Du er her: Hjem / Benterud skole

Innhold

  Benterud skole

  Benterud skole er en barneskole med i underkant av 370 elever. Skolen ligger sentralt på sørsiden av Hønefoss. Skolen åpnet 3. januar 2019

  Adresse: Harald Hardrådes gate 31, 3511 HØNEFOSS

  Telefon: 32 12 25 00

  E-post: benterud.skole@ringerike.kommune.no

  Aktuelt

  Lysarkene fra foreldremøte for 1. trinn skoleåret 2021/2022

   

  Kommunikasjon hjem-skole

  Vi bruker Transponder Meldingsbok for kommunikasjon mellom hjem og skole.

  Last ned appen “Transponder Meldingsbok” i App store eller Google play. Transponder meldingsbok kan også brukes fra nettleser: (https://transponder.no/)

  Første gangs pålogging er via ID-porten.

  Transponder Meldingsbok brukes til 

  • at foresatte sender fraværsmeldinger for barnet til skolen eller barnehagen
  • at foresatte gir en kort beskjed til ansatte, skole eller barnehage
  • at skole eller barnehage sender korte beskjed til foresatte 
  • at barnehage eller skole sender samlet beskjed/skjemaer til alle foresatte 
  • påmelding til aktiviteter og annet 
  • samtykke 

  Når foresatte logger seg inn i sine barns digitale meldingsbøker ser de hvem som til enhver tid kan lese og skrive i bøkene.

  Opplæringsvideo for foresatte finner du her.

  Om Benterud skole  

  Dagsrytme på Benterud skole

  Alle trinn starter kl. 0810 hver dag

  Det er friminutt kl. 0940 -1000, 1120 -1150 og 1320 - 1330

  Sluttider:

  Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  1 1250 1250 1250 1320 1320
  2 1250 1250 1250 1320 1320
  3 1250 1250 1250 1320 1320
  4 1250 1250 1250 1320 1320
  5 1250 1250 1430 1430 1320
  6 1250 1250 1430 1430 1320
  7 1250 1250 1430 1430 1320
  Trinnorganisering og elevtall

  På Benterud skole skole tenker vi trinnorganisering, ikke klasser. 

  Ukeplaner 

  Foresatte og elever finner ukeplaner og annen informasjon på en intern Google-side. Kontaktlærere informerer om nettadressen.

  Informasjonsskriv

  Elevenes læringsmiljø

  Trivelsesledere

  Skolefravær/skolevegring  

  Ordensreglement for Ringeriksskolen

  Ordensreglement for Benterud skole

  Prosedyre for ordensreglement

  Rutiner ved skader

  Samarbeid hjem - skole

  Skolens håndtering av barnevernssaker

  Forventninger til skoleåret

  Fadderordning

  Før elevene blir faddere gjennomfører de fadderkurs. Ved Benterud skole har vi faddergrupper med flere fadder og fadderbarn i samme gruppe.

  6.trinn er faddere for 1.trinn.

  7.trinn er faddere for 2. trinn.

   

  Disse trinnene samarbeider ved arrangementer, lek, lesing, utflukter osv. Målet for fadderne er at de skal ta ansvar og være et forbilde, samtidig som det skaper trygghet og inkludering for fadderbarna.

  Elevråd

  Elevrådet består av elever fra 4.-7.trinn. Elevrådet har månedlige møter med miljøveileder og jobber med saker som omhandler elevenes skolemiljø.

  Trivselsledere

  Trivselslederne består av elever fra 5.-7.trinn. Trivselslederne som blir valgt er stemt frem av elevene som gode forbilder og de arrangerer leker/aktiviteter i storefri. Trivselsledernes hovedoppgave er at alle elever skal føle seg inkludert og velkomne i leken.

  Frokosttilbud


  Benterud skole har gratis frokosttilbud for 4. -7.klasse. Frokosttilbudet er et drop-in tilbud fra kl. 07.45 hver dag. Det er også mulighet for å smøre matpakke på frokosttilbudet.

  Permisjon fra undervisning

  Det er ønske om at elevene blir tatt minst mulig ut av skolen. Søknad om ekstra ferier for elevene, vil i utgangspunktet bli avslått.

  Hvis man må søke om permisjon gjelder følgende:

  • Timelærer kan gi eleven fri en time
  • Kontaktlærer kan gi eleven fri en dag
  • Rektor kan innvilge permisjon inntil to uker

  Ved permisjoner over en dag skal det benyttes elektronisk søknadsskjema.  Foresatte er ansvarlige for at barna får gjennomgått det lærestoffet de går glipp av under fraværet – opplæringsloven § 2.11. Foresatte må ta kontakt med kontaktlærer og avtale hva som skal gjøres av skolearbeid.

