Du er her: Hjem / Helse / Bostøtte

Innhold

  Bostøtte

  Lav inntekt og høye boutgifter?

  Hvor ligger boligtjenesten?

  Storgata 13

  Telefon 32 11 74 00

   

   

  Postadresse

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss

  Hva er bostøtte

  Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

  Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

  Hvem kan søke?

  Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste.

  Du kan likevel søke hvis du:

  • er student med barn
  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
  • er forelder til en hjemmeboende student
  • er forelder til en i førstegangstjenesten som ikke bor hjemme
  • er under 18 år og har egne barn

  Krav for å få bostøtte

  På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

  Sjekk om du kan få bostøtte på Husbankens bostøttekalkulator

  Søk bostøtte

  Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.

  Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

  Søknadsskjema finner du på Husbankens nettsider

  Hva skjer videre

  Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.

  Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Hvis du får avslag to måneder på rad, må du søke på nytt for å få søknaden vurdert igjen.

  Husbanken og kommunen anbefaler alle å søke om bostøtte elektronisk. Det er mulig å få veiledning til å fylle ut søknaden hos Boligtjenesten. Papirsøknad med dokumentasjon sendes: Vedtak om bostøtte blir sendt digitalt. 

  Dokumentasjon

  Studenter i arbeidsrettet tiltak

  Mottar du arbeidsavklaringspenger (AAP), introduksjonsstønad, uføretrygd eller kvalifiseringsstønad, trenger du ikke å dokumentere.

  Andre studenter

  Du må legge ved kopi av vedtak eller annet som viser at de deltar i arbeidsrettet tiltak.

  Pensjonister

  Pensjon fra EU/EØS – land: legg ved dokumentasjon på hva slags type pensjon du mottar.

  Spesialtilpasset bolig

  Beskriv hvilke tiltak som er gjort for å tilpasse boligen til noen i husstanden.

  • Leid bolig - kopi av fullstendig leiekontrakten med signatur fra deg og utleier. Er husleien endret, legger du også ved kopi av siste innbetalte husleie.
  • Eid bolig / borettslag / aksjeleilighet – kopi av innbetalt husleie/fellesutgifter.
  • Enebolig – dokumentasjon på eiendomsskatt og festeavgift Boliglån: Legg ved kopi av nedbetalingsplanen for lånet eller kopi av låneavtale og innbetalte låneutgifter (renter/avdrag).

  Du har plikt til å melde fra om endringer

  Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

  Om det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden må du melde fra:

  • hvis formuen har gått vesentlig opp eller ned
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg 
  • hvis en i husstanden blir student
  • hvis antall barn i husstanden har økt

  Aktuelle lover

  Her finner du lover og forskrifter for bostøtteordningen.

  Lov om bostøtte (Lovdata)

  Forskrift om bostøtte (Lovdata)

  Forskrift om klagenemnd (Lovdata)

  Klage på vedtak

  Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være undertegnet og sendes skriftlig til kommunen. Du kan få hjelp til å klage, ta kontakt med boligkontoret. Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen, sammen med din klage.

  Feil inntekt

  Dersom du mener inntekt er feil i henhold til hva du har mottatt, må du ta kontakt med den som har utbetalt lønnen. Det er kun den som har innrapportert inntekt som kan gjøre korrigeringer i a-registeret.

  Siste endret: 10.10.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?