Du er her: Hjem / Familiens hus

Innhold

  Familiens hus

  Familiens Hus skal arbeide med forebygging og oppfølging av barn og unges psykiske helse i tett samarbeid med familie og nettverk. Familiens Hus skal være et tverr-etatelig kommunalt tilbud innenfor helse og oppvekst. Målet er "en dør inn", og helhetlige og familiestøttende tjenester i ett og samme hus.

   

  Slik jobber vi i Familiens hus

  Familiens Hus ønsker å ha fokus på:

  • barn og familiers livssituasjon,
  • ressurser og muligheter,
  • å legge vekt på brukermedvirkning,
  • å se på mulige løsninger sammen med de det gjelder,
  • nettverkets betydning for den enkelte,
  • å kunne gi tilbud om en samtale raskt, spesielt når man er i krise.

  Hvem kan få hjelp fra Familiens Hus:

  Barn, ungdom og familier som:

  • tar kontakt med oss,
  • tar kontakt med oss i følge med andre,
  • ønsker å snakke med noen i tillegg til familien om hvordan man har det

  Andre med ansvar for barn

  Barn og unge som trenger hjelp

  Det skal være lett å finne hjelp hvis du eller noen du kjenner trenger hjelp.

  Her finner du oversikt over hjelpetilbud og instanser.

  Disse tjenestene er lokalisert i Familiens hus

  Helsestasjon for barn

  Helsestasjon for ungdom

  Jordmortjenesten

  Frisklivskoordinator

  Folkehelsekoordinator

  Fysioterapi

  Ergoterapi

  Smittevernkontoret

  Familieråd

  Rask psykisk helsehjelp

  Tildelingskontoret

  Søke startlån

  Bostøtte

  Koordinerende enhet

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  Logopedtjenesten

  Spesialpedagoger til barnehagene

  Psykisk helse og rus

  Barnevernet

  Kontakt oss

  Ta direkte kontakt med tjenesten du vil besøke

  Besøksadresse: Storgata 13

  Etablering av Familiens Hus og utvikling av en tverrfaglig samhandlingsmodell ble vedtatt av administrasjonen i Ringerike kommune i 2018. Flere sektorer ble samlokalisert i det tidligere Vikenbygget, nå Familiens Hus. Vi er etablert som et prosjekt og har mye arbeid foran oss.

  Vi vil gjerne høre fra deg.

  Denne nettsiden er under utvikling og prosjektet Familiens hus er pågående. Ta kontakt med prosjektleder Vibeke L. Malvik (epost) hvis du vil gi en tilbakemelding.

  Prosjektgruppe Familiens hus: Vibeke L. Malvik (prosjektleder), Nanna Kristoffersen, Tove Smeby Vassjø.

   

   

  Familiens hus
  Familiens hus

  Besøksadresse:

  Storgata 13
  3510

  Postadresse:

  Postboks 123 Sentrum

  Telefon: 913 79 379

  Siste endret: 02.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?