Du er her: Hjem / Brann- og redningstjenesten

Innhold

  Brann- og redningstjenesten

  Om oss

  Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR), er et heltidsbrannvesen med hovedbrannstasjon og administrasjon i Hønefoss. RBRs innsatsområde er Ringerike og Hole kommuner i Buskerud med til sammen ca. 37.000 innbyggere.

  Totalt har brannvesenet 41 personer i heltidsstillinger samt 24 deltidsmannskaper. Det er til enhver tid 6 brannkonstabler på vakt som er klare til å rykke ut. Brannvesenets oppgaver bestemmes av aktuelle lover og forskrifter.

  Ringerike brann- og redningstjeneste utalarmeres av Sør–Øst 110-sentral i Tønsberg.

  Brannsjef er Terje Reginiussen

  Følg oss på facebook

  Forebyggende avdeling

  Informasjon om brannsikkerhetstiltak, opplæring, tilsyn og feiing er viktig for å forebygge brann. Våre hovedoppgaver er:

  • Besøk, befaringer, tilsyn og informasjonsarbeid til privatpersoner som lever med høyere risiko for brann enn gjennomsnittet – «Trygg Hjemme».  
  • Tilsyn med bygg hvor risikoen er spesielt stor. 
  • Informasjon- og motivasjonsarbeid i media, stands, besøk på skoler osv.
  • Feiing og tilsyn av skorsteiner og ildsteder.
  • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved tilsyn i byggesaker.
  • Saksbehandling og tilsyn i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver.
  • Ansvar for utplassering av trygghetsalarmer.

  Vi er 14 personer som jobber i forebyggende avdeling, fordelt på branntilsynsavdelingen og brannforebygger-avdelingen.

  Les mer om brannforebyggerene (feiervesenet)

  Beredskapsavdelingen

  Hovedoppgaven for beredskapsavdeling er å redde liv og verdier. Vi gjør dette gjennom aktivt arbeide og til enhver tid  et slagkraftig mannskap med lang erfaring. Vi har moderne utstyr til å håndtere branner og ulykker.

  Vi håndterer alt fra omfattende branner og ulykker, til mindre hendelser i Hole og Ringerike.Vi har utrykningsplikt for kommunene Ringerike og Hole. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med flere av våre nabokommuner og er flere ganger i året på oppdrag hos dem.

  Vaktordning

  Vi har døgnkontinuerlig vakt. I tillegg til hovedbrannstasjonen i Hønefoss har vi to deltidsstasjoner, en på Nes og en på Sokna. Vår primære oppgave er å redde liv og verdier. Dette gjør vi gjennom aktivt arbeid og til enhver tid et slagkraftig mannskap med lang erfaring.

  Ansatte

  Totalt i beredskapsavdeligen er det ca 50 ansatte (heltid og deltid). På hovedstasjonen er det til enhver til 6 personer som har 4-delt skiftordning, som kan rykke ut umiddelbart etter at alarmen har gått. I tillegg har vi brannstasjoner på Sokna og Nes i Ådal. Hver av disse stasjonene har 12 deltidsansatte konstabler. 

  RBR har en moderne bil- og maskinpark og helt nye stasjoner på Sokna og Nes i Ådal (2017/18).

   

  Ofte stilte spørsmål

  Besøk på stasjonen

  Er det mulig å få en omvisning på brannstasjonen?

  For å besøke brannstasjonen har vi satt noen kriterier:

  • Besøkende skoleklasser, lag og foreninger skal ha hatt fokus på brannforebyggende aktiviteter i forkant av omvisningen.
  • Ved henvendelse om besøk ønsker vi at dere gjerne kommer med to alternative datoer, slik at vi kan finne en dag som passer.
  • Oppgi antall som ønsker å komme på besøk.
  • Oppgi navn og telefonnummer på kontaktperson i forbindelse med besøket.

  Merk: Besøk på stasjonen er kun omvisning og innbefatter ikke undervisning eller opplæring. Planlagt besøk kan bli avlyst på kort varsel på grunn av utrykninger og andre beredskapsoppdrag.

