Du er her: Hjem / Fri fra undervisning

Innhold

  Fri fra undervisning

  Elevpermisjon

  Kort fortalt

  • Elever kan søke permisjon fra skolen i inntil to uker - ti skoledager
  • Rektor behandler søknaden

  Alle har rett til å søke permisjon fra skolen

  Opplæringslovens § 2-11. heter det at “Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to veker."

  Ringerike kommune har følgende retningslinjer knyttet til loven:

  • Kontaktlærer gir permisjon i en skoledag. 
  • Rektor kan innvilge permisjon inntil 10 skoledager. Når rektor tar stilling til om permisjon er forsvarlig, legges det vekt på vurderinger knyttet til skolens virksomhet. 
  • Det gis til vanlig ikke permisjon til ferieturer fram til høstferien på 1. og 8. trinn og etter jul på 10. trinn.
  • Vi anbefaler også at det ikke søkes permisjon når eleven skal ha tentamen eller nasjonale prøver, eller er midt i store prosjekter.
  • Svaret på søknaden er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagen sendes skriftlig til rektor innen tre uker etter mottatt vedtak.

  NB! Elever har ikke rett til å få innvilget permisjon. 

  Du kan ikke søke permisjon utover 10 skoledager

  Dersom foresatte ønsker å ta eleven ut av skolen ut over 10 dager, må de skrive eleven ut midlertidig. Når eleven kommer tilbake, må foresatte skrive eleven inn igjen.

  Permisjon på helligdager

  Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke har etter søknad rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

  Les om permisjon fra opplæringen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Siste endret: 05.06.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?