Du er her: Hjem / Landsbrukskontoret for Ringerike og Hole / Nyheter og aktuelt

Innhold

  Nyheter og aktuelt

  Her finner du aktuelle saker og nyheter for deg som er gårdbruker.

  Temaplan landbruk og beite

  Ringerike og Hole er i gang med å utarbeide en ny temaplan for landbruk og beite. En temaplan er en mer detaljert plan på et temaområde og benyttes når det er behov for en bredere drøfting og presentasjon av satsningsområder, mål og tiltak.

  Her kan du lese mer om temaplan landbruk og beite

  Klimasats jord og skobruk

  Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum og Krødsherad har fått støtte til å arrangere en kursrekke for klimagassreduserende tiltak i landbruksnæringen. På denne facebook-siden vil det komme informasjon om ulike arrangementer.

  Les mer om klimasats jord- og skogbruk

  Ta vare på vipa!

  Flere av fugleartene knyttet til jordbrukslandskapet er truet, bl.a. vipe, åkerrikse og sanglerke. Landbrukskontoret i Ringerike og Hole tar nå initiativ for å ta vare på truede fuglearter i jordbrukslandskapet, ved å oppfordre bøndene til å gjøre enkle tiltak som kan ha stor betydning.

  Les mer her

  Siste endret: 28.04.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?