Du er her: Hjem / Helse / Startlån

Innhold

  Startlån

  Startlån kan være en mulighet dersom du har vanskeligheter med å få oppfylt boligdrømmen din. Du kan få startlån til å kjøpe egen bolig, dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank.

  Startlån

  Startlån tildeles etter en behovsprøving. Vi legger vekt på om du forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og at du har benyttet muligheten til sparing.

  Du kan få startlån til:

  • kjøp
  • utbedring og tilpasning

  Dersom du har problemer med å betale boutgiftene, kan refinansiering med startlån gjøre at du kan fortsette å bo i boligen din.

  Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen.

  Hvem kan søke - kriterier?

  Barnefamilier

  • Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig. Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
  • Du har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli boende i boligen.

  Mottar trygd/offentlige ytelser

  • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
  • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

  Boliglåntakere med gjelds-problemer

  • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
  • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

  Andre

  • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
  • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
  • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
  • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

  Unge i etablerings-fasen er ikke i målgruppen

  • Er du ung og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån. Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

  Søknadsfrist

  Du kan søke hele året.

  Slik søker du om startlån til kjøp av bolig

  Send inn søknad i husbanken

  Her kan du velge eSøknad.  Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligtjenesten i kommunen.

  Du trenger disse vedleggene:
  1. Bekreftet kopi av siste års skattemelding (fås hos skatteetaten).
  2. Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder.
  3. Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.
  4. Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser.
  5. Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd.
  6. Dokumentasjon på all gjeld.
  7. Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue.
  8. Bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital
  9. Avslag fra minimum to private banker.
  10. Boligtjenestens saksbehandler kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig.

  Hva skjer videre?

  Boligtjenesten behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det.

  Når du eventuelt har fått forhåndsgodkjenning eller lånetilsagn kan du starte jakten på egen bolig.

  Valg av bolig skal godkjennes av Ringerike kommune før bud inngis til megler. Eventuelle bud gis til megler, som kontakter Boligtjenesten for å få godkjent finansieringen.

  Kopi av signert kjøpekontrakt sendes Boligtjenesten for at vi skal kunne utstede lånedokumenter.

  Utbetaling av startlån kan ta opptil 3 uker etter innlevert kontrakt. Ved utbetaling av lånet må forsikringsselskap og polisenummer oppgis.

  Mitt boliglån

  Når du har kjøpt bolig er det Intrum som tar seg av utbetaling av lån fra kommunen.

  De tar seg av:

  • fakturering
  • purring
  • inkasso

   

  De besvarer også generelle spørsmål om lånet.

  Hvis du har fått startlån kan du kan logge deg inn (med BankID) og få mer informasjon om lånet ditt her:

  MinSide for låntakere

  Kontaktinformasjon Boligtjenesten

  Storgata 13

  Telefon 32 11 74 00

   

   

  Postadresse

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss

  Klage

  Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til Boligtjenesten som har fattet vedtaket. Boligtjenesten vurderer klagen.

  Siste endret: 03.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?