Du er her: Hjem / Landsbrukskontoret for Ringerike og Hole / Ta vare på vipa!

Innhold

  Ta vare på vipa!

  Flere av fugleartene knyttet til jordbrukslandskapet er kritisk truet, blant annet vipe, åkerrikse og sanglerke. Landbrukskontoret i Ringerike og Hole tar nå initiativ for å ta vare på truede fuglearter i jordbrukslandskapet, ved å oppfordre bøndene til å gjøre enkle tiltak som kan ha stor betydning.

  Vipe

  Vipe - en kritisk truet art

  Vipa er en trekkfugl som overvintrer i sydlige strøk og er tidlig på plass på ettervinteren. Hannene ankommer så tidlig som i midten av mars. I Ringerike og Hole ankommer vipa gjerne først arealene på Mælingen, Røyse, Averøya og Steinssletta.

  Fordi vipa liker å ha oversikt over omgivelsene, blir det enkle reiret gjerne lagt på en liten forhøyning ute på et jorde. Både egg og unger er meget sårbare i hele perioden fra egglegging og frem til ungene blir flyvedyktige. Denne perioden strekker seg fra mars til utgangen av juni.

  De siste 15-20 år har hele 75 prosent av vipe-bestanden i Norge forsvunnet og pilen peker videre nedover. Arten har nå status som «kritisk truet» på norsk rødliste – den mest alvorlige trusselkategorien. Det haster altså med å ta grep om vipa ikke skal bli helt borte fra norsk natur. 

  Landbrukskontoret oppfordrer alle grunneiere og bønder til å forsøke å ivareta vipa. I den forbindelse har man satt dette på dagsorden og er i dialog med lokale frivillige i Birdlife Buskerud, som kan bidra med merking av reir. Det kan være aktuelt å ta kontakt med bønder som har jorder der det er store muligheter for å finne reir eller der det er vipereir man kjenner til. Vi oppfordrer alle til å ta eventuelle henvendelser godt i mot i en felles innsats for vipa!

  Hva kan du som grunneier gjøre?

  1. Merk reiret med en tynn pinne (som ikke er egnet som sitteplass for skjære og kråke) noen meter unna reiret, slik at traktoren ikke kjører over reiret når man arbeider med jorden under våronna.

  2. Dekk reiret med en bøtte eller plast (bare når traktoren kjører forbi) ved  sprøyting eller gjødselspredning.

  3. Reiret kan flyttes noen få meter ved å ta en spade under hele reiret når man skal pløye, harve eller lignende. Legg det tilbake like etterpå. Forsøk har vist at vipa tolererer også permanent flytting av reiret hvis forskjellen tilsvarer kun noen få meter.

  4. Slåing fra midten og utover, slik at fuglene får muligheten til å rømme.

  5. I flere land i Europa, bl.a. i vårt naboland Sverige, har etableringen av «lerkevinduer» (områder på jordet der det ikke sås) vist seg å ha god effekt. Dette er områder der både vipe og sanglerke kan ha reiret sitt i fred fordi det ikke slås der.

  Vil du ha hjelp til å merke reir?

  Ta gjerne kontakt dersom du enten vet eller lurer på om du har hekkende vipe på jordene dine og du trenger støtte ved merking av reirene!

  Kontaktopplysninger: vipe.ringerike@gmail.com, send SMS til 991 60 745 eller kontakt Landbrukskontoret via landbruk@ringerike.kommune.no, da vil vi sende ut folk som hjelper deg med å lete og bistår med råd.

  Nyttige linker

  Fugler i jordbrukslandskapet: Bestandsutvikling og utbredelse - Periode 2000-2017

  Video: Korleis ta vare på vipa?

  Brosjyre om åkerrikse

  Siste endret: 28.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?