og individuell plan for habilitering eller rehabilitering. Enheten gir informasjon om dine rettigheter.

  Ta kontakt om koordinator og Individuell plan om du mottar eller skal motta to, eller flere, helse- og omsorgstjenester over lang tid. 

  Du har rett til å få utpekt en koordinator, uavhengig av om du ønsker en Individuell plan eller ikke. Individuell plan utløser ikke noen rettigheter eller tjenester i seg selv, men er kun et verktøy for samarbeid mellom dine tjenester.

  Hva er individuell plan (IP)

  Hvis du har behov for flere ulike helse- og omsorgstjenester over lang tid, kan du søke om Individuell plan.

  Individuell plan er et dokument som gir samlet oversikt over dine behov for offentlige tjenester.

  En IP kan:

  • hjelpe deg å sette langsiktige mål for hverdagen,
  • gir oversikt over kontaktpersoner
  • skal sikre at dine samarbeidspartnere samarbeider med deg og hverandre

  Inntaksteam

  Inntaksteam er et  møte for samarbeid og drøfting av kompliserte/utfordrende saker knyttet til barn/unge opp til 23 år.

  Inntaksteam består av representanter fra Barnevernet, NAV, PPT, Forebyggende helsetjenester barn og unge, Oppvekst, Tjenester til funksjonshemmede, Tildelingskontoret for helse- og omsorgtjenester og Koordinerende enhet.

  Inntaksteam er samlet 6 ganger i året.

  Saker meldes opp til Koordinerende enhet v/fagleder Nanna Kristoffersen på eget henvendelses skjema (link).

   

  Hvem kan søke?

  Personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og deres pårørende.

  Pris

  Individuell plan er gratis.

  Hvordan søker jeg?

  Fyll ut skjemaet "Henvendelse om Individuell plan/Koordinator" og send det til Koordinerende enhet.

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Elektronisk samhandlingsverktøy

  Kommunen har AcosIP som elektronisk verktøy for registrering av koordinator og Individuell plan. (Link til acosip.no/ringerike)

  Kontaktinformasjon

  Koordinerende enhet 

  Vi er lokalisert i Vikenbygget, Storgata 13.

  Nanna Kristoffersen, Fagleder

  Mobil 918 31 559

  Lillan Tangen Bratsberg, Systemansvarlig Acosip

  Mobil 993 05 549

  Torhild Lien

  Mobil 468 29 144

  Aktuelle lover

  Det er lovpålagt med en en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen.

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Siste endret: 01.04.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?