Du er her: Hjem / Helse / Psykisk helse og rus

Innhold

  Psykisk helse og rus

  Tjenesten skal forebygge, behandle og bidra til å mestre psykiske helsevansker og rus. Vår målsetting er å bygge opp under den enkeltes ønsker, muligheter og ansvar for å mestre eget liv og dagliglivets utfordringer.

  Alle har en psykisk helse

  Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å ta tak i problemene så tidlig som mulig. Det finnes mye du kan gjøre på egenhånd.

  Hva kan du gjøre selv?

  Det finnes en rekke ulike selvhjelpsmuligheter. Her er et lite utdrag som vi kan anbefale. 

  Selvhjelpsprogrammer på Internett

  Kognitiv terapi

  En side med ulike typer kurs innenfor angst, depresjon og søvnproblematikk

  Følelseskompasset

  En veiviser for å lære om, forstå og jobbe med egne følelser

  Assistert selvhjelp

  Et selvhjelpsprogram med ulike typer kurs med temaer som selvfølelse, angst, stress og belastning.

  Podcast

  NOIA

  En podcastserie som ledes av Christine Dancke og gjestes av en rekke modige mennesker som deler sine erfaringer med angsten.

  Videoer

  Hverdagsglede

  En samleside for flere forskjellige filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan man kan påvirke egen psykisk helse positivt.

  Meditasjon

  Ta deg en liten timeout fra stress og bekymring. 

  Hvordan få hjelp hos det offentlige

  Fastlegen

  Fastlegen kan ha samtaler med deg omkring vonde opplevelser, og henvise videre til kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten dersom han/hun vurderer at det er behov for det.

  Skolehelsetjenesten/studentsamskipnaden

  For deg som går på skole eller studerer, vil skolehelsetjenesten eller Studentsamskipnaden være til hjelp.

  Bedriftshelsetjenester

  Dersom du opplever arbeidsrelaterte utfordringer eller helseplager i en yrkessammenheng, kan du undersøke om arbeidsgiver kan tilby hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten.

  NAV

  NAV kan tilby økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning og andre arbeids- og velferdstjenester. Du kan kommunisere med NAV ved å trykke her eller du kan ringe hovednummer som er 55 55 33 33. Åpningstiden er hverdager fra kl 09:00 - 15:00.

  Spesialisthelsetjenesten (sykehus, avtalespesialister)

  Spesialisthelsetjenesten kan tilby utredning og behandling for psykiske lidelser. For dette trenger du henvisning fra fastlegen din eller en psykolog dersom han/hun vurderer at det er behov for det.

  Frivillige aktører i Ringerike

  Angstringen - er selvhjelpsgrupper arrangert for og av mennesker med angst. Du kan kontakte Hønefoss sin avdeling ved å sende en epost eller du kan kontakte Angstringen Norge sin informasjonstelefon på 22 22 35 30.

  Ringerike Frivilligsentral - alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats kan gi mye mening i livet. Det arrangerer også flere ulike grupper og arrangementer året rundt.

  Kirkens Bymisjon - er en åpen og inkluderende ideel organisasjon som arbeider i byer i hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Her tilbyr de arbeidstrening, aktivitet, arbeidsrettet hjelp og ett godt sosial felleskap. De holder til på Søndre torv.

  Anonyme Alkoholikere (AA) - er ett felleskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de skal løse sitt felles problem og hjelpe andre til å friskne til fra alkoholisme.

  Anonyme Narkomane (NA) - er ett felleskap av kvinner og menn som hadde utviklet ett alvorlig problem med rusmidler. De møtes jevnlig for å holde hverandre rusfri.

  Andre aktører i Ringerike

  Aktivitetshuset Regnbuen - er et sosialt treffsted for deg som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Her kan du være i ett godt, trygt og sosialt miljø, være deg selv og bety noe for andre. Regnbuen er ett lavterskeltilbud underlagt Ringerike kommune hvilket betyr at du ikke trenger å søke for å komme hit.

  Frisklivsentralen - tilbyr strukturert, tidsavgrenset oppfølging til personer med behov for å gjøre helserelaterte livsstilsendringer. Kriterier for oppfølgning er at det foreligger ett behov for livsstilsendringer for å forebygge eller redusere fysiske/psykiske helseplager. De arrangerer også ulike type kurs som har til hensikt å øke egen evne til mestring.