  Fravær ved sykdom

  Skolen bruker Transponder som meldesystem

  Hvis det ikke er gitt beskjed om fravær vil skolen etterlyse eleven etter ca. 30 minutter

  Tannhelsetjenesten

  Skoletannlegen holder til i Sentrum Tannklinikk på Søndre Torv 1 - 2. etg. (over Torvet klær).  Barn har fri tannpleie ut det kalenderårert de fyller 18 år.  Tannhelsetjenesten sender ut innkalling. 

  Skoletannlegens telefonnummer er 32 12 65 02

  Skolehelsetjenesten

  Skolens helsesykepleier er Sølvi Bergerud og hun er å treffe på skolen tirsdag til fredag.  Helsesykepleier har kontor i 1.etg. ved administrasjonen.  I denne tiden tilbys helseopplysning og veiledning, evt. også undervisningsopplegg i klassens timer, vaksinering, helseundersøkelser, samtaler og evt. henvisninger.  Elever, lærere og foreldre kan henvende seg direkte til helsesykepleier.  Skolehelsetjenesten er ikke beregnet på vanlig legebehandling ved sykdomstilfeller. 

  Helsesykepleiers telefonnummer er: 957 88 040

  Les mer om skolehelsetjenesten i Ringerike kommune

  Spesial-pedagogisk tjeneste (SPT)

  Spesial-pedagogisk tjeneste er en del av skoleverkets hjelpeapparat og består av forskjellige fagfolk.  Skolens SPT representant er Jorun Holth Eggen.  Hun er på skolen torsdager og har kontor i 1. etg. ved administrasjonen.  Før en evt. henvendelse til SPT blir foresatte kontaktet og må gi sitt samtykke.  Foresatte kan også selv råd og help, enten via lærere eller direkte.  Dette gjelder alle forhold som har med trivsel, opplæring og tilpasning å gjøre. 

  Miljøveileder

  Fungerer som miljøveileder for hele skolen. Jobber for å skape et godt skole/læringsmiljø ved skolen.

  Tilgjengelig for elever, foreldre og lærere. 

  Miljøveileder Marianne Halvorsen 940 02 254

  Presentasjon av Benterud skole

  Presentasjon av Benterud skole

  Presentasjon av Benterud skole - bilder

  Nettvett og bruk av Chromebook

  Alle elever på Benterud skole har sin egen Chromebook.

  Bruk av Chromebook

  Nettvett

  Leksetilsyn på Benterud skole

  Ta kontakt for påmelding.

  Av smittevernhensyn foregår leksetilsynet på trinngrupper. Elever som ikke har SFO må hentes eller gå hjem 13:50

  Elevene som benytter seg av leksetilsynet har ikke rett til skoleskyss.

  Hjerterommet

  Pedagogisk plattform

  Her finner du pedagogisk plattform

  Søknad om plass på Hjerterommet

  Søknadsskjema leveres til avgivende skole eller barnehage. 

  Søknadsskjema finner du her 

  Skolefritidsordningen - SFO

  Oppvekstportalen

  Her finner du informasjon om hvordan du kommer inn på Oppvekstportalen

  FAU og SU 

  Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU

  På hvert trinn skal det velges to foreldrekontakter, hvorav den enen skal sitte i FAU.  Foreldrekontaktene skal være med på å arbeide for gjensidig informasjon og forståelse.  De skal også være kontaktledder mellom foresatte på trinnet og FAU.  De skal samarbeide med kontaktlærerne og elevene. 

  Her finner  du FAU sin hjemmeside

  Den inneholder oversikt over medlemmer i de ulike rådene, trinnkontakter og  innkalling og referater fra SU-møtene, 

  Referat fra møter skoleåret 2019-2020 ligger under arkiv.  

  Skyss og parkering

  Bussruter og busstider

  Informasjon om de forskjellige rutene finnes her:

  Rute 211Rute 212Rute 214Rute 221Rute 224Rute 228Rute 254

  Elever som bor i Hadelandsveien

  Til Benterud skole.

  Ring taxi utfører tilbringertransporten av elevene som bor i Hadelandsveien. Elevene blir hentet på hjemmeadresse, og kjørt til busstoppet i Hønensvingen. De tar linje 212 fra Hønensvingen kl. 07.37 til Benterud skole kl. 07.44.

  Retur fra Benterud skole

  Linje 212 kjører innom stoppet i Eikliveien etter skoleslutt, og kjører til busstoppet i Hønensvingen. Elevene som bor i Hadelandsveien, bytter til Ring taxi, som kjører de til hjemmeadresse..

