Du er her: Hjem / Landsbrukskontoret for Ringerike og Hole

Innhold

  Landsbrukskontoret for Ringerike og Hole

  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole forvalter lovverk og tilskuddsordninger tilknyttet landbrukseiendommer i begge kommuner, samt viltforvaltning i Ringerike kommune.

  Hvem er vi?

  Landbrukskontoret består av 6 fast ansatte rådgivere med ulik spesialisering og ansvarsområder. Vi er lokalisert i Fossveien 9 i Hønefoss, men har også fast kontordag i Hole herredshus annenhver onsdag.

  For at det skal bli enklere for deg å få svar på det du lurer på, har vi laget en oversikt over hvem som har ansvaret for ulike temaer hos oss. Om det ikke er mulig å få snakket med riktig person, er det likevel stor sjanse for at en av oss andre kan svare deg!

  Hvem gjør hva på landbrukskontoret?

  Nyheter og aktuelt

  Her finner du aktuelle saker og nyheter for deg som er gårdbruker og/eller eier av en landbrukseiendom.

  Landbrukseiendom

  Her finner du informasjon om lovverk som styrer erverv og bruk av landbrukseiendommer. Har du planer om å kjøpe en landbrukseiendom, eller ønsker å fradele en tomt fra din eiendom

  Skogbruk

  Skoglov, skogfond, skogsbilvei osv.

  Jordbruk

  Informasjon om nydyrking, plantevernmidler, avløserordninger osv.

  Tilskuddsordninger

  En oversikt over de vanligste tilskuddsordningene knyttet til jord-/skogbruk og landbrukseiendommer

  Vilt, jakt og fiske

  Her finner du informasjon om jakttider, jegerprøve, krepsefiske, elgbestand og masse annet knyttet til vilt, jakt og fiske i Ringerike.

  Klimasats jord og skog

  I Ringeriksregionen står landbruksnæringen for omtrent 20 % av klimagassutslippene i kommunene, og landbruksnæringen selv har selv lansert sin egen klimaplan med ambisiøse utslippskutt. Landbrukskontorene vil være med på å stimulere til klimatiltak i landbrukset og har startet opp med et eget klimasatsprosjekt med støtte fra Miljødirektoratet.

  Kontakt oss

  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

  Telefon: 32 11 74 00 (sentralbord)

  E-post: landbruk@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Fossveien 9

  Siste endret: 04.10.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?