Du er her: Hjem / Brann- og redningstjenesten / Fyrverkeri

Innhold

  Fyrverkeri

  Retningslinjer for bruk av fyrverkeri i Ringerike og Hole kommuner.

  Hvem kan søke?

  Alle over 18 år kan søke om å tenne opp fyrverkeri. Søknaden om tillatelse til opptenning av pyroteknisk vare (fyrverkeri), leveres Brannvesenet, med kopi til politiet. Brannvesenet gir en anbefaling om brannsikkerhet, men det er politiet som behandler søknaden.

  Det gis ikke tillatelse til  opptenning av fyrverkeri uten at det foreligger særskilte grunner. 

  Arrangement av allmenn interesse for befolkningen kan få tillatelse. Det samme kan arrangement som ligger utenfor bebygd område.

  Skjemaet må være sendt til brannvesenet senest 15 virkedager før avfyring.

  Søknad sendes på epost: brann@ringerike.kommune.no

  Kopi sendes på epost: post.sor-ost@politi.no

  Kunngjøringer om fyrverkeri

  All opptenning av fyrverkeri må kunngjøres i lokalpressen slik at naboer etc. kan ta forhåndsregler i forbindelse med dette.

  Nyttårsaften

  På nyttårsaften tillates det IKKE opptenning av pyroteknisk vare i Hønefoss sentrum.

  Utenfor sentrum gjelder en generell tillatelse mellom kl. 18.00 og kl. 02.00.

  Sikkerhet

  Alt fyrverkeri og pyroteknisk vare skal brukes til det formål det er beregnet til og i samsvar med bruksanvisningen for den enkelte artikkel. 

  Avfyring på annen måte enn beskrevet i bruksanvisningen er forbudt og kan medføre straffeansvar.

  Sammenbunting av enkeltgjenstander for å oppnå større effekt er forbudt.

  • Plass for oppsetning av fyrverkeri skal være slik beliggende at det ikke kan skje noen skade på omgivelsene.
  • Beholdningen av ikke-avfyrt fyrverkeri må beskyttes mot antennelse.
  • Ved luftfyrverkeri må en sørge for å ha et så stort nedslagsfelt at nedfallende stenger, hylser og lignende ikke kan volde skade.
  • Vent minst 5 minutter med å gå til tilbake til antent fyrverkeri som ikke virker. Artikler som er skadet må ikke forsøkes antent.
  • Nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap.
  • Person som er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må ikke håndtere eller bruke eksplosiver av noen art.
  • Oppsending av fyrverkeri, illuminasjon med fakler og lignende må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten Brannsjefens tillatelse.

  Søknader

  Last ned søknadsskjema for:

  Skjema sendes ferdig utfyllt til oss på epost:

  Brannvesenet vidresender politiet en positiv eller negativ anbefaling med hensyn til søknaden på bakgrunn av brannsikkerhet. Det er politiet som behandler søknaden.

  Klage på avslått søknad

  Om din søknad om tilatelse til oppskyting av fyrverkeri ikke blir godkjent, kan du klage på avgjørelsen.

  Ønsker du å klage, må du gjøre det skriftlig til politiet innen tre uker fra mottatt avslag.

  Eventuell klage sendes Politimesteren på epost: post.sor-ost@politiet.no.

  For øvrig vises til Forvaltningsloven §§ 28-32 om klage, samt § 36 om dekning av saksomkostninger.

  Du kan lese mer om rett til å klage og klagefristen i Forvaltningslovens Kap. 6 om klager, samt i § 36 om dekning av saksomkostninger ved en eventuell klage.

   

   

  Siste endret: 09.11.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?