  Spesialskyss

  Informasjon om spesialskyss/taxi finner du her

  Parkering for foresatte

  Av og til trenger foreldre mulighet til å parkere bil, for så å komme inn på skolen for å sjekke hyller, vått utetøy, utvikle relasjon til skolen etc. 

  Det er ca 40 parkeringsplasser ved Benterud skole, et område ved hovedinngangen og et ved inngangen til hallen.  

  Kapasitet på Kiss&Ride

  Det vil være plass til ca. 10 - 12 biler samtidig på Kiss&Ride.  Det er viktig å huske på at Kiss&Ride ikke er en parkeringsplass, men et sted der barna kun skal slippes av/hentes.

  Ferie og fridager

  Skoleruta  2023-2024 - Vedtatt felles skolerute for Viken fylkeskommune
  August Første skoledag torsdag 17.08.
  Oktober Høstferie  02.10 – 06.10. (uke 40)
  November Fri for elevene fredag 17.11. (Planleggingsdag for lærere)
  Desember Siste skoledag før jul tirsdag 19.12.
  Januar Første skoledag etter jul er onsdag 03.01.
  Februar Vinterferie 26.02 - 01.03. (uke 9)
  Mars Vinterferie 26.02 - 01.03. (uke 9). Påskeferie fra og med mandag 25.03.
  April Påskeferie til og med mandag 01.04.
  Mai Onsdag 1. mai,  torsdag 09.05.(Kr. Himmelfartsdag), fredag 10. mai (ordinær fridag), fredag 17. mai og mandag 20.05. (2. pinsedag). 
  Juni

  Siste skoledag fredag 21.06.

  Ringerike kommune - Ferier og fridager

  Felles for alle skoler

  Ringeriksskolen

  Skoler i Ringerike

  Skoleportal - innloggingsside

  Digital barnehage- og skolehverdag

  Begynne i 1. klasse

  Elevvurdering og eksamen

  Skoleskyss SFO

  Elevforsikring

  Personopplysninger i skolen

  Planer, rutiner og vedtekter

  Lån/leie av skolelokaler

   Ekstra behov

  Ekstra hjelp i barnehage og skole

  PPT i skolen /PPT i barnehagen

  Norsk for minoritetsspråklige

  Elever med spesielle behov

  Fritak fra aktiviteter i skolen

  Ferie og permisjon

  Ferier og fridager

  Elevpermisjon

  Trivsel

  Trivsel i Ringeriksskolen

  Den kulturelle skolesekken

  En trygg skoledag uten mobbing

  Fritak fra aktiviteter i skolen

  Ordensregler

  Arkiv 

  17. mai 2020 

  17. mai tale fra 2 elever i elevrådet

  17. mai tale fra elev på 6. trinn

  Her kan du se fremføringen av talene

  Film med tegninger fra elever på 1. trinn 

  Film med tegninger fra elever på  2. trinn

  Film med tegninger fra elever på 3. trinn

  Film med tegninger fra elever på 4. trinn 

  Informasjon om bruk av parfyme

  Her finner du informasjon om bruk av parfyme/parfymefrie produkter på Benterud skole

  Her finner FAU sin hjemmeside

  Referat fra SU-møte 18/9-2019

  Referat fra SU-møte 22/10-19

  Innkalling til SU-møte 30/10-19

  Referat fra SU-møte 30/10-19

  Innkalling til SU-møte12/11-19

  Innkalling til SU-møte 11/2-20

  Referat fra SU-møtet 11/2-20

  Leksepraksis og prosjekt leksefri skole - fra SU-møtet 11/2-20

  Her finner saksdokumenter ifm. prosjekt leksefri skole 

  Trafikksituasjon

  Barnevakten på Benterud skole i uke 8 og 9
  Bilder fra offisiell åpning den 1. februar

  Hønefoss videregående ved Medialinjen tok mange flotte bilder i forbindelse med åpningen vi hadde den 1. februar.

   

  Kontakt oss

  Adresse: Harald Hardrådes gate 31, 3511 HØNEFOSS

  Sentralbord: 32 12 25 00

  E-post: benterud.skole@ringerike.kommune.no

  Rektor:
  Isabella Leiva Mellingen 926 31 927

  Avdelingsledere:

  Inger Marie Skjolden  977 37 123

  Ingunn Eriksdatter Nystrand 977 50 408

  Linda Therese Høistad Birkely 406 26 108

  Camilla Margrethe Berntsen 415 47 291

   

  Benterud skole

  Besøksadresse:

  Benterud
  3511 Hønefoss

   

  Siste endret: 06.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?