Du er her: Hjem / Familiens hus / Folkehelsearbeid / Noen av våre satsningsområder i folkehelse

Innhold

  Noen av våre satsningsområder i folkehelse

  Vi har satt i gang med en rekke gode tilbud som fremmer god helse, trivsel og livskvalitet for alle. Dette skaper vi sammen med frivilligheten, næringslivet og innbyggerne våre - for deg!

  God helse, trivsel og livskvalitet for alle

  Ringerike kommune skal prioritere de tiltak og prosjekter som skal fremme god helse, trivsel og livskvalitet for alle. Folkehelsearbeid tar tid. Ingen kan forvente at livsstilsendringer gir resultater umiddelbart, derfor jobbes det langsiktig med dette. På denne siden får du en oversikt over våre tilbud.

  HOPP - Helsefremmede oppvekst i Ringerike

  HOPP er et viktig bidrag i folkehelsearbeidet til kommunen. HOPP skal legge til rette for sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet.

  HOPP i Ringerike

  Vinteren 2023 ble det laget en video med noen av skolebarna våre. Hva skal til for å få en GOD DAG? Vi anbefaler deg å se den og høre hva barna svarer!

  Leve hele livet

  Det er et mål at innbyggerne i Ringerike kan leve godt hele livet. Det er spesielt viktig at eldre har god helse lenger og opplever at de mestrer eget liv. Dette er viktig i møte med alderdommen. Dette jobber vi med i tillegg til den kommunale helsehjelpen.

  Leve hele livet

  Aldersvennlig Ringerike

  Vi er medlem i det nasjonale nettverket aldersvennlige lokalsamfunn som en del av arbeidet med kvalitet- og samfunnsreformen Leve hele livet.

  Nettverket er en arena for kunnskapsforebygging og erfaringsutveksling i arbeidet med aldersvennlig utvikling innen de aldersvennlige innsatsområdene:

  • Plan, uteområder og universell utforming
  • Medvirkning og kommunikasjon
  • Bolig
  • Transport
  • Samfunnsdeltakelse (frivillighet og kultur)

  Senteret for aldersvennlig lokalsamfunn 

  Ringerike Frisklivssentral

  Frisklivssentralen hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. De kan også hjelpe ved søvnvansker og nedstemthet eller mildere depresjoner.

  Hos Frisklivssentralen kan du få veiledning, indiviudelt eller i grupper, om hvordan du kan endre vaner, og hvordan du kan holde motivasjonen oppe underveis.
  I tillegg er det en rekke aktivitetstilbud og kurs for alle innbyggere og ansatte i kommunen.

  Ringerike Frisklivssentralen

   Bildet viser glade mennesker på ski-og aketur med Frislivssentralen i Ringerike.

  Fra ake-og skidag på Ringkollen! (Foto: Frisklivssentralen Ringerike)

  Rask psykisk helsehjelp (RPH)

  RPH tilbyr behandling for milde til moderate angst, depresjon, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer.

  Du trenger ikke henvisning fra fastlegen din, tilbudet er gratis og de har kort ventetid.

  Rask psyskisk helsehjelp

  Helsestasjonen for ungdom (HFU)

  HFU er et gratis tilbud til deg om er mellom 13-23 år. Her kan få hjelp og støtte på områder som kan handle om prevensjon, utfordringer med rus, unormalt forhold til mat/kropp/trening eller føler at hverdagen er tung og vanskelig.

  Vi har ingen fasit på livet, men kan kanskje hjelpe deg et steg i riktig retning. Hvis det er behov for det, kan vi hjelpe deg med henvisning til andre. HFU har både timebestilling og drop- in.

  Helsestasjon for ungdom (HFU)

  Bildet viser ungdommer som viser V-tegnet.

  (foto:This is SUN/Pexels)

  Bedre tverrfaglig innsats - BTI

  Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Barn og unge skal oppleve å være en del av et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole. Allikevel kan det oppstå utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra.

  Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en modell som beskriver samhandlingen og innsatsen i og mellom tjenester for gravide, barn, unge og familier som det er knyttet en bekymring til. Den skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og brukerinvolvering. Modellen er utviklet av Helsedirektoratet, og Ringerike kommune skal innføre den for å sikre tidlig og god oppfølging av barn, unge og deres familie. 

  Les mer om arbeidet her:

  Frivillighet

  I 2021 ble det vedtatt en frivilligstrategi for Ringerike kommune. Den gir klare mål og en felles retning for samskaping mellom frivilligheten og Ringerike kommune. Frivilligheten er viktig for både kommunen og innbyggerne våre.

  Frivillighetsstrategien har tre overordnede mål:

  1. Det skal være lett å være frivillig i Ringerike kommue.
  2. Det skal være lett å samarbeide med kommunen.
  3. Det skal være lett å delta i aktiviteter i Ringerike kommune. 

  På Frivilligsentralen er det en rekke tilbud og mange muligheter for å bidra positivt inn i lokalsamfunnet vårt.

  BUA Ringerike

  BUA er et enestående tilbud til alle innbyggere i kommunen vår. Her legges det til rette for en aktiv fritid og hverdag i praksis. Kom og lån fritidsutstyr, enten det er telt, truger, ski, sykkel eller hengekøye. Utvalget er stort og gleden av å hjelpe deg til å teste ut en aktivitet er enda større. De holder til i den gamle Hønefoss skole.

  Les mer om BUA.

  Bildet viser BUA-bilen og litt av det utstyret som en kan låne gratis.

  Velkommen innom BUA Ringerike. (foto: Ringerike kommune)

  Siste endret: 03.03.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?