Du er her: Hjem / Kulturminner

Innhold

  Kulturminner

  Det er et nasjonalt ansvar å bevare norsk kulturarv. i kommunen kan vi sikre kulturminner, kulturmiljøer og landskap gjennom aktiv bruk av de mulighetene som Plan- og bygningsloven gir.

  Fredet og verneverdige bygg

  Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

  Hva er legges til grunn for at et bygg er fredet eller verneverdig?

  Fredet - vernet - verneverdig er begrep som ofte blir brukt i forbindelse med kulturminner, men hva er forskjellen på dem? Her kan du finne ut mer om hva begrepene egentlig betyr.

  Hvis du eier en fredet bygning eller anlegg har du fått ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv, men du har også krav på råd, veiledning og eventuelt tilskudd fra kulturminneforvaltningen.

  Les mer om hvilket ansvar du har her

  Hvis du eier en bygning eller et anlegg som er verneverdig eller fredet etter kulturminneloven, så finns det flere muligheter å søke om å få midler fra fylkeskommunen.

  Tilskudd fra fylkeskommunen  

  Har du arkeologiske kulturminner på eiendommen?

  Har du en gravhaug i hagen eller en kullgrop inntil hytteveggen?

  Fortvil ikke – du kan fortsatt bruke eiendommen din samtidig som du er med på å ta vare på vår kulturarv. De fleste kulturminner ligger på privat grunn og det er viktig å være klar over hva Kulturminneloven sier om hva man kan og ikke kan gjøre på og nært et fredet kulturminne.

  Les mer om dine muligheter her

  Før du skal bygge eller grave, har du en undersøkelsesplikt for å se om tiltaket ditt vil påvirke arkeologiske kulturminner. Dette gjelder både for større private tiltak og offentlige tiltak.

  Hvis det er blitt stilt krav om det i saken din så gjennomfører fylkeskommunen en arkeologisk registrering.

  Registrering av kulturminner

  Hvis du finner noe du tror er gammelt så ta kontakt med fylkeskommunen.

  Kanskje du har funnet en viktig del av Ringerikes historie. Det koster ikke noe å si fra og fylkeskommunen kan hjelpe til med å vurdere alderen på det du har funnet.

  Du er pliktig (dette sorterer under lov om kulturminner) til å melde fra til fylkeskommunen hvis du har funnet:

  • Gjenstander fra før 1537
  • Mynter fra før 1650
  • Skipsvrak, båter eller gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år

  Les mer om funn her

  Hogst og kulturminner    

  Du har selv ansvar for å påse at utførelsen av hogst ikke skader kulturminner. Før et skogsområde skal hogges, må du gjennomføre et søk i kulturminnesok.no

  Hvis du finner ut at det er kulturminner i området som skal hogges må du kontakte Arkeologisk feltenhet i Viken fylkeskommune før skogsområdet skal hogges.

  Les mer her

  Siste endret: 22.10.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?