Du er her: Hjem / Næringsutvikling

Innhold

  Næringsutvikling

  Næringsutvikling er et regionalt samarbeidsområde.

  Næringsteamet 

  Næringsteamet i Ringerike kommune er kontaktpersoner for næringslivsaktørene, og skal følge opp tiltakene i Næringsplan 2-1. Næringsteamet har blant annet som oppgave å følge opp tiltakene i næringsplanen.

  Næringsteamet hører inn under sektor for strategi og utvikling. 

   

  Foto: 
  Ringerike kommune

  Næringssjef

   

  Send e-post til Harriet Slaaen

  Mobil
  902 05 054

   

   

   

  Foto: 
  Ringerike kommune

  Næringsrådgiver

   

  Send e-post til Lina-Maria Linge

  Mobil
  993 64 349

   

   

  Foto: 
  Ringerike kommune

  Næringsrådgiver

   

  Send e-post til Annette Brunstad

  Mobil
  911 53 854

   

   

  Mål for næringsutvikling

  Næringsutvikling er et regionalt samarbeidsområde. For å styrke det regionale samarbeidet ble regionalt næringsteam opprettet i juni 2019, og består av en næringsfaglig representant fra hver kommune i Ringeriksregionen og USN. Lina-Maria Linge er leder for det regionale næringsteamet.

  Regionalt næringsteam har dialog, deler kunnskap og bidrar til at kommunene får utarbeidet sine næringsplaner. Målet er å bidra til regional vekst. USN skal bidra med kunnskapsgrunnlag.

  Alle kommunene har inngått partnerskapsavtale med USN, som ble vedtatt våren 2019. Partnerskapsavtalen vil være essensiell for å realisere målene og strategier i regionens næringspolitiske strategi «Framover sammen», og derigjennom målene og tiltakene i kommunene sine handlingsplaner for næring.

  Næringspolitisk strategi - "Framover sammen"

  Felles næringspolitisk strategi for Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Ringerike er vedtatt.

  Strategien er utarbeidet med Modum Næringsråd, Visit Norefjell, Ringerike kommune, Ringerike Næringsforening (RNF) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

  Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen

  Ringerike kommune har på bakgrunn av denne strategien startet arbeidet med revidering av næringsplanen for Ringerike - Næringsplan 2-1. Det er vedtatt at Næringsplan 2-1 for 2020-2021 gjelder ut 2022 til ny næringsplan er vedtatt.

  Næringsplan for Ringerike - Næringsplan 2-1

  Vårt overordnede mål for næringsutviklingen i Ringerike er å skape en ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger.

  Sammen skal vi gjøre ord om til handling innenfor følgende områder:

  1. Proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer
  2. Klynger og nettverk
  3. Kunnskap og kompetansebygging
  4. Trekke virksomheter til regionen
  5. Entreprenørskap og innovasjon
  6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer

  Handlingsplanen for næring "Næringsplan 2- 1", ble vedtatt i kommunestyret 9. desember, og gjelder for for 2023-2024.

  Vedtatt Næringsplan 2-1

  Forsidebilde fra næringsplan 2-1

  Ringerike Næringsfond

  Ringerike Næringsfond AS skal støtte næringsutvikling og næringsetableringer som er lokalisert, eller skal etableres, i Ringerike kommune.

  Les mer og søk støtte fra Næringsfondet her

  Etablererveiledning

  MER Innovasjon AS tilbyr etablererveiledningstjeneste for Ringerike kommune. Det tilbyr også gratis rådgivning om du har behov for det. 

  Gratis rådgivning

  MER Innovasjon AS tilbyr veiledning og sparring rundt idé, marked, behov og utvikling. Gjennomgang av dokumentasjon og rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet vil bli gitt etter behov. Innføring i støtteordninger og virkemidler vil også være en del av tjenesten. 

  Du er velkommen til å ta kontakt via nettsiden du finner ved å klikke her.

  Visit Øst-Norge

  Ringerike kommune er deleier av destinasjonsselskapet Vist Øst-Norge SA (tidligere Visit Innlandet) som har som oppgave å utvikle Ringerike som reiselivsdestinasjon, legge til rette for utvikling, samt til økt bo- og besøksattraktivitet. 

  Finn inspirasjon til hva du kan gjøre i Ringerike!

  Visit ØstNorge

  Siste endret: 13.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?