  Fontenehuset Hønefoss - tilbyr et arbeidsstrukturert fellesskap, hvor du vil bli møtt med respekt, håp og mulighet til å bruke dine evner og ressurser. Medlemmer og medarbeiderne arbeider sammen side om side på Fontenehuset, med store og små oppgaver. Fontenehuset Hønefoss har også et fritids – og sosialt program. De har klubbkveld hver onsdag og har også ulike helgearrangementer samt høytid. De har også ulike turer de drar på i løpet av året. Alle aktiviteter planlegges av medlemmer og medarbeidere i felleskap.

  Lokale tilbud/tjenester

  Avdelingen Psykisk helse og rus i Ringerike kommune er tverrfaglig sammensatt. Personalgruppen består av sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, miljøarbeidere, helsefagarbeidere, psykolog, lege og erfaringskonsulenter. Under ser du en oversikt over de ulike tjenester og tilbud vi har.

  Rask psykisk helsehjelp (RPH)

  Rask psykisk helsehjelp (RPH) tilbyr behandling for milde til moderate angst, depresjon, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Her kan du få behandling uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid. Tilbudet er gratis.

  Les mer om Rask psykisk helsehjelp her

  Psykisk helseteam

  Psykisk helsetjeneste har fokus på at mennesker i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet.

  Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet for å ta egne valg og å påvirke eget liv.

  Vi kan også gi råd og veiledning til pårørende.

  Psykisk helseteam i Ringerike kommune er organisert under helse og omsorg i avdeling for psykisk helse- og rus. Vårt team er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere, erfaringskonsulenter, psykolog og lege.

  Tjenesten er for

  • Mennesker over 18 år som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.
  • Mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
  • Mennesker som befinner seg i en livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
  • Pårørende til mennesker i målgruppen


  Eksempler på hva tjenesten kan være:

  • Støttesamtaler, veiledning
  • Forebyggende arbeid
  • Koordinering av tjenester
  • Individuell Plan
  • Kartleggingsarbeid
  • Nettverksbygging
  • Aktivisering
  • Strukturering av hverdagen

  Hva koster tjenesten?

  Tjenesten er gratis. 

  Hvordan søker du? 

  Du kan enten søke via din fastlege/behandler eller du kan selv fylle ut søknadsskjema for helsetjenester. 

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp. Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen her. 

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Rusteamet

  Rusteamet jobber med:

  • kartlegging av rusproblematikken,
  • støtte- og motivasjonssamtaler
  • oppfølging før, under og etter behandling

  De henviser videre til behandling i spesialisthelsetjenesten om det er nødvendig og ønskelig.

  Pårørende kan henvende seg for råd, veiledning, støttesamtaler og eventuell behandling.

  Rusteamet i Ringerike kommune er organisert under helse og omsorg i avdeling for psykisk helse- og rus.

  Les mer om Rustjenesten her.

  Lavterskeltilbudet Villa'n

  Villa'n er et dagtilbud for alle som har et rusproblem. Her møter du personell som ønsker å gjøre hverdagen din så god som mulig gjennom ulike tilbud. Det serveres mat hver dag og på fredager serveres det vaffler i tillegg. Brukerne får også utdelt litt mat på fredager slik at de har mat i helgen. På Villa'n kan man vaske klær og ta seg en dusj, låne telefon eller få støtte til andre ting. 

  Villa'n er oppe Tirsdag, Onsdag og Torsdag fra kl 11:00 - 14:00

  Lavterskeltilbudet Regnbuen

  Regnbuen er et tilbud til deg som har eller har hatt psykiske helseutfordringer og som trenger støtte til å bygge eget nettverk. Lavterskeltilbud betyr at du ikke trenger å søke eller henvises for å få dette tilbudet. Alt du trenger å gjøre er å ringe oss eller møte opp på de aktivitetene som ikke krever påmelding. 

  Enn så lenge består tilbudet av følgende

  Mandager fra kl 12:00 - 14:00:
  Kafebesøk på Stjernegruppen Kafè. Lunsjen spanderer vi. (Påmelding)


  Onsdager fra kl 12:00 - 14:00:
  Ruslegruppe. Møtes utenfor Familiens hus


  Siste torsdag i hver måned fra kl 12:00 - 14:00:
  Annenhver gang Quiz og Bingo. Oppmøte Familiens hus

  Ta kontakt på telefonnr 903 67 861. 

   

  Som pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer, kan det være godt å finne likesinnede å dele tanker og erfaringer med. Mange lurer også på hvor de kan henvende seg for å få hjelp.

