Du er her: Hjem / Skolefritidsordningen - SFO

Innhold

  Skolefritidsordningen - SFO

  Om Skolefritidsordningen

  Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud utover den obligatoriske grunnskolen for barn i alderen 1.-4. klasse og for barn med særskilte behov på 1. - 7. trinn.
  SFO skal med utgangspunkt i lokal tilpasning og lokale behov legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO blir derfor en viktig del av barns helhetlige oppvekstmiljø.

  I Ringerike kommune jobbes det for at SFO skal være et trygt og godt miljø for alle som oppholder seg der. Det legges vekt på et godt samarbeid mellom foresatte, skole og SFO. 

  SFO har disse tilbudene:

  Etter skoletid

  Det er tilbud om SFO etter skoletid på alle barneskolene i Ringerike. SFO følger skolens ferie- og fridager. Det tilbys plasser 2-5 dager pr uke. Du kan ikke kjøpe timer pr dag, kun hele dager. 

  Søknadsfrist for SFO-plass er 1. april.

  Plassen i SFO varer til ut 4. klasse eller til den blir sagt opp. 

  Morgen-tilbud

  Dersom det er etterspørsel ved den enkelte skole, kan det holdes morgenåpent før første skoletime. Søknadsfrist er 1. april. 

  Plassen i SFOs morgentilbud varer til ut 4. klasse eller til den blir sagt opp.

  Ferietilbud

  Det er eget ferietilbud i skolens høst- og vinterferie og noen av sommerferieukene. Det legges vekt på et allsidig aktivitetstilbud fra kl. 07.30 – 16.30 i skoleferieukene. Ferietilbudet er på Benterud skole.

  Ukene søkes enkeltvis og må søkes hvert år. Det gis ikke søskenmoderasjon for dette tilbudet.

  Inneværende skoleår er det:

   • høstferietilbud
   • vinterferietilbud

  sommerferietilbud i tilsammen fire uker (19 dager) i skolen sommerferie:

   • Uke 25 (19.06-23.06)
   • Uke 26 (26.06-30.06)
   • Uke 31 (31.07.-04.08)
   • 4 dager i uke 32 (07.08-10.08).
   • Plass i sommerferietilbudet kan søkes fra april med søknadsfrist 20. mai. 

  Har du spørsmål om ferietilbudet, ta kontakt med Benterud skole.

  Søke plass i SFO

  Via kommunens oppvekstsportal kan du:

  • søke om plass i SFO
  • endre plass-størrelse (antall dager på SFO)
  • si opp SFO-plassen

  Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. april hvert år, men vi tar i mot søknader hele året. Det er ikke ventelister på SFO.

  Søknad om plass i SFO skoleåret 2023-2024

  Muligheten til  å søke om SFO-plass for neste skoleår i Ringerike kommune er nå åpen. Barn på 1.- 4. trinn og barn med særskilte behov på 1. - 7. trinn ønskes velkommen. SFO-plassen varer til eleven går ut av 4. trinn, til den blir sagt opp, eller endret.

  Søk via Oppvekstportalen, velg den skolen barnet skal begynne på.

  Søknadsfrist er 1. april. Les mer

   

  Betalingsinformasjon

  SFO i Ringerike kommune tilbyr plasser fra 2 til 5 dager pr. uke. Oppholdstiden er ca 4 timer pr dag. Dersom det er etterspørsel ved den enkelte skole, kan det holdes morgenåpent før første skoletime.

  Morgenåpent kommer i tillegg til det ordinære SFO-tilbudet og betales ekstra for. Det tilbys i utgangspunktet hele plasser i morgentilbudet.

  SFO følger skolens ferie- og fridager. Kommunale tilbud utover skoleruta betales det ekstra for.

  Det er inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. - 4. årstrinn, og gratis plass for barn på 5.- 7. årstrinn med behov for særskilt tilrettelegging. Les mer om ordningen her.

  12. timer gratis SFO for 1. og 2. trinn fra 1. august 2023

  Fra 1. august 2023 blir det innført gratis 12 timer i SFO for alle 1. og 2. klassinger som har søkt SFO plass. I forskriften §1B-4 står det: «Kommunen skal gi foreldra tilbod om å fordele dei 12 timane på alle dagane kommunen til vanleg har eit tilbud om skolefritidsordning, så langt det er praktisk mogleg.» og «Kommunen kan krevje betaling for kost.»

  Betaling for resterende plass følger til enhver tid fastsatt betalingssats.

  Beløpet trekkes automatisk fra på fakturaen.

  I tillegg kommer kostpenger som fastsettes av SU (Samarbeidsutvalget) ved den enkelte skole

  Gratis plass på SFO for familier med lav inntekt

  Kommunen fikk midler fra regjeringer til å kunne tilby gratis plass på SFO for skoleåret 2022-2023 for alle barn på 1.trinn som bor i familier som har innvilget redusert betaling. 

  Tilbudet blir ikke videreført for skoleåret 2023-24.

  Søk redusert betaling i barnehage og SFO

  OBS! Vi anbefaler deg å bruke nettleser Chome, Firefox eller Edge for optimal visning.

  Priser - SFO 2023

  Plasstype

  Pris per måned

  5 dager pr. uke (Hel plass - 20 timer)  3 330,-
  4 dager pr. uke (16 timer) 2 930,-
  3 dager pr. uke (12 timer) 2 195,-
  Halv plass (2/3 dager pr. uke - 10 timer) 1 825,-
  2 dager pr. uke (8 timer) 1 460,-
  Morgentilbud SFO (5 timer) 760,-
  Kjøp av ekstra enkeltdager 195,-

  Man betaler for 10 måneder per år, hvor det betales halv pris i juni og august.

  Ved deltidsplass inkluderer prisen et administrasjonsgebyr på 10 %.

  Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte sfo-ordning, jfr. §7 i vedtektene. NB! Ikke alle skoler har kostpenger.

  Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere.

  Vedtekter og handlingsplan for SFO 

  Last ned vedtektene og handlingsplanen

  Les handlingsplanen som e-bok

   

   

   

  • {{text}}
  {{hotkey}}
  {{text}}
  Siste endret: 04.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?