Du er her: Hjem / Begynne i 1. klasse

Innhold

  Begynne i 1. klasse

  Det året barnet fyller 6 år skal barnet vanligvis skrives inn i 1. klasse

  Innskriving i 1. klasse

  Foresatte skriver inn sitt barn ved å bekrefte skoleplass i Oppvekstportalen. Det sendes ut invitasjon til alle som er folkeregisterregistrert i Ringerike kommune. 

  Oppvekstportalen 

  Innmelding for skoleåret 2020 - 2021 

  Foresatte til barn født i 2014 får tilsendt en invitasjon til innskriving via Svar ut torsdag 9. januar. Innskrivingen åpner fredag 10. januar. Frist for innskriving er 31. januar. 

  Har du ikke fått invitasjon til innskriving?  Da kan du benytte innskrivingsskjema eller ta kontakt med rådgiver på tlf 91 62 62 19. 

  Starte ett år tidligere?

  Foreldre har mulighet til å søke om å la barnet starte på skolen ett år tidligere, altså som 5-åring (fremskutt skolestart). Fristen er 20. november høsten før ønsket skolestart.

  Hvordan søker du?

  Søknad om å starte tidligere sendes til: Ringerike kommune, Utdanning og familie. 

  Fristen er 20. november høsten før ønsket skolestart. Søknader tas imot også etter fristen i tilfeller der barn flytter til kommunen etter 20. november.

  • Vi henter inn informasjon fra barnehagen og ber PPT om en sakkyndig vurdering.
  • PPT gjør en vurdering/anbefaling om framskutt eller ikke framskutt skolestart, basert på:
   • utredning av barnet
   • samtaler med barnehage og foreldre
  • Du mottar så et begrunnet vedtak om søknaden innvilges eller avslås.
   • Du som forelder kan klage på vedtaket.
  Hva vurderes?
  • Barnet må være fylt 5 år innen 1. april det kalenderåret det søkes om framskutt skolestart.
  • For å få framskutt skolestart må barnet som 5-åring være minst like modent som 6- åringen / skolestarteren på det intellektuelle, språklige, motoriske og sosiale området.
  • Det minnes om at selv om barnet framstår som modent for skolestart fysisk, sosialt og intellektuelt som 5-åring, er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis henger sammen med skoleprestasjoner 5-10 år framover i tid når det faglige innholdet begynner å bli mer abstrakt og komplisert.

  Søknadsskjema

  Starte ett år senere?

  I noen tilfeller vurderer foreldre og barnehage å la 6-åringen vente ett år med å begynne på skolen (utsatt skolestart). Opplæringsloven åpner for muligheten til å søke om dette. Fristen er 1. februar våren før skolestart.

  Hvordan søker du?

  Søknad om utsatt skolestart sendes av foreldrene til Ringerike kommune, Utdanning og familie.

  Fristen er 1. februar våren før opprinnelig skolestart. Søknader tas imot også etter fristen i tilfeller der barn flytter til kommunen etter 20. november.

  • Vi innhenter uttalelse fra barnehagen og ber om sakkyndig vurdering fra PPT.
  • PPT gjør en vurdering/anbefaling av utsatt eller ikke utsatt skolestart basert på:
   • utredning av barnet
   • samtaler med barnehage og foreldre
  • Du mottar så et begrunnet vedtak om søknaden innvilges eller avslås.
  • Du som forelder kan klage på vedtaket.
  Hva vurderes?

  Det vurderes om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

  Barn som kan kvalifisere for utsatt skolestart, kan være barn som med ett ekstra år i barnehagen vurderes til å ha et bedre utbytte av undervisningen. 

  Søknadsskjema

  Siste endret: 06.01.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?