Du er her: Hjem / Brann- og redningstjenesten / Feiing, ildsteder og trygg fyring

Innhold

  Feiing, ildsteder og trygg fyring

  Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner/piper og tilsyn i boliger og fritidsboliger. Feiervesenet er en del av forebyggende avdeling i Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR).

  Informasjon vedrørende feiing under Korona-situasjonen

  Informasjon til huseiere i forbindelse med feiing av skorsteiner, i perioden hvor vi alle må utvise forsiktighet i forhold til smitte.

  Ringerike brann- og redningstjeneste har vurdert at feiingen av skorsteiner kan opprettholdes inntil videre. Dette fordi det er et arbeid som ikke krever nærkontakt med andre mennesker.

  Vi ber om forståelse for at vi ikke kommer inn og tømmer sot i sotluken etter utført feiing, og ber dere om å gjøre dette selv, eller kontakte oss senere for å få utført tømming av sot.

  Det er svært viktig for å hindre utsoting at feieren ser det er tilrettelagt for feiing, med stige som tydelig er til feieren.

  Ta kontakt om det er noe dere lurer på, telefonnummer til feieren står på varsellappen.

  Huskeliste før feiing av skorstein

  • Ved feiing fra tak: sørg for at stigen opp til taket legges frem til oss. Plasser den under der takstigen er. Dette er et tegn på at dere vet vi kommer. Taksikringsutstyr skal være i forskriftsmessig stand.
  • Ved feiing fra loftet: pass på at loftstiger, trapper og atkomsten på loftet er lett tilgjengelig.
  • Alle ildsteder og spjeld må være lukket slik at sotskade unngås.
  • Ikke fyr når feiing skal utføres.
  • Har du sotlukestein i sotluka? Da er det fint om du fjerner denne før feiing.
  • Du er selv ansvarlig for uttak av sot hvis vi ikke kommer inn i boligen.
  • Ønsker du feiing av røykrøret, ta kontakt med oss.
  • Husk å si ifra til leieboere at vi kommer!

  Huskeliste før tilsyn med fyringsanlegget

  • Eier eller representant for eier må være til stede og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og piper er tilgjengelige.  
  • Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere.
  • Eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold.

  Feiing og tilsynet er en lovpålagt oppgave for kommunen, og eier plikter å legge til rette slik at feierpersonell får utført sine oppgaver.

  Hva gjør feieren?

  Vi feier, utfører tilsyn og sjekker brannsikkerheten.

  Feieren kommer hjem til deg for å feie og føre tilsyn med fyringsanlegget. Feieren gir også veiledning om blant annet riktig fyring, slokkeutstyr, røykvarsler og rømningsveier. Gjennomføring av feiing og tilsyn er behovsprøvd og basert på risiko.

  Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget, sot mengde og hvordan du fyrer er ting vi ser på. I tillegg ser vi på den generelle brannsikkerheten. Ut fra dette gjør feieren en faglig vurdering av hvor ofte det bør feies og utføres tilsyn hjemme hos deg. Dette medfører at hyppigheten på feiing og tilsyn kan variere fra bolig til bolig.

  Verdt å vite om pipebrann/sotbrann

  Hvis du oppdager pipebrann, må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Hvis det ikke er fyr i peisen kan du også stenge peisspjeldet. Fjern alt brennbart som står i nærheten av pipa, ildsteder og sot/feieluker.Vær ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasje skillene og hold godt øye med loft og kjeller.

  Ved pipebrann skal brannvesenet alltid kontaktes. Ring 110. 

  Etter en pipebrann skal alltid feiervesenet tilkalles for å sjekke pipa for sprekker eller andre skader. Pipa skal ikke brukes før feiervesenet har kontrollert den. 

  Meld fra om montering av nytt ildsted

  Ved installasjon av nytt ildsted er det eiers ansvar å melde fra til kommunen. Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av vedfyrte ildsteder, men vi i brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

  Har du endret eller montert nytt ildsted må du melde dette til feiervesenet. Skjema for dette finner du her:

  Feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger

  I 2016 kom det nye nasjonale regler om at alle hytter og fritidsbolige skal feies, ha tilsyn og sjekkes for brannsikkerheten på på lik linje som vanlige boliger (Forskrift om brannforebygging). Vi har ansvar for alle hytter og fritidsboliger i Ringerike og Hole.

  Branntilsyn på hytter og fritidsbolig er viktig
  I følge Norsk brannvernforening brenner det over 1000 hytter og fritidsboliger årlig i Norge. Bruk av åpen flamme står for minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring, mangelfulle skorsteiner og ildsteder topper listen over brannårsaker. Siden de fleste hytter ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav til brannsikkerheten der som hjemme. Målet er å redusere antall dødsbranner.

  Hytteeier blir kontaktet i god tid før feing og tilsyn.

  Vi kartlegger hvilke hytter og fritidsboliger som har pipe og ildsted. Alle hytteeiere vil bli kontaktet via brev eller telefon/SMS slik at vi får gjort en avtale i med hytteeier før besøket.  

