Du er her: Hjem / Familiens hus / Folkehelsearbeid

Innhold

  Folkehelsearbeid

  Folkehelsemelding

  Ringerike kommune har en egen folkehelsemelding, Folkehelsemeldingen 2012-2030 - Helse i alt vi gjør, som legger føringene for folkehelsearbeidet i kommunen frem mot 2030. I meldingen pekes det ut tre visjoner og satsingsområder:

  1. Ringerike - Best for barn
  2. Ringerike - Aktivitet for alle
  3. Ringerike - Folkehelsekommunen

  Målet er færre livsstilsykdommer, skader og plager, og flere leveår med god helse.

  Her kan du lese folkehelsemeldingen

  Folkehelseoversikt

  Folkehelseoversikten er en oversikt over befolkningens helsetilstand i kommunen. Oversikten skal lages hvert fjerde år i forkant av arbeidet med kommunal planstrategi. Dokumentet brukes som kunnskapsgrunnlag for overordnet planarbeid samt det løpende helsearbeidet.

  Her kan du lese folkehelseoversikten

  Her kan du lese kortversjon av folkehelseoversikten

  Folkehelseprofil

  Folkehelseinstituttet utgir hvert år folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Folkehelseprofilene er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

  Folkehelseprofilene inneholder fortolket statistikk på kommunenivå, og skal inngå som en del av den lovpålagte oversikten etter folkehelseloven.

  Profilene viser hovedtrekk i kommunens folkehelse, nøkkeltall for folkehelse sammenlignet med landsgjennomsnittet, og et kommunebarometer som peker på hovedutfordringer for kommunen.

  Her kan du se på utviklingen i folkehelseprofilen i Ringerike:

  Folkehelseprofilen for Ringerike 2021

  Folkehelseprofilen for Ringerike for 2020

  Folkehelseprofilen for Ringerike for 2019

  Folkehelseprofilen for Ringerike for 2018

  Det er lovpålagt for kommunene å jobbe med folkehelse. Dette er nedfelt i Folkehelseloven og Folkehelseforskriften.

  Folkehelsearbeid hos oss

  HOPP er et viktig bidrag i folkehelsearbeidet til kommunen og vi har fått midler gjennom den nasjonale satsingen «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027». 

  Les mer om HOPP i Ringerike

  Folkehelsekoordinator

  Lina Marie Brathaug Frantzen

  Mobil 40 90 01 34

   

  Siste endret: 19.02.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?