Du er her: Hjem / Kultur og Idrett / Den kulturelle skolesekken

Innhold

  Den kulturelle skolesekken

  Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal sikre profesjonelle kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. Skolesekken inneholder både lokale og fylkeskommunale tilbud for alle trinn. Det lokale programmet er utabeidet av kulturenheten.

  Den kulturelle skolesekken - fylkeskommunalt tilbud

  Det fylkeskommunale DKS-tilbudet i Ringerike 

  Lyd- og bildeopptak ved formidling er kun lov til internt bruk på skolen og skal i alle tilfeller avklares med utøvere før oppstart. Rettigheter skal avklares med utøver eller fylkeskommunen og DKS-koordinator før ekstern bruk. 

  Den kulturelle Skolesekken - kommunalt tilbud

  1. klasse: Musikalforestiling 

  Elevene får oppleve en musikalforestilling laget med elever på musikallinjen på Ringerike folkehøyskole.
  Hvor:
  Ringerike folkehøgskole, Askeveien 26, 3510 Hønefoss

  Når:

  Folkehøgskolen sender ut invitasjon til alle barneskolene.

  Ansvarlig for tilbud:

  Eirik Kiil Saga og Therese Knoph Sulland.

  2. klasse: Teater-Impro

  Elevene får jobbe med improvisasjon sammen med artist, skuespiller, komiker og forfatter Anne Sem-Jacobsen, kjent fra blant annet Radio Rocks morgensending, Hønefossrevyen og O'jul med din glede! Dette er en flott anledning for elevene å bruke fantasien sin, kroppen og stemmen på en ny måte.Elevene må samarbeide annerledes enn de pleier og skape historier og løsninger ved å improvisere sammen. Sammen skaper de teater som aldri blir vist igjen. Teaterimprovisasjon er akkurat som lek; det krever at man må være tilstede i nuet. Elevene får være kreative og åpne og må kaste seg ut på ukjent grunn.

  Hvor:

  Anne Sem-Jacobsen kommer på besøk til skolene.

  Når:

  Anne tar kontakt med skolene og avtaler tid.

  Ansvarlig for tilbud:

  Anne Sem-Jacobsen

  3. klasse: Lage et shownummer

  Gjennom sang, musikk og dans får barna innstudere et shownummer ledet av Guro Helleseter og Elisabeth Østvang Gundersen.

  Hvor:
  Showskolen, Søndre Torv 1, 3510 Hønefoss


  Ansvarlig for tilbud:
  Guro Helleseter

  4. klasse: Besøk på biblioteket

  Besøket skal stimulere til leseglede, pirre nysgjerrigheten og samtidig underholde med historier fra litteraturens verden. Elevene skal få utforske biblioteket og samlingene på egen hånd. Det blir utdeling av lånekort til de som har fylt ut innmeldingsblankett og mulighet for å låne med seg bøker, lydbøker, tegneserier osv.

  Når:
  høst og vår

  Ansvarlig for tilbud:

  Barne- og ungdomsbibliotekaren på Ringerike bibliotek Benedicte Charlotte Sydsæter-Knudsen. E-post: Benedicte.Charlotte.Sydsaeter-Knudsen@ringerike.kommune.no 

  5. klasse: Akvarellmaling

  Anita Korneliussen kommer på besøk og holder et 2-timers akvarellkurs for elevene. I år er bildene inspirert av Van Gogh Alive- utstillingen på Hadeland Glassverk, og elevene lærer å male solsikker.
  Akvarellkurset har vært i DKS-programmet i over 10 år, med svært gode tilbakemeldinger. Klassen deles i grupper på ca. 10, og får 2 timer malekurs.

  Når:

  Høst og Vår, Anita tar kontakt med skolene og avtaler tid.

  Ansvarlig for tilbudet:

  Anita Korneliussen, billedkunstner og pedagog.

  6.klasse: Jernalderdag

  Gjennom rollespill, kostymer og tidsriktige rekvisitter lever barna seg inn i Jernaldertiden! Her er det kinning av smør, treller og håndverkere som kan kunsten å smi. Og det var nesten magisk i jernalderen.
  Veien Kulturminnepark er ansvarlig for dagen, barna får tildelt roller og kostymer, og spillet blir til etter hvert som barna blir varme i trøya. Er du lærling eller trell?

  Når:

  Høst og vår. Veien kulturminnepark tar kontakt med skolene og avtaler tid.

  Ansvarlig for tilbudet :

  Veien kulturminnepark

  7.klasse: Bygg et vikingskip! 

  Hardraade vikingskipforening bygger et fullskala vikingskip etter autentiske metode og med bruk av tidsriktige redskaper og materialer. Kunnskap om vikingtiden og erfaringer fra skipsbyggingen skal overføres oppvoksende generasjoner i et pedagogisk tilrettelagt opplegg.

  Foreningen tilbyr de lokale skolene et praktisk læringsopplegg som baseres på tre grunnpilarer; fortelling, visning og prøving.

