Du er her: Hjem / Brann- og redningstjenesten

Innhold

  Brann- og redningstjenesten

  Om oss

  Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR), er et yrkesbrannvesen med hovedbrannstasjon og administrasjon i Hønefoss. RBRs innsatsområde er Ringerike og Hole kommuner i Buskerud med til sammen ca. 37.000 innbyggere.

  Totalt har brannvesenet 41 personer i heltidsstillinger samt 24 deltidsmannskaper. Det er til enhver tid 6 brannkonstabler på vakt som er klare til å rykke ut. Brannvesenets oppgaver bestemmes av aktuelle lover og forskrifter.

  Ringerike brann- og redningstjeneste utalarmeres av Sør–Øst 110-sentral i Tønsberg.

  Brannsjef er Terje Reginiussen

  Følg oss på facebook

  Forebyggende avdeling

  Informasjon om brannsikkerhetstiltak, opplæring, tilsyn og feiing er viktig for å forebygge brann. Våre hovedoppgaver er:

  • Besøk, befaringer, tilsyn og informasjonsarbeid til privatpersoner som lever med høyere risiko for brann enn gjennomsnittet – «Trygg Hjemme».  
  • Tilsyn med bygg hvor risikoen er spesielt stor. 
  • Informasjon- og motivasjonsarbeid i media, stands, besøk på skoler osv.
  • Feiing og tilsyn av skorsteiner og ildsteder.
  • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved tilsyn i byggesaker.
  • Saksbehandling og tilsyn i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver.
  • Ansvar for utplassering av trygghetsalarmer.

  Vi er 14 personer som jobber i forebyggende avdeling, fordelt på branntilsynsavdelingen og brannforebygger-avdelingen.

  Les mer om brannforebyggerene (feiervesenet)

  Beredskapsavdelingen

  Hovedoppgaven for beredskapsavdeling er å redde liv og verdier. Vi gjør dette gjennom aktivt arbeide og til enhver tid  et slagkraftig mannskap med lang erfaring. Vi har moderne utstyr til å håndtere branner og ulykker.

  Vi håndterer alt fra omfattende branner og ulykker, til mindre hendelser i Hole og Ringerike.Vi har utrykningsplikt for kommunene Ringerike og Hole. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med flere av våre nabokommuner og er flere ganger i året på oppdrag hos dem.

  Vaktordning

  Vi har døgnkontinuerlig vakt. I tillegg til hovedbrannstasjonen i Hønefoss har vi to deltidsstasjoner, en på Nes og en på Sokna. Vår primære oppgave er å redde liv og verdier. Dette gjør vi gjennom aktivt arbeid og til enhver tid et slagkraftig mannskap med lang erfaring.

  Ansatte

  Det er ca. 50 ansatte i beredskapsavdelingen. På hovedstasjonen er det til enhver til 6 personer som har 4-delt skiftordning, som kan rykke ut umiddelbart etter at alarmen har gått. I tillegg har vi brannstasjoner på Sokna og Nes i Ådal. Hver av disse stasjonene har 12 deltidsansatte konstabler. 

  RBR har en moderne bil- og maskinpark og helt nye stasjoner på Sokna og Nes i Ådal (2017/18).

   

  Ofte stilte spørsmål

  Besøk på stasjonen

  Er det mulig å få en omvisning på brannstasjonen?

  For å besøke brannstasjonen har vi satt noen kriterier:

  • Besøkende skoleklasser, lag og foreninger skal ha hatt fokus på brannforebyggende aktiviteter i forkant av omvisningen.
  • Ved henvendelse om besøk ønsker vi at dere gjerne kommer med to alternative datoer, slik at vi kan finne en dag som passer.
  • Oppgi antall som ønsker å komme på besøk.
  • Oppgi navn og telefonnummer på kontaktperson i forbindelse med besøket.

  Merk: Besøk på stasjonen er kun omvisning og innbefatter ikke undervisning eller opplæring. Planlagt besøk kan bli avlyst på kort varsel på grunn av utrykninger og andre beredskapsoppdrag.

  Kontakt for besøk

  Feiing og tilsyn 

  Når kommer brannforebyggeren? (tidligere feieren)

  Feiing og tilsyn er i dag behovsprøvd.

  Dette innebærer at brannforebyggeren, på bakgrunn av sotmengde og fyringsmønster, foretar en faglig vurdering av hvor ofte det bør feies i ditt fyringsanlegg (dvs. peis, ovn og pipe).

