Du er her: Hjem / Planer, rutiner og vedtekter / Innsatsteam

Innhold

  Innsatsteam

  Ringerike kommune har etablert et innsatsteam for barnehager og skoler. Innsatsteamet bistår barnehagene og skolene i saker som som omhandler læringsmiljø, mobbing, krenkelser og hendelser.

  Hva kan innsatsteamet bistå med? 

  Innsatsteamet skal også bistå barnehagene og skolene med råd og veiledning i SSA- saker (seksuelt skadelig atferd-saker).

  Innsatsteam skal bistå barnehagene og skolene i saker som er kompliserte, og bistå med å iverksette tiltak som setter en stopper for mobbingen og/eller øvrige alvorlige hendelser. Innsatsteam skal ikke overta sakene fra barnehagene og skolene, men være en støttespiller i de vanskeligste sakene, og hjelpe til med å lage gode nok aktivitetsplaner.

  Hvem kan henvende seg til innsatsteamet?

  Barnehage v/styrer, skole v/rektor, lærere, elever, foresatte og andre (f.eks. helsesykepleier, ungdomskontakten, barne- og ungdomsarbeidere, miljøveiledere, barneverntjenesten og andre samarbeidsparter) kan sende en henvendelse til innsatsteamet.

  Henvendelser sendes sendes til skolefaglig rådgiver og/eller SLT-koordinator. Innsatsteam, barnehage eller skole innhenter samtykke fra elev/foresatte.

  Siste endret: 12.09.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?