Du er her: Hjem / Landsbrukskontoret for Ringerike og Hole / Klimasats jord og skog

Innhold

  Klimasats jord og skog

  I Ringeriksregionen står landbruksnæringen for omtrent 20 % av klimagassutslippene i kommunene, og landbruksnæringen selv har selv lansert sin egen klimaplan med ambisiøse utslippskutt. Landbrukskontorene vil være med på å stimulere til klimatiltak i landbruket og har startet opp med et eget klimasatsprosjekt med støtte fra Miljødirektoratet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de fem kommunene i Ringeriksregionen; Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum og Jevnaker.

  Kursrekke for landbruksnæringen

  I denne kursrekken vil vi gjennomføre ulike arrangementer som er praktisk rettet og gir bønder og skogbrukere kunnskap om hvordan de kan gjennomføre ulike tiltak på egen gårdseiendom. Formålet er å stimulere til tiltak som både gir lavere klimagassutslipp, men også vil gi bedre agronomi og økonomi. Det planlegges totalt for fem ulike kursrekker som vil bli arrangert på forskjellige steder rundt omkring i Ringeriksregionen. 

  Fagseminar om drenering

  I samarbeid med NLR arrangerte Klimasats jord og skog et fagseminar om drenering i jordbruket. Arrangementet ble avholdt på Klækken hotell i Hønefoss. Drenering er et viktig tiltak for økt avling, redusert jordpakking og er et særlig godt klimatiltak fordi plantene utnytter tilført gjødsel bedre. I Klimakalkulatoren er det beregnet 1 % mindre utslipp av lystgass per kg tilført N der arealet er godt drenert. 

  Presentasjon av NLR

  Tilskudd til drenering

  Seminar om skog 

  Neste seminar i kursrekken ble arrangert i Ringerike hvor vi var så heldige å fikk besøke Næss Mathiesen. De forvalter en høybonitetsskog og vi fikk se og høre om hvordan de drifter skogen sin. Mange takk for at vi fikk komme!

  Deretter fortsatte seminaret på Klækken hotell. Her holdt Skogkurs og landbrukskontoret for Ringerike og Hole foredrag. Temaer som vi gikk inn på var hvordan vi skal forme en robust fremtidsskog mot vær og vind, kostnadsoptimering & driftsplanlegging i skogbruket, samt de økonomiske ordningene skogfond og NMSK-midler. Presentasjonene ligger under.

  Kostnadsdrivere Ringerike 07.04.22.pdf

  Skogfond Ringerike 07.04.22.pdf

  NMSK-midler.pdf

   

  Vekstskifteseminar 

  Kan bedre vekstskifte øke produksjonen? Vi ser på utfordringer og muligheter. 

  Dette var en kveld hvor vi så på mulighetene for bedre bruk av vekstskifte for både grôvfor- og kornbønder og fordelene og utfordringene dette fører med seg. 

  Presentasjoner vekstskifteseminar 24.3.pdf 

  Invitasjon til seminarer Grønt fagsenter Buskerud.pdf

  Ombruk av tre og tre som bygningsmateriale i landbruket

  Det var en samling 15.mars i Åmot, Modum kommune. Tema for samlingen var ombruk av tre og tre som bygningsmateriale i landbruket. Det var arrangert en befaring hos en bonde i Simostranda som har bygget et nytt fjøs i massivtre. Deretter fortsatte arrangementet på Simostranda klubbhus hvor vi fikk spennende foredrag som gav oss ny kunnskap og ideer på hvordan vi kan iverksette klimatiltak på vår egen gårdseiendom. 

  Foredrag fra 15.mars 

  Bioenergi Simen Gjølsjø.pdf

  Ombruk av tre - Nore.pdf

  Kurs om solenergi i landbruket 

  4.november arrangerte vi en informasjonskveld om solenergi i landbruket på Sundvolden Hotell i Hole.

  Det ble holdt et innlegg av Ola Stave som fortalte om sine brukererfaringer etter at han installerte solcelleanlegg på sin gårdseiendom tilbake i 2017. Deretter holdt Norges Vel et foredrag om solenergiteknologi (hovedkomponentene i et solcellesystem), dimensjonering, støtteordninger og andre rammevilkår, og relevante faktorer i forhold til lønnsomhet.

  Det var en kjempeinteresse for arrangementet og over 75 deltakere fra hele Ringeriksregionen.  

  Presentasjoner fra arrangementet finner du her:

  Informasjonskveld solenergi sundvollen 4.nov.pdf

  Solceller i landbruket Ola Stave.pdf

  Presisjonslandbruk

  Torsdag 23.september arrangerte Klimasats jord- og skog en fagsamling om presisjonslandbruk på Grønt Fagsenter Buskerud. Det var representanter fra Norsk landbruksrådgiving, Franzefoss minerals, Eik Maskin og det var flere bønder som hadde medbragt eget presisjonsutstyr. Temaer som ble tatt opp var GPS-festede jordprøver, riktig bruk av kalk og kunstgjødsel, bruk av n-sensor på sprøyte for reduksjon av plantevernmidler. 

  Bruk av n-sensor på åkersprøyte

  Vi takker alle for oppmøte på første samling i kursrekken!

  Kontakt oss

  Prosjektleder for Klimasats jord og skog

  Hans Kristian Øverby

  Telefon: 479 04 580

  E-post: hans.kristian.overby@ringerike.kommune.no 

  Siste endret: 23.02.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?