Du er her: Hjem / Innkjøp og anskaffelser

Innhold

  Innkjøp og anskaffelser

  Hvordan bli leverandør?

  Ringerike kommune er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Regelverket beskriver hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser. Dette har også innvirkning på hvordan leverandører kan opptre i forhold til kommunen.

  Doffin

  Doffin er en forkortelse av "Database for offentlige innkjøp", og er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for innkjøp - det som kalles anskaffelser - i den offentlige sektoren.

  Når benyttes Doffin.no?

  Ringerike kommune ønsker å fremme konkurranse i alle anskaffelser. Alle anskaffelser av varer og tjenester Ringerike kommune foretar til en verdi over kr. 1.300.000,- eks. mva. skal kunngjøres på Doffin.no - Database for offentlige innkjøp. Anskaffelser under en verdi kr. 1.300.000,- eks. mva. vil fortrinnsvis bli kunngjort som en frivillig kunngjøring på Doffin.

  Kommunens avtaler etableres med bakgrunn i behov som har oppstått internt i kommuneorganisasjonen.

  Ringerike kommune inngår ikke avtaler på bakgrunn av henvendelser initiert av leverandører. Reklamekampanjer rettet mot Ringerike kommune eller uanmeldte besøk i den hensikt å skape behov og fremme salg er uønsket.

  Ringerike kommune oppfordrer alle næringsdrivende som ønsker å levere varer og tjenester til Ringerike kommune, eller andre offentlige virksomheter, til å sette seg inn i regelverket om offentlige anskaffelser og aktivt bruke Doffin.

  Fakturakrav
  • For en mer effektiv behandling av fakturaer, skal alle fakturaer sendes elektronisk - fortrinnsvis i Elektronisk Handelsformat (EHF)

   • Mottakeradressen er kommunens hovedorganisasjonsnummer - 
    940 100 925

  • Gyldig referanse på 8 siffer - skal oppgis av bestiller

  • Minimum 30 dagers betalingsbetingelse fra alle leverandører

   

  Regelverket

  Regelverket om offentlige anskaffelser omfatter flere lover og forskrifter 

  Sentrale lover og forskrifter

  Samfunnsansvar og seriøsitetskrav

  Anskaffelsesloven inneholder flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser.

  Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er å stille klare krav i forbindelse med anskaffelser. Kravene rettes både til leverandører og til produkter.

  Ringerike kommune har nulltoleranse for sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Kommunen har som mål at useriøse og kriminelle aktører ikke skal få tilgang til kommunens kontrakter.

  Kommunestyret vedtok 25.06.2020 å innføre de omforente seriøsitetsbestemmelsene så snart disse foreligger etter forhandlinger med BNL og Fellesforbundet. Frem til disse er vedtatt anbefaler rådmannen å bruke de reviderte bestemmelsene til KS.

  Etiske retningslinjer

  Ringerike kommune har dokumentert sine etiske verdier gjennom kommunens etiske retningslinjer.  

  Hvordan virker de etiske retningslinjene inn på anskaffelsesprosessen?

  Alle anskaffelsesprosesser i Ringerike kommune skal foregå i overensstemmelse med kommunens etikkplakat og tilkjennegis med høy forretningsetikk i måten vi opptrer med hensyn til integritet og omdømme.

  Saksbehandling av anskaffelser skal være habile og upartiske i de beslutninger og vedtak som fattes

  Les mer om de etiske retningslinjene

  Digitale anbudskonkurranser

  Stadig større andel av alle anbudskonkurranser gjennomføres digitalt. Dette innebærer blant annet at all kommunikasjon og tilbudsinnlevering skjer elektronisk, gjennom kommunens konkurransegjennomføringsverktøy.

  Kontakt oss

  Har du spørsmål om innkjøp, send e-post til innkjop@ringerike.kommune.no

  Siste endret: 15.10.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?