  Nettsider for pårørende

  Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

  Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk.

  Pårørendesenteret.no

  Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.

  Samtale og veiledning til pårørende

  Dersom du er pårørende til noen som har tjeneste hos oss kan du ta kontakt for en samtale. Samtykke fra den det gjelder er da en viktig nøkkel.

  Ellers tilbyr vi også samtale og veiledning til deg som pårørende dersom du ønsker det. Du må da søke om dette enten via fastlegen din eller selv fylle ut og levere skjema for helsetjenester. 

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Kurs og arrangementer

  Kommende kurs og arrangementer legges ut fortløpende her:

  Gruppe og kurs for alle

  I avdelingen psykisk helse og rus er vi opptatt av å nå ut til flest mulig. Vi tilbyr derfor også gruppe/kurs til alle som er i behov av det - uavhengig av om du har tjeneste hos oss fra før. 

  Fysisk aktivitet og frisk luft har en dokumentert effekt på din psykiske helse. Her er alle former og fasonger velkommen.

  Hver uke møtes vi på Scjongslund varighet på ca. 1 time. Ønsker du kortere tur blir det også tilrettelagt for det. Gruppestørrelse er max 10stk per gang. Hvis du ønsker kan du ta med en venn eller kjæledyr. 

  Dag og klokkeslett varierer fra uke til uke, men når du har meldt deg på i gågruppa får du en sms fra gang til gang og melder deg på ved å svare på den. Du bestemmer selv hvor ofte du ønsker å delta. 

  Vi ønsker å få akkurat deg som gåvenn!

  Du kan både ringe, sende sms eller skrive en epost.


  Anne Cathrine Egge
  Mobil: 408 04 244
  Epost: anne.cathrine.egge@ringerike.kommune.no

   

  Tankevirus er en psykologisk modell utviklet av psykolog og forsker Hanne H. Brorson. Modellen beskriver logiske feilslutninger som ulike virus som kan behandles med psykologiske vitaminer.

  Nesten alle, 95% av oss, har hver dag tanker som enten er paranoide, suicidale, depressive, angstfylte eller tvangspreget. Med andre ord; vi har alle skrullete tanker. Det som er ulikt er hvordan vi håndterer dem. 

  Alle ser vi verden gjennom tankene våre. Når vi tror på dem handler eller føler vi ut fra disse tankene. Når vi tror på tanker med virus kan vi oppfatte flere situasjoner som negative og har flere negative følelser enn vi trenger. Med dette kurset lærer du andre måter å tenke på og finner riktig type vitamin for å bli kvitt viruset. 

  Kurset består av 3 samlinger, varighet ca 45 min - halvannen time. Vi arrangerer ca 4 kurs i året så vær tidlig ute for å sikre deg plass. 

  Ta kontakt med våre kursholdere for mer info eller påmelding

  Tone Moi
  Mobil: 901 14 142

  Anne Cathrine Egge
  Mobil: 408 04 244

  Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne. 

  Deltakerne undervises i å bli oppmerkssomme på tankene sine og se sammenhengen mellom tanker og følelser. De lærer å vurdere og å endre negative tanke - og handlingsmønster. 

  Varighet:
  Kurset foregår i 10 uker. Det er 8 uker med kurs og deretter 2 oppfølgingsganger (2,5t)

  Pris:
  Deltakeravgift 500kr. 

  Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Deltakerne får utdelt en kursbok som brukes aktivt gjennom hele kurset. 

  Deltakerne vil bli kalt inn til en samtale med kursleder før kursstart. 

   

  Ta kontakt med oss for mer informasjon og påmelding

  Heidi Hartz
  Mobil: 947 88 270

  Tone Moi
  Mobil: 901 14 142

   

  Kontakt oss

  Dersom du trenger mer informasjon eller du har spørsmål du ikke føler blir besvart her må du gjerne ta kontakt med oss. Unngå sensitive opplysninger dersom du sender epost. 

  Avdelingsleder

  Audun Løvstad
  Mobil: 908 10 737

  Serviceerklæring for helsetjenester

  Kommunen har en Serviceerklæring som ligger til grunn for alle helse- og omsorgstjenester i Ringerike.

  Formålet med serviceerklæringen er å legge til rette for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter, samt skape realistiske forventninger til våre tjenester. 

  Du kan lese mer om Servicerklæringen her.

  Siste endret: 15.06.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?