Du er her: Hjem / Familiens hus / Ergoterapi for barn og unge

Innhold

  Ergoterapi for barn og unge

  Dersom du har begynnende eller nedsatt funksjonsevne, kan du få bistand av ergoterapeut. Målet er at du skal kunne mestre aktiviteter som er viktig for deg og være mest mulig selvstendig i egen hverdag.

  Et tilbud for barn og unge 0-18 år

  Ringerike kommune har en ergoterapeut, som arbeider spesielt med barn og unge i alderen 0-18 år. Ergoterapeuten setter brukermedvirkning høyt. Vi samarbeider med barn/unge, hjem, skole, barnehage og det øvrige hjelpeapparatet.

  Ergoterapeuten kan tilby

  • Kartlegging av fysisk og kognitiv funksjon
  • Hjelp til å sette mål og tiltak for å fremme mestring av daglige gjøremål
  • Bidra i tilrettelegging av fysisk og sosialt miljø, i barnehagen, på skolen og hjemme
  • Hjelpemiddelformidling
  • Samarbeide med barn/unge og foresatte om å finne en aktivitetsbalanse i hverdagen

  Du kan ta direkte kontakt med ergoterapeuten eller i samarbeid med for eksempel lærer, barnehagepersonell, helsesykepleier, fysioterapeut, eller lege.

  Ergoterapeutene samarbeider ofte med fysioterapeutene om oppfølging av barnet.

  Kontakt

  Marianne Høghaug

  Mobil 91755098

  Ergoterapi for voksne

  Les mer om ergoterapitilbud for voksne her

  Aktuelle lover

  Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

  Klage og tilbakemeldinger 

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Siste endret: 23.05.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?