  Gjennomføring av tilsyn er også behovsprøvd og basert på risiko. Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget og hvordan du fyrer er eksempler på hva vi ser etter.

  Dette betyr at noen boliger vil få årlig besøk av brannforebyggeren, mens andre boliger kan oppleve at det tar opptil fire år mellom hver gang brannforebyggeren kommer på besøk. Under besøket får du beskjed om når neste feiing eller tilsyn vil bli utført.

  Fritidsboliger skal også feies og ha tilsyn, men der kan hyppigheten være annerledes på grunn av sjeldnere bruk.

  Må jeg være hjemme når brannforebyggeren kommer?

  I utgangspunktet ikke, men der det feies fra loftet må noen være tilstede. Om du ønsker at vi skal feie røykrør og fjerne sot fra sotluka, må det også være noen tilstede.

  Hvordan blir vi varslet at brannforebyggeren kommer?

  Brannforebyggeren varsler pr. i dag med lapper i postkassa 2 til 4 dager før feiing eller tilsyn skal gjennomføres. Noen blir også varslet på epost eller SMS.

  For mer informasjon om feiing og tilsyn, se Feiing, ildsted og trygg fyring.

  Kontakt brannforebygger-avdelingen:

  Gass

  Hvor mye gass (propan) kan jeg oppbevare hjemme?

  I boenhet kan det oppbevares inntil 55 liter brannfarlig gass. Det tilsvarer ca. 2stk 11 kg flasker.

  I garsje, utvendig bod, båthus eller lignende kan det for personlig bruk oppbevares inntil 90 liter brannfarlig gass.

  Borettslag og sameier kan ha strengere regler for bruk og oppbevaring. Sjekk ut!

  Er det noen begrensninger hvor gassen kan oppbevares?

  Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller eller annet rom under terreng, da slike rom ofte har dårlig ventilasjon. Brannfarlig gass skal heller ikke oppbevares på loft pga. dårlig adkomst og fremkommelighet. Med loft i denne sammenheng menes ikke loft leilighet.

  Kontakt

  Brannskade                         

  Hva gjør jeg om noen har fått brannskade?

  Nedkjøling er ekstremt viktig. Den umiddelbare førstehjelpen er den samme for første-, andre- og tredjegrads forbrenning. Brannskaden skal kjøles ned så raskt som mulig, helst med lunkent vann.

  Nyttige informasjon: hvordan-behandle-en-brannskade/

  Bålbrenning 

  Kan jeg brenne bål eller grille til helgen?

  Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt med bruk av åpen ild (f.eks bål, engangsgriller og bålpanner), i skog og annen utmark.

  Det er du som utfører aktiviteten som skal vurdere om det er trygt eller ikke. Om et bål kommer ut av kontroll kan du i verste fall bli erstatningspliktig for eventuelle skader.

  Er du usikker? Ja, da lar du være.

  Mer informasjon  om bålbrenning

  Fyrverkeri

  Retningslinjer for bruk av fyrverkeri i Ringerike og Hole kommuner.

  Overnatting                       

  For at vi kan behandle din melding om overnatting, ønsker vi beskjed 2-3 virkedager før hendelsen finner sted. Vi trenger følgende opplysninger:

  • Kommune og adressen for overnattingen
  • Navn på ansvarlig/nattevakt
  • Mobilnummer
  • Tidsrom for overnatting
  • Antall som overnatter
  • Tillatelse fra eier må foreligge

   Send oss en melding om overnatting til

  Arrangement 

  Send oss en melding om arrangement til:  

  Retur av gamle brannslukningsapparater

  Brannvesenet tar ikke i mot gamle brannslukningsapparater. Disse kan istedenfor leveres på en gjenvinningsstasjon.

  Finn nærmeste gjennvinningstasjon.

  Hvordan tilrettelegge for brannmannskaper?

  For å sikre at redningsmannskapene våre kommer til hvis ulykken er ute, har brann- og redningstjenesten laget en veileder.

  Denne er spesielt beregnet på involverte parter i bygg- og plansaker, for eksempel arkitekter, brannrådgivere, entreprenører, konsulenter og andre som driver bygg- og anleggsarbeid.

  Brann- og redningstjenestens retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

  Nyttige linker

  Opplæring og kurs

  Ringerike brann- og redningstjeneste setter sammen et kurs tilpasset din virksomhet.

