Du er her: Hjem / Skolefritidsordningen - SFO

Innhold

  Skolefritidsordningen - SFO

  Om Skolefritidsordningen

  Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud utover den obligatoriske grunnskolen for barn i alderen 1.-4. klasse og for barn med særskilte behov på 1. - 7. trinn.
  SFO skal med utgangspunkt i lokal tilpasning og lokale behov legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO blir derfor en viktig del av barns helhetlige oppvekstmiljø.

  I Ringerike kommune jobbes det for at SFO skal være et trygt og godt miljø for alle som oppholder seg der. Det legges vekt på et godt samarbeid mellom foresatte, skole og SFO. 
  SFO har disse tilbudene:

  Etter skoletid

  Det er tilbud om SFO etter skoletid på alle barneskolene i Ringerike. SFO følger skolens ferie- og fridager. Det tilbys plasser 2-5 dager pr uke.

  Søknadsfrist for SFO-plass er 1. april.

  Plassen i SFO varer til ut 4. klasse eller til den blir sagt opp. 

  Morgen-tilbud

  Dersom det er etterspørsel ved den enkelte skole, kan det holdes morgenåpent før første skoletime.
  Søknadsfrist er 1. april. 

  Plassen i SFOs morgentilbud varer til ut 4. klasse eller til den blir sagt opp.

  Ferietilbud

  Det er eget SFO-tilbud i skolens høst- og vinterferie og noen av sommerferieukene. Det legges vekt på et allsidig aktivitetstilbud fra kl. 07.30 – 16.30 i skoleferieukene. Ferietilbudet er på Benterud skole.

  Ukene søkes enkeltvis og må søkes hvert år. Det gis ikke søskenmoderasjon for dette tilbudet.

  Inneværende skoleår er det:

  Søke plass i SFO

  Via kommunens oppvekstsportal kan du:

  • søke om plass i SFO
  • endre plass-størrelse (antall dager på SFO)
  • si opp SFO-plassen

  Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. april hvert år, men vi tar i mot søknader hele året. Det er ikke ventelister på SFO.

  Betalingsinformasjon

  SFO i Ringerike kommune tilbyr plasser fra 2 til 5 dager pr. uke. Dersom det er etterspørsel ved den enkelte skole, kan det holdes morgenåpent før første skoletime.

  Morgenåpent kommer i tillegg til det ordinære SFO-tilbudet og betales ekstra for. Det tilbys i utgangspunktet hele plasser i morgentilbudet.

  SFO følger skolens ferie- og fridager. Kommunale tilbud utover skoleruta betales det ekstra for.

  I tillegg til ovennevnte kan den enkelte SFO tilby mindre plasser mot en fast pris pr. dag eller pr. time.

  Det er mulig å søke om redusert betaling dersom barnet har hel plass og samlet bruttoinntekt er under Folketrygdens 3 G. Se vedtektenes § 8. Skjema for å søke om redusert betaling fås på skolene, Servicetorget og internett.

  Fra 1. august innføres det inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. og 2. årstrinn, og gratis plass for barn på 5.- 7. årstrinn med behov for særskilt tilrettelegging. Les mer om ordningen her.

  Søk redusert betaling i barnehage og SFO

  OBS! Vi anbefaler deg å bruke nettleser Chome, Firefox eller Edge for optimal visning.

  Priser - SFO 2021

  Plasstype

  Pris per måned

  5 dager pr. uke (Hel plass)  3100,-
  4 dager pr. uke 2720,-
  3 dager pr. uke 2040,-
  Halv plass (2/3 dager pr. uke) 1700,-
  2 dager pr. uke 1360,-
  Morgentilbud SFO 710,-
  Kjøp av ekstra enkeltdager 180,-

  Man betaler for 10 måneder per år, hvor det betales halv pris i juni og august.

  Ved deltidsplass inkluderer prisen et administrasjonsgebyr på 10 %.

  Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte sfo-ordning, jfr. §7 i vedtektene. NB! Ikke alle skoler har kostpenger.

  Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere.

  Vedtekter og handlingsplan for SFO 

  Last ned vedtektene og handlingsplanen

  Les handlingsplanen som e-bok

   

   

   

  • {{text}}
  {{hotkey}}
  {{text}}
  Siste endret: 16.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?