Du er her: Hjem / Planer, rutiner og vedtekter / Skolekretser

Innhold

  Skolekretser

  Opptaksområdene (skolekretsene) for grunnskolene i Ringerike ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2019, KS sak 198/19. Forskriften gjelder fra 1. august 2020.

  Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene

  Fra og med skoleåret 2020-2021 gjelder den lokale forskriften for opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune. De største endringene gjelder opptaksområdene for Halllingby skole, Ullerål skole, Benterud skole, Helgerud skole og Tyristrand skole. Hønefoss skole legges ned sommeren 2020.

  Les den lokale forskriften her.

  Kart over opptaksområdene

  Det er lagt inn kart under beskrivelsen av opptaksområdene. Ved å klikke på kartet vil du kunne bla i alle kretskartene.

  Kommunens avanserte kartløsning gir deg oversikt over alle skolekretsgrensene. I tegnfoklaringen for kartene merker du av skolekrets under "Administrative grenser". Kartløsningen oppdatereres med nye opptaksområder våren 2020.

  Nes skole

  Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører Nes skole. Grensen forøvrig følger kommunegrensen mot Sør Aurdal, Søndre Land og Gran kommuner.

  Opptaksområde Nes skole

  Hallingby skole 

  Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr. 187. Hensveien 187 tilhører Ullerål skole, høyere numre Hallingby skole. Fra 1. august justeres grensen til å gå ved gamle Hen mølle.

  Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører Nes skole mens Grøterud og videre sørover tilhører Hallingby skole.

  Opptaksområde Hallingby skole

   

  Grense mellom Hallingby fra 1. august 2020

  Kretsgrense Hallingby-Ullerål fra 1. august 2020

   

  Ullerål skole

  Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr. 187. 187 tilhører Ullerål skole, høyere numre Hallingby skole. Fra 1. august 2020 justeres grensen til tidligere Hen mølle.

  Almemoen, Vågård, Geiteryggen, Nybyen og Nymoen tilhører Ullerål skole.

  Mot Hønefoss skole er grensen jernbanebrua i Hønengata. Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører Hønefoss skole.

  Grensen mot Benterud skole følger Randselva fra Storelva og videre til Hovsenga slik at området vest for Randselva tilhører Ullerål skole. Grensen mot Benterud gjelder fra oppstart av skoleåret 2020-2021.

  Mot Vang skole går grensen der jernbanen krysser Hvalsmoveien. Beboere i Thoen gata vest for Thoen gård tilhører Ullerål skole.

  Opptaksområde Ullerål skole

   

   

  Ny grense mellom Ullerål og Hallingby fra 1. august 2020: 

  Kretsgrense Hallingby-Ullerål fra 1. august 2020

  Nye grenser mellom Ullerål og Benterud fra 1. august 2020:

  Kretsgrense Bentrud-Ullerål fra 1. august 2020

  Hønefoss skole

  Grensene gjelder fram til oppstart av skoleåret 2020/21.

  Grensen mot Benterud skole går ved Stangs gate.

  Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i Hønengata. Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører Hønefoss skole.

  Mot Vang skole går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård og Krakstad tilhører Hønefoss skole.

  Opptaksområde Hønefoss skole

  Benterud skole

  Grensen mot Hønefoss skole går ved Stangs gate.

  Grensen mot Ullerål skole følger Randselva fra Storelva og videre til Hovsenga slik at området vest for Randselva tilhører Ullerål skole. Grensen mot Ullerål skole gjelder fra oppstart av skoleåret 2020-2021.

  Videre går grensen gjennom industri- forretnings-området vestover til Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna.

  Hele Vesterntangen og Støalandet fram til grensen mot Vang skole tilhører Benterud skole.Grensen mot Vang skole gjelder fra oppstart av skoleåret 2020-2021.

  Grensen mot Veien skole går der Randsfjordbanen krysser Soknedalsveien. Tolpinrud, Helgeshaugen, Riperbakken, Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til Veienmoen tilhører Benterud skole. 

  Grensen mot Tyristrand skole går ved E 16 og følger Storelva til Busund, slik at området øst for Storelva hører til Benterud.

