Du er her: Hjem / Helse / Psykisk helse

Innhold

  Psykisk helse

  Tilbudet omfatter individuelle samtaler, gruppetilbud, veiledning til daglige gjøremål, koordinering av ulike tjenester, individuell plan, råd og veiledning og dagsenter (Regnbuen).

  Akutt psykisk helsehjelp

  Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

  Psykisk helseteam

  Psykisk helseteam skal har fokus på at mennesker i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet.

  Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet for å ta egne valg og å påvirke eget liv.

  Vi kan også gi råd og veiledning til pårørende.

  Psykisk helseteam i Ringerike kommune er organisert under helse og omsorg i avdeling for psykisk helse- og rus.

  Tjenesten er for

  • Mennesker over 18 år som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.
  • Mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
  • Mennesker som befinner seg i en livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
  • Pårørende til mennesker i målgruppen


  Eksempler på hva tjenesten kan være:

  • Støttesamtaler, veiledning
  • Forebyggende arbeid
  • Koordinering av tjenester, utarbeiding av individuell plan
  • Kartleggingsarbeid
  • Nettverksbygging
  • Aktivisering
  • Strukturering av hverdagen

  Hvordan søke om hjelp?

  Hva koster tjenesten?
  Tjenesten er gratis.

  Hvor søker jeg om tjenesten?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Portal for psykisk helse
  På nettet er det opprettet en portal for psykisk helse: hjelptilhjelp.no .

  Her finner du god informasjon om ulike tilbud dersom du opplever problemer i hverdagen: er bekymret, sliten, sover dårlig, krangler med barna, drikker, er ensom, blir utsatt for vold, mobbing, lever tett på noen med psykiske problemer, har mistet noen nære, eller trenger hjelp for noe helt annet.

  Aktivitetshuset Regnbuen

  Aktiviteshuset Regnbuen er et sosialt treffsted for deg som har eller har hatt psykiske/rusutfordringer. Her kan du være i et godt, trygt og sosialt miljø, være deg selv og bety noe for andre.
  Regnbuen har åpent tirsdag, onsdag og torsdag. Alle dagene er åpne for alle som måtte ønske. Det er ingen påmelding til gruppeaktivitetene, her er alle velkomne.

  Les mer om Aktivitetshuset Regnbuen her

  Kurs i Mestring av nedstemthet og depresjon (KID)

  KID-kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne.

  Kurset arrangeres av Frisklivssentralen.

  Les mer om KID-kurset her

  Siste endret: 15.08.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?