Du er her: Hjem / Helse / Ergoterapi for voksne

Innhold

  Ergoterapi for voksne

  Dersom du har begynnende eller nedsatt funksjonsevne, kan du få bistand av ergoterapeut. Målet er at du skal kunne mestre aktiviteter som er viktig for deg og være mest mulig selvstendig i egen hverdag.

  Ergoterapi til voksne

  Personer som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut. Du må være over 18 år.

  Ergoterapeutene kan tilby

  • Kartlegging og veiledning
  • Funksjonsutredning, testing og trening på daglige gjøremål.
  • Vurdering, bistand med søknad og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler i eget hjem, arbeid/utdanning og nærmiljø.
  • Tilrettelegging av bolig eller omgivelser slik at du kan være aktiv i egen hverdag.
  • Ved syns- eller hørselshemming kontakt kommunens syns- og hørselskontakt
  • Hverdagsrehabilitering

   

  • Har du akutt eller kortvarig behov for hjelpemidler kontakt hjelpemiddellageret for nærmere informasjon.

   

  Ergoterapi er gratis. Det kan være kostnader på enkelte hjelpemidler og tilrettelegginger.

  Kontakt

  Hjemmetjenesten Hønefoss

  Lag 1:
  Sigurd Hokstad tlf: 940 29 876

  Lag 2:
  Lene Kalvik tlf: 916 48 233

  Lag 3:

  Bente Nordengen Ringen tlf: 409 17 844
  Charlotte Andresen tlf: 917 64 399

  Hallingby, Tyristrand, Sokna og Nes
  Nina Nygaard Lyche tlf: 917 32 160

  Aktuelle lover

  Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

  Klage og tilbakemeldinger 

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

   

  Siste endret: 29.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?