  Mot Vang skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboere i Hadelandsveien 283 og høyere tilhører Vang skole. I øst går grensen ved Vestern gård, der FV 163 bytter navn.

  All bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune ved Elvika tilhører Benterud skole.

  Opptaksområde Benterud skole

  Nye grenser mellom Benterud, Vang og Ullerål fra 1. august 2020:

  Nye grenser mellom Helgerud og Tyristrand fra 1. august 2020:

  Veien skole 

  Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til E 16. Hallumsdalen tilhører Veien skole, det samme gjelder Furulundveien, Veienkroken og flata på Veienmoen/Høyby.

  Grensen mot Benterud skole går der jernbanen krysser Soknedalsveien.

  Opptaksområde Veien skole

  Helgerud skole 

  Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved E 16. Ramsrudområdet tilhører Helgerud skole.

  Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går på Ask der Sandakerveien tar av fra RV 35. Fra 1. august 2020 følger grensen tidligere Stranden skolekrets langs elva Sogna sørover fra Sæteveien til Sørumsmarka.

  Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole går ved Skotland og Møtteberg.

  Opptaksområde Helgerud skole

   

  Nye grenser mellom Benterud og Tyristrand fra 1. august 2020:

  Vang skole 

  Mot Benterud skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboere i Hadelandsveien 283 og høyere tilhører Vang skole.

  Grensen mot Ullerål skole går øst for Vestern gård og rett nordover til Randselva, og ved jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med Thoen gård og østover tilhører Vang skole.

  Opptaksområde Vang skole

  Tyristrand skole 

  Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går grensen ved brua over Sogna på Ask. Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går på Ask i krysset der Sandakerveien tar av fra RV 35.

  Fra 1. august 2020 følger grensen tidligere Stranden skolekrets langs elva Sogna sørover fra Sæteveien til Sørumsmarka. Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går grensen ved E 16 og følger Storelva til Busund, slik at området vest for Storelva hører til Tyristrand

  I sør grenser opptaksområdet mot Modum kommune.

  Opptaksområde Tyristrand skole

   

  Ny grense mellom Tyristrand, Benterud og Helgerud fra 1. august 2020: 

  Sokna skole 

  Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. I vest og nord går grensen mot nabokommunene Krødsherad og Flå.

  Opptaksområde Sokna skole

  Hov ungdomsskole 

  Elever i Hønefoss bosatt øst for Begna og Storelva samt hele Ullerål skoles opptaksområdet tilhører Hov.

  Grensen mot Haugsbygd ungdomsskole går øst for Vestern gård og rett nordover til Randselva, og ved jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med Thoen gård og østover tilhører Haugsbygd ungdomsskole.

  Kart over ungdomsskolenes opptaksområder fra 1. august 2020: 

  Veienmarka ungdomsskole

  Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler tilhører Veienmarka ungdomsskole.

  Elever i Benterud skoles opptaksområde deles slik bosatte på Tolpinrud, Helgeshaugen, Riperbakken, Teglverksveien, Vinterroveien, Ringveien, Eikli, Arnegård, Trygstad og Tanberglia tilhører Veienmarka ungdomsskole.

  Mot Tyristrand skole går grensen ved brua over Sogna på Ask. Fra 1. august går grensen ved E 16 og følger Storelva til Busund, slik at området vest for Storelva hører til Tyristrand.

  Kart over ungdomsskolenes opptaksområder fra 1. august 2020: 

  Haugsbygd ungdomsskole

  Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører Haugsbygd ungdomsskole.

  Mot Tyristrand skole går grensen ved brua over Sogna på Ask. Fra 1. august går grensen ved E 16 og følger Storelva til Busund, slik at området vest for Storelva hører til Tyristrand.

  Mot Veienmarka går grensen slik at bosatte på Hvervenmoen, Monserud og  i Ringåsen samt all bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune tilhører Haugsbygd ungdomsskole.

  Kart over ungdomsskolenes opptaksområder fra 1. august 2020: 

   

  Siste endret: 04.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?