  Kontakt for besøk

  Feiing og tilsyn 

  Når kommer brannforebyggeren? (tidligere feieren)

  Feiing og tilsyn er i dag behovsprøvd.

  Dette innebærer at brannforebyggeren, på bakgrunn av sotmengde og fyringsmønster, foretar en faglig vurdering av hvor ofte det bør feies i ditt fyringsanlegg (dvs. peis, ovn og pipe).

  Gjennomføring av tilsyn er også behovsprøvd og basert på risiko. Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget og hvordan du fyrer er eksempler på hva vi ser etter.

  Dette betyr at noen boliger vil få årlig besøk av brannforebyggeren, mens andre boliger kan oppleve at det tar opptil fire år mellom hver gang brannforebyggeren kommer på besøk. Under besøket får du beskjed om når neste feiing eller tilsyn vil bli utført.

  Fritidsboliger skal også feies og ha tilsyn, men der kan hyppigheten være annerledes på grunn av sjeldnere bruk.

  Må jeg være hjemme når brannforebyggeren kommer?

  I utgangspunktet ikke, men der det feies fra loftet må noen være tilstede. Om du ønsker at vi skal feie røykrør og fjerne sot fra sotluka, må det også være noen tilstede.

  Hvordan blir vi varslet at brannforebyggeren kommer?

  Brannforebyggeren varsler pr. i dag med lapper i postkassa 2 til 4 dager før feiing eller tilsyn skal gjennomføres. Noen blir også varslet på epost eller SMS.

  For mer informasjon om feiing og tilsyn, se Feiing, ildsted og trygg fyring.

  Kontakt brannforebygger-avdelingen:

  Gass

  Hvor mye gass (propan) kan jeg oppbevare hjemme - hva sier regelverket?

  Maksimalt tillatte mengde brannfarlig gass (som propan) i en boenhet, er 55 liter (2 x11 kg beholdere) og 10 liter brannfarlig væske (som bensin og rødsprit). I utvendig bod, garasje eller lignende kan det maksimalt oppbevares 90 liter propan og 50 liter bensin/rødsprit.

  Det er viktig at oppbevaringen av de farlige stoffene gjøres så sikker som mulig, både for den enkelte beboer og samlet for alle som bor i et boligkompleks. Derfor bør du som beboer selv vurdere hva du faktisk har behov for, samtidig som styret samlet må vurdere risikoen.

  Hvis et borettslag/sameie mener at risikoen for uhell og ulykker blir for høy ved oppbevaring av farlig stoff, kan de bestemme egne regler som forbyr slik oppbevaring. Sjekk med ditt sameie/borettslag om det foreligger egne regler for bruk og oppbevaring av farlig stoff!

   

  Er det noen begrensninger hvor gassen kan oppbevares?

  Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller eller annet rom under terreng, da slike rom ofte har dårlig ventilasjon. Brannfarlig gass skal heller ikke oppbevares på loft pga. dårlig adkomst og fremkommelighet. Med loft i denne sammenheng menes ikke loft leilighet.

  Kontakt

  Brannskade                         

  Hva gjør jeg om noen har fått brannskade?

  Nedkjøling er ekstremt viktig. Den umiddelbare førstehjelpen er den samme for første-, andre- og tredjegrads forbrenning. Brannskaden skal kjøles ned så raskt som mulig, helst med lunkent vann.

  Nyttige informasjon: Førstehjelp ved brannskader

  Bålbrenning 

  Kan jeg brenne bål eller grille til helgen?

  Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt med bruk av åpen ild (for eksempel bål, engangsgriller og bålpanner), i skog og annen utmark.

  Det er du som utfører aktiviteten som skal vurdere om det er trygt eller ikke. Om et bål kommer ut av kontroll kan du i verste fall bli erstatningspliktig for eventuelle skader.

  Er du usikker? Ja, da lar du være.

  Mer informasjon  om bålbrenning

  Fyrverkeri

  All bruk av fyrverkeri er i utgangspunktet forbudt. Unntaket er på nyttårsaften mellom klokken 18:00-02:00, eller dersom man har fått godkjent søknad om oppfyring av fyrverkeri.

