Du er her: Hjem / Sektor for strategi og utvikling

Innhold

  Sektor for strategi og utvikling

  Sektor for strategi og utvikling skal forsterke både ledelsen av og fokuset på de overordnede planene og strategiene i Ringerike kommune. Dette arbeidet skjer i tett dialog med folkevalgte organer, innbyggere og næringslivet. Heming R. Herdlevær er assisterende kommunedirektør og leder sektoren.

  Enhet for Samfunn og næring

   Harriet Slaaen

  Foto: Ringerike kommune

  Harriet Slaaen
  Leder for enhet for Samfunn og næring.

  Ansvarsområder

  • Overordnet planlegging (kommuneplan, kommunedelplaner (areal og tema innfor sektor) og områdereguleringer som kommunen selv utarbeider og/eller i samarbeid med andre.
  • Samfunnsutvikling, steds- og byutvikling.
  • Næringsutvikling.
  • Destinasjonsutvikling.
  • Geologi, flom, skred og kvikkleire (klimatilpasning).
  • Mobilitet, tilrettelegging av gange- og sykkel.
  • Samferdselsprosjekter.

  Send e-post til Harriet Slaaen

  Mobil: 902 05 054

   

   

  Enhet for Klima og miljø

   Bente E Anfinnsen, Klima- og miljøsjef Ringerike kommune

  Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria

  Bente Elsrud Anfinnsen
  Leder i enhet for Klima og miljø, og klima- og miljøsjef

  Ansvarsområder

  Klima- og miljøsjefen har et overordnet ansvar for  klima- og miljørelaterte tjenester.

  • Fagansvar for å få fokus på det grønne skiftet i planer og tiltak.
  • Ha et overordnet og koordinerende perspektiv på klima- og miljøspørsmål.
  • Ha oversikt over tilskudds- og støtteordninger relatert til klima- og miljøtiltak.

  Send e-post til Bente Elsrud Anfinnsen

  Mobil: 936 08 721

   

  Enhet for Arealforvaltning

   Bente E Anfinnsen, Klima- og miljøsjef Ringerike kommune

  Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria

  Fridtjof Denneche
  Leder i enhet for Arealforvaltning.

  Ansvarsområder

  Enhet for Arealforvaltning består av avdelingene byggesak, regulering, landbruk og oppmåling/geodata. Aktuelle ansvarsområder inkluderer byggesaksbehandling og reguleringsplaner, utslipp og forurensning, kart, fallvilt og tilsyn.

  Send e-post til Fridtjof Denneche

  Mobil: 454 38 223

  Har du spørsmål relatert til noen av fagemnene i denne enheten? Trykk på boksene nedenfor for å få kontaktinformasjon til avdelingslederne.

  Byggesak

  Send e-post til Arne Lange Hellum

  Landbruk

  Send e-post til Lisa Grenlund Langebro

  Les mer om landbrukskontoret ved å trykke her.

  Regulering

  Send e-post til Ane Marie Rydland

  Geodata

  Send e-post til Marit Krokmogen

  IT-enheten

   Bente E Anfinnsen, Klima- og miljøsjef Ringerike kommune

  Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria

  Torkjell Dahl
  IT-sjef.

  Ansvarsområder

  IT-enheten leverer digitale plattformer som understøtter kommunens bygg, ansatte og elever.

  • Identitetstjenester for ansatte og elever.
  • IT-service og support for ansatte.
  • IT-drift av digital infrastruktur som klienter, nettverk og kommunikasjon.
  • Drift av skytjenester og kommunens fagsystemer.
  • Tilrettelegging for gode digitale veivalg.
  • Cybersikkerhet.

  Send e-post til Torkjell Dahl

  Mobil: 930 27 388

   

  Enhet for Digitalisering

   Bente E Anfinnsen, Klima- og miljøsjef Ringerike kommune

  Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria

  Tor Eid
  Digitaliseringssjef.

  Ansvarsområder

  Enhet for digitalisering har et overordnet ansvar for:

  • Innføring av teknologi og nye løsninger som gir brukervennlige, gode og sikre tjenester til våre innbyggere, ansatte, næringsliv og frivillighet.
  • Innføring av teknologi for informasjonsforvaltning og dataanalyse til bruk i virksomehtsstyring, tjenesteutvikling og innovasjon.
  • Felles metodikk for prosjekt- og portefølgestyring som sikrer gode beslutninger og at vi bruker våre ressurser på best mulig måte.

  Send e-post til Tor Eid

  Mobil: 913 41 557

  Siste endret: 12.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?