  Vi arrangerer enkelte kurs innen brannvern og brannslokking, tilpasset ditt behov. Kontakt oss på e-post for mer info.

   

  Varme arbeider kurs 2022

  Det stilles krav til bevis i varme arbeider for de som benytter arbeidsverktøy og utstyr som generer gnister og varme som kan føre til brann. 
  Ringerike brann- og redningstjeneste har godkjente instruktører som jevnlig avholder kurs.

  Kurs avholdes på følgende datoer:

  27/9 - 25/10 - 29/11

  Ta kontakt for informasjon og påmelding.

   

  Sted: Hønefoss brannstasjon, Dronning Åstasgate 12, 3511 Hønefoss.

  Det er mulig å avholde kurs hos deres bedrift dersom mange har behov for kurs. Ta kontakt for informasjon.

  Målgruppe: Personer som utfører varme arbeider (eks. håndverkere, mekanikere).

  Nytt kurs hvert 5 år.

  Pris: Det gis rabatt ved flere ansatte fra samme firma. Kontakt kursholder.

  Påmelding på e-post.

  Priser

  Prisliste for tjenester fra brann og redning i 2022

  Pris for: Pris uten mva
  Kurs i varme arbeider (inkl. lærebok og sertifikatavgift)  2 000,-
  Kurs for brannvernansvarlig, 1 dag (inkl. lunsj)  2 642,-
  Kurs for brannvernansvarlig, 2 timer. Gruppe inntil 12 personer 1 2 642,- 
  Tillegg pr. 6 ekstra kursdeltagere (inntil 30 personer) 1 057,- 
  Håndslokker til øvelse, pulver/skum 264,- 
  Håndslokker til øvelse, CO2 687,- 
  Brannvernforedrag for lag og foreninger, 1,5 time 0,- 
  Ansatt (brannmannskap/undervisning) dagtid
  hverdager (08:00 - 15:30) 
  972,- pr. time 
  Tillegg for ansatt, kveld, natt og helg   369,-
  Bruk av mannskapsbil, tankbil (vannfylling) og stigebil pr. time 2 2 642,- 
  Båt eller UTV pr. time 2 1 744,- 
  Utleie slanger (25 m) og armatur (stender, grenrør, strålerør) pr. stk. pr. døgn. 211,-
  Lenser (pr m), oljeabsorberende bark (pr sekk) og absorberingsmiddel (pr sekk)  740,- pr. døgn 
  Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år  4 438,-
  Gebyr for behandling av søknad, pyroteknisk vare
  (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn)
  2 114,- 
  Gebyr for 1. gangs tilsyn, fyrverkeri (reisetid, kjøring og tilsyn) 687,- 
  Gebyr for 2. gangs tilsyn, fyrverkeri 951,-
  Falsk brannalarm (eks. manuell melder, varme arbeider) 4 438,-

   1 Håndslukkere med pulver/skum inkludert i kurspris.

   2 Timepris inkludert fører. Det fakturers minimum 2 timer.
   Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift, undervisning er uten mva.

  Hvordan bli brannkonstabel?   

  Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR), stiller ikke krav til fagbakgrunn for å bli ansatt som brannkonstabel, men de fleste som ansettes har en eller annen form for håndtverksfaglig utdannelse. Det kan være som rørlegger, tømrer, elektriker, bilmekaniker etc. Det er også positivt om du har utrykningsførerkort (kode 160) samt førerkort CE.

  Det er vanskelig å bli ansatt i RBR. Ofte er det 100 søkere pr. ledig stilling. Vi stiller derfor tøffe krav til de som søker. På 2. gangs intervju vil vi derfor teste din fysiske form, høydeskrekk, styrketester og klaustrofobi. De som ansettes må også dokumentere plettfri vandel.

  Ledig stilling

  Har du spørsmål til brannvesenet? Ta kontakt.

  Du kan kontakte oss her

  Telefon 32 11 74 00 (kl. 9-15)

  Servicenummer til 110 sentralen: 33 31 41 10 (24 timer i døgnet)

   

  Besøksadresse

  Ringerike brann- og redningstjeneste     

  Dr. Åstasgate 12, 3511 Hønefoss 

   

  Postadresse

  Ringerike Kommune v/brann- og redningstjenesten,

  postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

   

  Branntips

  Hjelp oss å forebygge brann!
  Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

  Har du et branntips kan du sende din bekymring her: http://www.branntips.no

  Siste endret: 05.09.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?