Du er her: Hjem / Elevvurdering og eksamen

Innhold

  Elevvurdering og eksamen

  Elevvurdering

  Hovedformål for elevvurdering

  Å gi informasjon til eleven, lærere og foreldre underveis i opplæringen, som utgangspunkt for videre læring (underveisvurdering).

  • Underveisvurdering skal bidra til bedre læring og utvikling hos elevene, og gi motivasjon for videre læring. Vurderingen skal også bidra til at elevene får et godt, tilpasset opplæringstilbud.

  Å beskrive elevenes oppnådde kompetanse ved slutten av et opplæringsløp, gjennom standpunktvurdering og eksamen (sluttvurdering).

  • Sluttvurderingen (eksamen og/eller standpunktkarakterer) skal dokumentere elevenes kompetanse når opplæringen i et fag avsluttes. Sluttvurderingen brukes som grunnlag for innsøking til videregående skole og høyere utdanning. 

  • I grunnskolen gis sluttvurdering ved utgangen av årstrinn 10, med unntak av faget mat og helse som avsluttes på årstrinn 9. Noen skoler avslutter faget musikk på årstrinn 9. I valgfagene settes standpunktkarakter når faget avsluttes, uavhengig av årstrinn. 

  Vurdering av hvilken kompetanse eleven har utviklet bør være et viktig grunnlag for samarbeidet mellom skole og hjem. Elever og foresatte skal gjøres kjent med målene for opplæringen, og med hva som tillegges vekt i vurderingen. Les mer om vurdering på Utdanningsdirektoratets nettsider.

   

  Skriftlig eksamen

  Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).

  Skriftlig eksamen kan ha forberedelsesdel. Informasjon om dette finner du i eksamensplanen.

  Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren.

  Les mer om eksamen på Utdanningsdirektoratets sider

  Muntlig eksamen

  Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.

  Ringerike kommune er ansvarlig for muntlig eksamen.

  Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.

  Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.

  Klage på karakter

  Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren. Elever og foresatte kan klage. Dersom klageren er under 15 år må foresatte gi skriftlig samtykke.

  • Snakk med faglærer før du klager. Be om begrunnelse dersom du klager på standpunktkarakteren.
  • Skriv klagen i brevs form. Det må stå i klagen hva du klager på og den må undertegnes. Du trenger ikke begrunne klagen. 
  • Klagen skal sendes til rektor på skolen. 
  Hva skjer når du klager?

  Standpunktkarakter

  • Fylkesmannen vurderer om gjeldende forutsetninger for karakterfastsetting er fulgt.
  • Dersom klager får medhold, sendes saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer gjør en ny vurdering. Rektor fastsetter ny karakter. Avgjørelsen er endelig. Dersom klager ikke får medhold, blir karakteren stående.

  Skriftlig eksamen

  • En klagenemnd vurderer om karakteren du fikk er riktig.
  • Klagenemda får karakteren du fikk ved den ordinære sensuren. Nemda skal ha besvarelsen og eventuelle opplysninger som ligger ved. Dersom klagenemda mener karakteren er feil i forhold til eksamensprestasjonen setter de ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned.

  Muntlig eksamen

  • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. 
  • Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og sender uttalelsene til Fylkesmannen. Kopi sendes til deg eller foreldrene dine. 
  • Dersom du får medhold i klagen annulleres karakteren. 
  Siste endret: 04.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?