Du er her: Hjem / Elever med spesielle behov

Innhold

  Elever med spesielle behov

  Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning.

  Spesialundervisning

  Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

  Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak.

  Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

  Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

  • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. Du som er forelder, kan ta kontakt med skolen eller barnehagen hvis du er bekymret.
  • PPT gir hjelp til voksne som ønsker utredning.
   PPT tilbyr opplæring til ansatte i barnehager og skoler.

  Les mer om PPT her.

  Tilbud til elever med spesielle behov

  • I Ringerike er det et mål at flest mulig elever skal delta i vanlig undervisning på sin egen skole. 
  • Vi har egne tilbud for elever med særskilte behov, som for eksempel elever med psykisk utviklingshemming, autisme og/eller store sammensatte lærevansker.   
  • Vi har undervisningstilbud for hørselshemmede på Veien skole og på Veienmarka ungdomsskole
  Siste endret: 04.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?