Du er her: Hjem / Norsk for minoritetsspråklige elever

Innhold

  Norsk for minoritetsspråklige elever

  Begrepsforståelse og evne til å forstå skriftlig informasjon er grunnleggende for å få et bra utbytte av opplæringa i grunnskolen. I Ringerike kommune kommer det hvert år nye elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

  Særskilt språkopplæring

  En minoritetsspråklig elev har rett til særskilt språkopplæring frem til eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. 

  Skolen kartlegger norskferdighetene til elever som kan ha behov for særskilt språkopplæring. Foresatte kan også melde ifra til skolen dersom de mener at barnet deres har behov for dette. Skolen skal da kartlegge norskferdighetene til eleven.

  Dersom kartleggingen viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring, sender skolen skriftlig forhåndsvarsel til foresatte. Dersom foresatte ønsker særskilt språkopplæring for sitt barn gjøres et enkeltvedtak.

  Hvor får elevene opplæringstilbudet?

  Barnetrinnselever får tilbud om særskilt språkopplæring i en ordinær gruppe ved sin hjemskole. 

  Veienmarka ungdomsskole er mottaksskole for elever på ungdomstrinnet

  Elever i ungdomsskolealder som ikke har tilstrekkelig grunnlag i norsk får tilbud om å begynne på Veienmarka ungdomsskole. Den særskilte språkopplæringen organiseres i grupper og skal gi  elevene et god faglig basert grunnlag i norsk.  

  Har du spørsmål om opplæring av minoritetsspråklige elever?

  Ta kontakt med rektor ved den skolen du sokner til. Oversikt over skolene finner du her.

  Siste endret: 11.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?