Du er her: Hjem / Kommuneoverlegen / Radon

Innhold

  Radon

  Radon og helserisiko

  Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen og kan sive inn i bygninger.

  Gassen er helsefarlig og kan forårsake lungekreft over tid. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen og med tiden man utsettes for radongass.

  Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft og radon er særlig farlig i kombinasjon med røyking.

  Les mer om radon:
  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

  Anbefalinger

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at alle bygninger beregnet (til opphold) for folk, bør ha så lave radonnivåer som mulig og under anbefalte grenseverdier.  

  For skoler, barnehager og utleieboliger er grenseverdiene fastsatt i Strålevernforskriften (§ 6). 

  Alle skoler og barnehager i Ringerike skal ha målt radon og gjennomført nødvendige mottiltak. Ta kontakt med rektor eller styrer for å få vite status.

  Leier du ut bolig?

  Hvis du leier ut bolig må du måle / ha målt radonnivået i utleieboligen. Etter 1. januar 2014 skal alle utleieboliger oppfylle kravene til radon i ny strålevernforskrift.

  Radonnivået skal være så lavt som det er praktisk mulig og under 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3.

  Du kan låne radonmåler hos Byggesakskontoret.

  Tilsyn og råd

  Kommuneoverlegen ved Miljørettet helsevern er tilsynsmyndighet. Har du spørsmål om radon, helserisiko, målinger og mottiltak, kan du ta kontakt med oss.

  Miljørettet helseverntjeneste

  Send oss en e-post

  Fagansvarlig:

  Unni Suther

  Mobil 905 62 030

  Kart over radonforekomst

  Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold.  Dataene kan blant annet gi den enkelte kommune grunnlag for en førstevurdering av radonfare ved arealplanlegging og miljørettet helsevern.

  Privatpersoner kan også bruke kartene til å danne seg et bilde av hvordan radonnivået er i området der de bor. Men for å få sikker kunnskap om radonnivået i huset sitt, må de måle selv.

  Til nasjonalt aktsomhetskart for radon (2015)

  Kontakt oss

  Byggesak

  Telefon 32 11 74 00

  Hverdager 09:00 - 15:00

  Besøksadresse

  Fossveien 9, Hønefoss

  Åpningstider

  Hverdager 09:00 - 15:00

   

  Miljørettet helseverntjeneste

  Send oss en e-post

  Fagansvarlig:

  Unni Suther

  Mobil 905 62 030

  Siste endret: 19.10.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?