Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune

Innhold

  Slik styres Ringerike kommune

  Ringerike kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som den øverste politiske myndighet.

  Kommunestyret

  Kommunestyret består av 43 representanter med varamedlemmer. Alle medlemmer og varamedlemmer er valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år.

  Reglement for kommunestyret         

  Hvem sitter i kommunestyret?

  Formannskapsmodellen

  Det er kommunestyret som velger representanter til formannskapet og de øvrige politiske utvalgene. I Ringerike kommune velges representantene til utvalgene etter forholdstallsprinsippet. Forholdstallsprinsippet er når den prosentvise andel representanter et parti, eller samarbeidende partier, har i formannskapet gjenspeiler antall verv partiet, eller samarbeidende partier, får i andre styrer, råd og utvalg.

  Demokratisk medvirkning

  De demokratiske prosessene i kommunen inkluderer det politiske systemet, men er også prosesser som drives av administrasjonen, gjerne i forkant av den politiske behandlingen.
  Eksempler er deler av det kommunale planarbeidet. Her inviteres involverte parter på mange nivå til å komme med meningsytringer og innspill.

  I tillegg har kommunen en rekke upolitiske styrer, råd og utvalg som har ansvar og arbeidsoppgaver innen et avgrenset område.

  Organisasjonskart

  Politisk organisasjonskart.

  Siste endret: 21.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?