Du er her: Hjem / Kommuneoverlegen

Innhold

  Kommuneoverlegen

  Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver.

  Kommuneoverlegens ansvarsområder

  Råd gis til helsetjenestene i kommunen, men også til andre tjenesteområder med betydning for folkehelsen.

  Kommuneoverlegen har blant annet ansvar for:

  Kommuneoverlegen gir også råd direkte til befolkningen og til kommunepolitikerne.

  Kommuneoverlegene skal gjennom sin rådgivning bidra til at befolkningen får nødvendige helsetjenester, og at tjenestene er forsvarlige.

  Kommuneoverlegen har et lovfestet ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i kommunen, og arbeide for å begrense utbredelse av disse.

  Kommuneoverlegen kan fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse, når det mistenkes at noen på grunn av alvorlig psykisk sykdom unndrar seg nødvendig helsehjelp.

  Kommuneoverlegen ivaretar kommunens hastekompetanse innen smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap. Herunder Psykososialt kriseteam.

  Siste endret: 24.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?