Du er her: Hjem / Planer, rutiner og vedtekter / Innsatsteam

Innhold

  Innsatsteam

  Ringerike kommune har etablert et innsatsteam for barnehager og skoler. Teamet bistår barnehagene og skolene i saker som som omhandler læringsmiljø, mobbing, krenkelser og andre hendelser.

  Hva kan innsatsteamet bistå med? 

  Teamet skal også bistå barnehagene og skolene med råd og veiledning i SSA- saker (seksuelt skadelig atferd-saker).

  De skal også hjelpe barnehagene og skolene i saker som er kompliserte, og iverksette tiltak som setter en stopper for mobbingen og/eller øvrige alvorlige hendelser.
  Innsatsteam skal ikke overta sakene fra barnehagene og skolene, men være en støttespiller og hjelpe til med å lage gode nok aktivitetsplaner.

  Hvem kan henvende seg til innsatsteamet?

  Barnehage ved styrer, skole ved rektor, lærere, elever, foresatte og andre (f.eks. helsesykepleier, ungdomskontakten, barne- og ungdomsarbeidere, miljøveiledere, barneverntjenesten og andre samarbeidsparter) kan sende en henvendelse til innsatsteamet.

  Henvendelser sendes sendes til skolefaglig rådgiver og/eller SLT-koordinator.
  Team, barnehage eller skole innhenter samtykke fra elev og foresatte.

  Siste endret: 27.12.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?