Innhold

  PPT i skolen

  Er du bekymret for ditt barns utvikling? Ta kontakt med skolen. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.

  Hjelp utover det skolen kan tilby

  Hvis eleven fortsatt har vansker etter det er gjort tiltak i skolen, kan skolen og foreldre henvise til pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT). Skolen må da kontakte sin PP-rådgiver og drøfte saken før de sender en henvisning.

  Hva hjelper PP- tjenesten med?

  PPT undersøker elevens vansker og behov, og kan skrive en sakkyndig vurdering som vurderer om det er behov for spesialundervisning. 

  Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal rektor gjøre et vedtak om dette.

  • Elever kan utredes for lese- og skrivevansker/dysleksi, som gir de nødvendige rettigheten til tilpassing i skolen. Til dette behøves ikke en sakkyndig vurdering.
  • Unge over 15 år kan henvise selv etter eget ønske, helst i samarbeid med skolen

  Vi hjelper elever med vansker på disse områdene

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • ikke-språklige lærevansker

  Her finner du mer informasjon om spesialundervisning i grunnskolen (UDIR)

  Skjemaer

  Henvisningsskjema til PPT for elever i grunnskolen

  Rehenvisning for fornyelse av sakkyndig vurdering

  Henvisning til systemrettet arbeid

  Pedagogisk rapport barneskole

  Pedagogisk rapport ungdomsskole

  Kontakt oss

  Kontakt pp-tjenesten på e-post eller kontakt servicetorget.

  Tlf 32 11 74 00 (Sentralbordet)

  Siste endret: 15.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?