Du er her: Hjem / Helse / Hjemmehjelp

Innhold

  Hjemmehjelp

  Hjemmehjelp – (personlig assistanse/praktisk bistand)

  • Tjenesten er aktuell for deg som på grunn av sykdom- og nedsatt funksjonsevne, trenger bistand til praktiske oppgaver i hjemmet.
  • Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk. Du kan få hjelp til sengetøyskift, klesvask, tømming av søppel og innkjøp av husholdningsvarer.
  • Tjenesten har til hensikt å bidra til at du skal være mest mulig selvhjulpen og kunne bo i eget hjem lengst mulig.

  Hvem kan søke?

  Du som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse.

  Pris

  Betaling for hjemmehjelp skjer etter betalingsevne. Din inntekt er derfor avgjørende for hvor mye du skal betale. 

   

  Egenandeler 2023

  Hjemmejenester koster kroner
  Maksimumsbeløp å betale ved inntekt under 2G 220,- per måned
  Maksimumsbeløp å betale ved inntekt mellom 2G og 4G 2 238,- per måned
  Maksimumsbeløp å betale ved inntekt over 4G 3 604,- per måned
  Hjemmesykepleie  0,-

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139 (telefontid: kl 11:00-14:00)

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester:

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

   

  Siste endret: 10.01.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?