Du er her: Hjem / Skoleskyss

Innhold

  Skoleskyss

  Hvem har rett til skoleskyss?

  Grunnskoleelever har rett til gratis skoleskyss hvis:

  • avstanden én vei mellom bosted og skole er mer enn:
   • 2 kilometer for elever i 1. klasse
   • 4 km for elever i 2. til 10. klasse
  • eleven har midlertidig skade eller varig funksjonshemming, dette gjelder uavhengig av avstanden mellom hjem og skole og legeerklæring må foreligge
  • eleven har særlig farlig eller vanskelig skolevei

  Nærmere informasjon om regelverket finner du hos Utdanningsdirektoratet.

  Regelverk for skoleskyss

  Regler for busskort

  Elever med rett til fri skyss blir utstyrt med busskort. Det er skolen som bestiller kortet. Busskortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

  • Busskortet skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss
  • Busskortet er gyldig for en tilkjøring og en frakjøring mellom hjem og skole, reisestrekning ligger i/er skrevet på busskortet.
  • Busskortet gjelder kun på hverdager, ikke i skolens ferie- og fridager.
  • På bussen kan eleven ha med seg en ransel og en mindre gymbag.

  Når eleven får utlevert busskort er det å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Er man misfornøyd med vedtaket kan det påklages. Klagefristen er tre uker etter mottak av busskort. Klagen må være begrunnet og sendes til Ringerike kommune.

  Tap av busskort

  Dersom du mister eller ødelegger busskortet må du straks si ifra til skolen.

  1. Skolen utsteder et midlertidig reisebevis inntil nytt busskort er utstedt. 
  2. Skolen bestiller nytt kort.
  3. Eleven/foresatte må betale et duplikatgebyr på kr. 50,- for nytt kort. Eleven får utlevert faktura på duplikatgebyret på skolen
  4. Fakturaen må betales og kvittering framlegges på skolen, før nytt kort utleveres til eleven.

  Skoleskyss ved delt bosted

  Barn der foreldrene ikke bor sammen har rett til skyss til/fra skolen til/fra begge foreldres hjemmeadresser når foreldrene har delt daglig omsorg. Det forutsettes at barnet fyller skysskravet til den adressen det søkes skyss til/fra.

  Med begrepet delt daglig omsorg forutsettes at barnet bor tilnærmet like mye hos begge foreldre. Likeledes må det være forutsigbarhet i hvor barnet bor slik at det er mulig å planlegge en skyss, eksempelvis annen hver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene.

  Skyss til avlastningstilbud

  For å få godkjent skyss mellom hjemmet og Austjord eller annet avlastningsstilbud i skolens ferier og fridager, må det foreligge vedtak fra Tildelingskontoret.

  Siste endret: 06.09.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?