Du er her: Hjem / Familiens hus / Folkehelsearbeid

Innhold

  Folkehelsearbeid

  Folkehelsearbeid handler om samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse og trivsel. Ringerike kommune jobber hver dag med et mål om et samfunn med mindre ulikhet.

  Vårt arbeid med folkehelse

  Kommunen har ansvar for å legge til rette for god livskvalitet gjennom å fremme gode oppvekst- og levekår, og gi tilgang til meningsfylte aktiviteter og fellesskap for alle innbyggerne hele livet. Vi har mange ulike tilbud og aktiviteter som kan bidra positivt for din helse.

  Bildet viser to av de som jobber i Frisklivssentralen. De lager et hjerte med hendene.

  Noen av våre satsingsområder

  Vi prioriterer tiltak og prosjekter som fremmer god helse, trivsel og livskvalitet for alle hele livet. Dette skaper vi sammen med frivilligheten, næringslivet og innbyggerne våre. Folkehelsearbeidet er komplekst, og krever langsiktig og systematisk arbeid over tid.

  Noen av våre satsingsområder:

  • HOPP - helsefremmede oppvekst i Ringerike
  • Leve hele livet
  • Ringerike Frisklivssentral
  • Rask psykisk helsehjelp
  • Helsestasjon for ungdom
  • Bedre tverrfaglig innsats
  • Frivillighet

  Les om satsningsområdene våre innen folkehelse

  Nasjonale føringer for folkehelsearbeidet

  Det er lovpålagt for kommunene å jobbe med folkehelse. Dette er nedfelt i Folkehelseloven og Folkehelseforskriften. Vi har en viktig rolle i arbeidet med å nå de nasjonale folkehelsemålene.

  Nasjonale føringer for folkehelsearbeidet

  Folkehelsemelding - Helse i alt vi gjør

  Ringerike kommune har en egen folkehelsemelding, Folkehelsemeldingen 2012-2030 - Helse i alt vi gjør, som legger føringene for folkehelsearbeidet vårt frem mot 2030. I meldingen pekes det ut tre visjoner og satsingsområder:

  1. Ringerike - Best for barn
  2. Ringerike - Aktivitet for alle
  3. Ringerike - Folkehelsekommunen

  Målet er færre livsstilsykdommer, skader og plager, og flere leveår med god helse.

  Her kan du lese folkehelsemeldingen

  Kunnskapsgrunnlag - hvordan har vi det i Ringerike? 

  Informasjon om befolkningen i Ringerike sin helsetilstand og hva som påvirker denne er viktig å vite for å kunne lage gode mål for samfunnsutviklingen, og treffe riktig med tiltakene vi setter i gang. Hvert fjerde år utarbeides det en Folkhelseoversikt for Ringerike. Det kommer en ny oversikt i løpet av 2023.

  Folkehelseoversikt fra 2019 kan du lese her.

  Vi har også utarbeidet en kortversjon av Folkehelseoversikten for 2019.

  Hovedtrekkene fra 2019 var at innbyggerne i Ringerike har:

  • et lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet
  • høyere andel unge uføre/arbeidsledige,
  • høy grad av sykelighet sammenliknet med øvrig befolkning i Norge

  Ilustrasjon: FHI - Folkehelseprofil

  Siste endret: 03.03.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?