Du er her: Hjem / Planer, rutiner og vedtekter / Trivsel i Ringeriksskolen

Innhold

  Trivsel i Ringeriksskolen

  Elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  Hva er et positivt og trygt skolemiljø?

  Med trygt og godt skolemiljø menes både de fysiske og de mellommenneskelige forholdene på skolen. Miljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosial tilhørighet.

  Den enkelte elevs subjektive opplevelse er utgangspunktet for skolens håndtering. Det er lovpålagt i av opplæringsloven § 9A, «Elevane sitt skolemiljø». 

  Elevene skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som:

  • mobbing
  • diskriminering
  • vold
  • rasisme
  • utestenging på skolen, i SFO eller på skoleveien

  Når man oppdager krenkende adferd, skal det reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. 

  Opplever du som elev eller foresatt at det ikke er trygt på skolen? Ta kontakt med rektor eller statsforvalteren. Les mer om en trygg skoledag her. 

  Trivselsplanen

  Trivselsplanen er et hjelpemiddel for skolene og de foresatte i arbeidet i tråd med Opplæringsloven § 9A og Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler § 12.

  Opplæringsloven Kapittel 9A omhandler elevenes skolemiljø:

  «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring»

  I trivselsplanen legger vi vekt på at:

  • skolen, elevene og foresatte samarbeider aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser*
  • alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser* dersom det er mulig
  • tydelig ledelse og gode systemer er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser*
  • lokale tiltak og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes

  *Med krenkelser menes mobbing, vold, diskriminering, rasisme og trakassering

  Gjennom den årlige elevundersøkelsen kartlegges blant annet trivsel, læringsmiljø og mobbing.

  Elev- og foreldreundersøkelsen 2021-2022 

  Elev- og foreldreundersøkelsen 2020-2021 

  Elevundersøkelsen 2019-2020 

  Les planen her

  Trivsel i Ringeriksskolen.pdf

  Avvik fra planen?

  Det er viktig at skolen får beskjed om avvik. Ta kontakt med skolens rektor eller send inn avviksskjema.

  Du finner skjema for å melde avvik her

  Informasjon om mobbing til foreldre - nullmobbing.no

  Siste endret: 07.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?