   

  Husk

  Påkledning etter vær. Elevene kan ta med seg pinnebrød, ostesmørbrød, pølser eller lignende. Bålpanner blir fyrt opp i lunsjpausen.

  VIKTIG! Det kreves foreldresamtykke for bruk av øksene og smedhammer.

  Vi ber også om bekreftelse på godkjenning av fotografering av bildene.

  Når:

  høst og vår

  Hvor:

  På Sundvollstranda i Hole. Husk å bestille buss.  


  8.klasse: Arkitektur

  Metallkunstner Angela Barco Barón besøker skolene med sitt bildeforedrag om arkitektur i Hønefoss. Hun tar elevene med på oppdagelsesferd gjennom byen, og de får en presentasjon av stilepoker og byggeskikker, med et særlig blikk på detaljer.
  Elever og lærere skal seinere tilbringe en dag i Hønefoss og tegne utvalgte hus.

  Ansvarlig: Angela Barco-Baron tar kontakt med ungdomsskolene.

  9.klasse: Søk, finn og vurder i biblioteket

  Besøk på Ringerike bibliotek.

  Tilbudet inkluderer kjennskap til hvordan samlingen er organisert, innføring i bibliotekets nettside og hvordan søke i bibliotekkatalogen på nett. Videre vil kildekritikk være et viktig tema. Et av kompetansemålene i Kunnskapsløftet etter 10. trinn er at elevene skal kunne søke etter, velge ut kilder og vurdere de kritisk. Dette presiseres også under digitale ferdigheter for samtlige fag i læreplanen.

  Målet med besøket er at elevene i sin jakt etter informasjon skal kunne finne fram til og vurdere kilder på en mer bevisst måte. Elevene vil få mulighet til å delta aktivt og besøket avsluttes med en quiz etterfulgt av egentid.

  Når:

  Onsdager og fredager i uke 41-51 høsten.

  Vi beregner ca. 3 timer til hvert besøk med start kl. 09.00. Dette inkluderer matpause.

  Send påmelding for å avtale dato. Det legges opp til at skoler med små klasser kommer samtidig. Elevene fordeles i grupper på 4 i forkant av besøket.

  Send påmelding innen 21. september til:

  Ringerike bibliotek:

  Benedicte Charlotte Sydsæter-Knudsen

  EKSTRATILBUD TIL 9. TRINN - Bokkasse!

  I tillegg til å finne bøker selv, kan lærerne få faglig hjelp ved å bestille en bokkasse. En bokkasse er en liten samling med bøker som klassen kan låne i én måned med mulighet for forlengelse hvis bøkene ikke har venteliste. Bokkassen lages ut ifra deres ønsker om tema, antall, lesenivå, type bøker (fagbøker, skjønnlitteratur...) osv. Dersom det er ønskelig å låne bøker/bokkasse ber vi om at dette tas med i påmeldingen, slik at vi får gjort nødvendige forberedelser før besøket.

  8., 9., 10.trinn Musikalforestilling

  Musikalforestilling på Ringerike folkehøyskole

  Ringerike folkehøyskole inviterer 8.-10.klasse i Ringerike til sin store musikaloppsetning på våren. Musikallinjen lover masse energi, spilleglede og god musikk.

  Invitasjon sendes skolene i god tid før musikaloppsetningen.

  Ansvarlig: Eirik Kiil Saga, Ringerike Folkehøgskole.

  Transport: Husk å bestille buss til og fra folkehøyskolen.

  For skolene

  Kulturkontakter og lærere

  Ressursside for lærere og kulturkontakter

  DKS-portalen, oversikt over DKS-produksjoner på din skole

  Elevarrangører

  Mange skoler har elevarrangører som gjør forberedelser, informerer elever om DKS-tilbudet, tar imot og ønsker velkommen. Klikk på linken nedenfor for nyttig informasjon og læringsmateriell for elevarrangørene. 

  Digitale kurs for elevarrangører

  DKS transport

  Buss til DKS-lokalproduksjoner bestilles av skolen, men betales av Ringerike kommune, Kulturenheten.

  Alle fakturaer skal sendes på EHF-format til kommunens hovedorganisasjonsnummer: org nr. 940100925 (ELMA, aksesspunkt Visma)

  I feltet for "Deres referanse" må leverandøren sette inn ansvarsnummeret til Kulturenheten: 580101

  Husk å merke faktura med 5113, Dato/Skole/Trinn

  Eventuelt kan faktura sendes til:

  Fakturamottak@ringerike.kommune.no

  Fakturamottak
  Ringerike kommune Pb.123 Sentrum, 
  3502 Hønefoss

  Henvendelser kan rettes kulturadministrasjonen på e-post  kultur@ringerike.kommune.no

  DKS for utøvere

  Ønsker du å ha et DKS-tilbud i skolene i Ringerike? 

  Send inn forslag om DKS-tilbud

  Kommunale skoler

  Siste endret: 09.11.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?