  Det er feie-og tilsynsgebyr for fritidsboliger. Det er kommunestyret som fastsetter gebyret.

  Forebyggende tiltak

  Rehabilitering av skorstein

  Pipa blir gjennom årene utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind. Derfor kan det hende at pipa vil ha behov for oppgradering, i likhet med andre bygningsinstallasjoner.

  Har du fått beskjed av oss at det er på tide å rehabilitere, er dette fordi brannsikkerheten i pipa de er svekket, og kan utgjøre en fare for brann. Rehabilitering av pipe må kun utføres av et kvalifisert firma.

  Rehabilitering er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f.

  Det er eiers plikt å sørge for at tiltaket blir søkt om, men de fleste aktører ordner selve søknadsprosessen. Kontakt byggesakskontoret i din kommune.

  Bruk

  Fyr trygt

  Vedovens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart matriale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at tempraturen har vært for høy.

  Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig mindre sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Tenn opp med papir og opptenningsved, eller bruk opptenningsbriketter.

  Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovenen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved.

  Det blir lite varme og mye forurensing når ovnen fylles med store mengder ved og det fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring danner beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann (pipebrann). En sotbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen.

  Aske fra ovn og peis

  Hvert år brenner minst én hytte ned som følge av at aske fra ildstedet blir satt ut til kjøling ut for hytteveggen før det tas med videre. Vind kan spre gnister og blåse liv i glørne og det skal ikke mye til før hyttekledningen tar fyr. Kjøl ned asken i en sinkbøtte med metallokk, plassert på fast plate eller steinhelle og i god avstand fra hytten.

  Fyringstips

  Kunsten å fyre med ved. Det er mye du må tenke på når du skal fyre med ved. Både valg av ved og riktig fyringsteknikk er viktig.

  Velg riktig ved
  Ulik ved har forskjellige egenskaper. Noen typer avgir mye varme, andre forholdsvis lite. Jo mer varme veden avgir, dess bedre er vedkvaliteten. Rogn og bøk varmer mest pr. volum. Eik, ask og lønn er nest best. Bjørk kommer i tredje klasse. Deretter kommer furu, svartor og selje. Osp, gran og gråor er blant de tresortene som gir minst varmeutbytte. En favn rogn eller bøk tilsvarer to favner gran eller osp.

  Fyr med tørr ved
  Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Fuktighet svekker vedens brennegenskaper, rå ved avgir vanndamp inne i ildstedet som fortrenger oksygenet og kjøler ned brennsonen. Vanndampen kan skape kondensproblemer i pipa. Slike problemer oppstår når temperaturen på røyken blir så lav at vanndampen blir liggende i pipeløpet.

  Fyr med riktig trekk
  Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel i ovnen. Med små ilegg unngår du skade på ovn og pipe. Sørg for å ha god trekk under fyring. Når flammene brenner rolig med en frisk og gul flamme har man riktig trekk.

  Unngå rundfyring
  Det blir dårlig forbrenning når du fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa som kan ta fyr, og mye forurensning slippes ut i luften. Det kan oppstå forpufninger som kan gi sotskader i boligen. I verste fall kan også giftige gasser lekke ut i rommet.

  Tilleggstjenester fra forebyggende avdeling

  Vi tilbyr/selger også tjenester i tillegg til de lovpålagte oppgavene.

  • feiing av ildsteder
  • kamerakontroll av skorstein
  • fresing av beksot

  Priser

  Alle som har ovn/fyringskilde koblet til pipa får faktura en gang i året.

  Gebyret er ikke knyttet opp til tidspunktet feiing eller tilsyn blir gjennomført, men gjelder for kalenderåret. Intervall for feiing og tilsyn kan variere, og reguleres ut ifra behovet.

  Brann og eksplosjonsvernloven gir kommunen mulighet til å ta betalt for gjennomføring av feiing og tilsyn. Det er kommunestyret som hver år fastsetter gebyret.

  Feiing og tilsyn omfattes av selvkostprinsippet for kommunale tjenester.

  Prisliste for feiing og tilsyn 2021

  Pris for: koster (inkl mva)
  Feie- og tilsynsavgift pr pipeløp 541,25
  Andre tjenester fra feiervesenet  
  Feiing av fyrkjele i boligenhet, større fyringsanlegg,fritidsbolig,
  etasjeovn/vedovn eller kamerakontroll av skorstein
  eller røyk-testing av skorstein pr time
  835,-
   Fresing av skorstein, pr time 1283,75

  For å slippe gebyr må man enten fysisk koble fra ovn/fyringskilde, eller sikre den mot bruk (eksempelvis ved plombering/forsegling).

  Sikkerhet for feieren

  Det er ditt ansvar som eier å sikre at feieren har en tilfredsstillende adkomst til og på taket, slik at vi får utført jobben på en sikker og trygg måte.

  Hvordan bli feier

  Ønsker du å bli feier? 

  Feieryrket from Fagforbundet on Vimeo.

  Kontakt oss

  Ringerike brann- og redningstjeneste
  Forebyggende avdeling
  Feiervesenet

  Eller ta kontakt med:

  Siste endret: 28.04.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?