  Mer informasjon om fyrverkeri kan leses her: Retningslinjer for bruk av fyrverkeri i Ringerike og Hole kommuner.

  På nyttårsaften har kommunestyret i Ringerike kommune vedtatt en forbudsone i Hønefoss sentrum. I denne sonen er det totalforbud for oppfyring av fyrverkeri på nyttårsaften.

   

  Bilde: Forbudssonen i Ringerike kommune

  Overnatting                       

  For at vi kan behandle din melding om overnatting, ønsker vi beskjed 2-3 virkedager før hendelsen finner sted. Vi trenger følgende opplysninger:

  • Kommune og adressen for overnattingen
  • Navn på ansvarlig/nattevakt
  • Mobilnummer
  • Tidsrom for overnatting
  • Antall som overnatter
  • Tillatelse fra eier må foreligge

   Send oss en melding om overnatting til

  Arrangement 

  For at vi kan behandle din melding om arrangement, ønsker vi beskjed 2-3 virkedager før hendelsen finner sted. Vi trenger følgende opplysninger:

  • Kommune og adressen for arrangementet
  • Type arrangement og innhold
  • Navn på ansvarlig
  • Mobilnummer
  • Tidsrom for arrangementet
  • Anslått antall deltakere 
  • Tillatelse fra grunneier må foreligge

  Send oss en melding om arrangement til:  

  Retur av gamle brannslukningsapparater

  Brannvesenet tar ikke i mot gamle brannslukningsapparater. Disse kan istedenfor leveres på en gjenvinningsstasjon.

  Finn nærmeste gjennvinningstasjon.

  Hvordan tilrettelegge for brannmannskaper?

  For å sikre at redningsmannskapene våre kommer til hvis ulykken er ute, har brann- og redningstjenesten laget en veileder.

  Denne er spesielt beregnet på involverte parter i bygg- og plansaker, for eksempel arkitekter, brannrådgivere, entreprenører, konsulenter og andre som driver bygg- og anleggsarbeid.

  Brann- og redningstjenestens retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

  Nyttige linker

  Opplæring og kurs

  Ringerike brann- og redningstjeneste setter sammen et kurs tilpasset din virksomhet.

  Vi arrangerer enkelte kurs innen brannvern og brannslokking, tilpasset ditt behov. Kontakt oss på e-post for mer info.

  Se her for mer informasjon angående våres kurs, inkludert varme arbeider kurs:

  Opplæring og kurs

  Priser

  Prisliste - brann og redning

  Hvordan bli brannkonstabel?   

  Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR), stiller ikke krav til fagbakgrunn for å bli ansatt som brannkonstabel, men de fleste som ansettes har en eller annen form for håndtverksfaglig utdannelse. Det kan være som rørlegger, tømrer, elektriker, bilmekaniker etc. Det er også positivt om du har utrykningsførerkort (kode 160) samt førerkort CE.

  Det er vanskelig å bli ansatt i RBR. Ofte er det 100 søkere pr. ledig stilling. Vi stiller derfor tøffe krav til de som søker. På 2. gangs intervju vil vi derfor teste din fysiske form, høydeskrekk, styrketester og klaustrofobi. De som ansettes må også dokumentere plettfri vandel.

  Ledig stilling

  Har du spørsmål til brannvesenet? Ta kontakt.

  Kontakt oss

  Telefon 32 11 74 00 (kl. 9-15)

  Servicenummer til 110 sentralen: 33 31 41 10 (24 timer i døgnet)

   

  Besøksadresse

  Ringerike brann- og redningstjeneste     

  Dr. Åstasgate 12, 3511 Hønefoss 

   

  Postadresse

  Ringerike Kommune v/brann- og redningstjenesten,

  Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

   

  Branntips

  Hjelp oss å forebygge brann!
  Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

  Har du et branntips kan du sende din bekymring her: http://www.branntips.no

  Siste endret: 15.12.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?