Du er her: Hjem / Skolefritidsordningen - SFO / Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO

Innhold

  Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO

  1. august 2020 ble det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. og 2. årstrinn, og gratis plass for barn på 5.- 7. årstrinn med behov for særskilt tilrettelegging.

  En nasjonal ordning

  Ordningen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass. Ordningen gjelder for barn i 1. og 2. klasse. Om husholdningens skattbare inntekt er under kr. 618 333 pr. år og eleven har 100 % SFO-plass inkludert morgen kan du søke om redusert betaling. 

  Ordningen gjelder kun til elever på 1. og 2. trinn, den gjelder ikke for elever med SFO-plass på 3. og 4. trinn. Dersom husholdningens inntekt er under 3G (kr. 299 574) kan du søke om redusert betaling for elever på 3. og 4. trinn.  

  SFO for barn med særskilte behov på 5.–7. årstrinn er gratis, det betales kun for kost (matpenger).  

  Søknaden

  For å få inntektsgradert foreldrebetaling må du hvert skoleår sende inn en søknad til kommunen. Du kan benytte eksisterende skjema, men vi arbeider med nytt skjema som vil være tilgjengelig ca 5. august.

  Søk redusert betaling i barnehage og SFO

  OBS! Vi anbefaler deg å bruke nettleser Chome, Firefox eller Edge for optimal visning.

  Det må legges ved siste mottatte skattemelding som dokumentasjon. Dersom man har en vesentlig eller varig endring av inntekten i forhold til hva skattemeldingen viser, må det i tillegg legges ved f.eks. lønnslipp, vedtak fra Nav, eller annen dokumentasjon på endret inntekt. Les mer om hva som regnes som inntekt her.

  Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg.

  Søknadsfrist

  Frist for redusert foreldrebetaling for hele skoleåret er 1. august hvert år. 

  Det er mulig å søke hele året, men søknader har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde fra den første påfølgende måneden.

  Priser for SFO-plass

  Priser - SFO 2021

  Plasstype

  Pris per måned

  5 dager pr. uke (Hel plass)  3100,-
  4 dager pr. uke 2720,-
  3 dager pr. uke 2040,-
  Halv plass (2/3 dager pr. uke) 1700,-
  2 dager pr. uke 1360,-
  Morgentilbud SFO 710,-
  Kjøp av ekstra enkeltdager 180,-

  Man betaler for 10 måneder per år, hvor det betales halv pris i juni og august.

  Ved deltidsplass inkluderer prisen et administrasjonsgebyr på 10 %.

  Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte sfo-ordning, jfr. §7 i vedtektene. NB! Ikke alle skoler har kostpenger.

  Søskenmoderasjon i foreldrebetalingen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere.

  Søke SFO-plass

  Ønsker du å søke SFO-plass kan du søke her:

  Forskriften

  Endringer i forskriftene til opplæringsloven om moderasjonsordninger i den kommunale skolefritidsordningen kom 2. juli 2020.

  Les forskriften her.

  Siste endret: 13.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?