Du er her: Hjem / Elever med spesielle behov

Innhold

  Elever med spesielle behov

  Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning.

  Spesialundervisning

  Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

  Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak.

  Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

  Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

  • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. Du som er forelder, kan ta kontakt med skolen eller barnehagen hvis du er bekymret.
  • PPT gir hjelp til voksne som ønsker utredning.
   PPT tilbyr opplæring til ansatte i barnehager og skoler.

  Les mer om PPT her.

  Særskilt tilrettelagt grunnskoletilbud

  I Ringerike er det et mål at flest mulig elever skal delta i vanlig undervisning på sin egen skole. 

  • Vi har særskilt tilbud for elever med store, sammensatte lærevansker, som for eksempel elever med psykisk utviklingshemming, autisme og/eller store sammensatte lærevansker.
  • For elever på barnetrinnet gis tilbudet ved Benterud skole (Hjerterommet). Les om Hjerterommet her.
  • For elever på ungdomsskolene er det tilbud ved Hov ungdomsskole  og Haugsbygd ungdomsskole.   Les om tilbudet på ungdomstrinnet her.
  • Vi har undervisningstilbud for hørselshemmede på Veien skole og på Veienmarka ungdomsskole

  Det er årlig opptak til særskilt tilrettelagt grunnskoletilbud. PPT har en sentral rolle med kartlegging og vurdering av om et barn trenger et særskilt tilrettelagt skoletilbud. Det er foresatte som søker plass. 

  Det søkes på eget skjema. Skjemaet kan lastes ned her. 

  Siste endret: 28.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?