Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Driftsbygning i landbruket

Innhold

  Driftsbygning i landbruket

  Oppføring av driftsbygning på en gårdseiendom, krever søknad om tillatelse.

  Bygninger inntil 1000 m2

  Alminnelige driftsbygninger behandles etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 og kan forestås av tiltakshaver. Som alminnelig driftsbygninger regnes:

  1. Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m2 bruksareal (BRA).

  2. Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens total areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA).

  Bygninger over 1000 m2

  Større driftsbygninger skal behandles som søknader etter pbl § 20-3 med krav om ansvarsrett for alle funksjoner. Det samme gjelder bygninger for fabrikkmessig produksjon og salg.

  Driftsbygning i landbruket omfatter:

  • Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygninger i landbruket, herunder installasjoner som inngår i slike bygninger.
  • Bygg for dyrehold utenfor landbruket regnes ikke som driftsbygning.

  Begrepet "driftsbygning" omfatter driftsbygning for:

  • jordbruk
  • husdyrbruk
  • skogsdrift
  • hagebruk
  • gartneri
  • pelsdyravl
  • Husvære for seterbruk, næringsfiske eller skogdrift*
  • gjeterhytter til reindrift*

  *Slike husvære skal ikke brukes som fritidsbolig

  Bolig på Landbrukseiendom

  Oppføring av bolig på landbrukseiendommen er ikke å anse som driftsbygning og omfattes av søknadsplikten.

  Slike tiltak må søkes om etter plan- og bygningslovens § 20-3.

  Siste endret: 04.01.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?