Du er her: Hjem / Familiens hus / Fysioterapi til barn og unge

Innhold

  Fysioterapi til barn og unge

  Fysioterapeutene er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for bevegelsesutvikling, funksjon, aktivitetsglede og mestring.

  Om tilbudet

  Fysioterapitilbudet skal bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne. Målet er at barnet skal få en bedre hverdag, hvor man kan være så selvstendig og aktiv som mulig.

  Foreldre og instanser som bekymrer seg for barns utvikling, kan ta kontakt enten direkte med terapeutene eller via helsesykepleier.

  Barnet trenger ikke ha noen diagnose for henvendelse.

  Fysioterapeutene kan:

  • Undersøkelse, kartlegging og vurdering.
  • Trening og behandling individuelt eller i gruppe.
  • Rådgivning, veiledning og informasjon til foreldre eller foresatte og aktuelle samarbeidspartnere.
  • Vurdering, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler.

  Fysioterapeutene samarbeider nært med helsesykepleiere, barnehager, skoler, PPT, og spesialisthelsetjenesten.

  Der hvor systematisk behandling av fysioterapeut er påkrevet over lengre tid, samarbeider vi med privatpraktiserende fysioterapeut på institutt.

  Pris

  Fysioterapi for barn er gratis.

  Kontakt oss

  Barnefysioterapeut

  Eir Kolltveit Kvernstuen

  Mobil 916 28 760

  Skolefysioterapeut

  Malin Vik

  Mobil 902 43 749

  Fysioterapi for voksne

  Les mer om fysioterapi for voksne her

  Aktuelle lover

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

  Siste endret: 28.01.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?