Du er her: Hjem / Helse / Kreft/palliasjonskoordinator

Innhold

  Kreft/palliasjonskoordinator

  I Ringerike har vi en egen kreft -og koordinasjonskoordinator. Koordinatoren skal gi hjelp og støtte til personer med kreft og annen alvorlig sykdom.

  Hvem er kreftkoordinatoren til for?

  Kreftsyke og deres pårørende kan få hjelp av kreftkoordinatoren som skal være bindeleddet mellom de ulike instansene og forvaltningsnivåene; som sykehus og ulike kommunale tjenester.

  Få informasjon, råd og veiledning

  Kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester, og gir informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt. 

  Dette betyr at kreftkoordinator jobber tverrfaglig og på tvers av enheter og virksomheter i kommunen. Kreftkoordinator har et nært samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten, samt oversikt over Navs tilbud, kreftforening, pasientforeninger, frivillige og likemenn samt andre ikke-kommunale tilbud. 

  Kreftkoordinator kan også delta i planlegging og tilrettelegging for at du kan være mest mulig hjemme, selv om du måtte ha behov for avansert behandling.

  Kontakt vår kreftkoordinator

  Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator, du trenger ikke å gå via Tildelingskontoret.

  Kreft og palliasjonskoordinator

  Dorte Ragna Loftheim

  Tlf: 97 98 05 63

  Bildet viser Kreftkoordinator, Dorte Ragna Loftheim

  Kreftkoordinator: Dorte Ragna Loftheim
  (foto: Ringerike kommune)

  Pakkeforløp for kreft

  Ved mistanke om kreft skal legen henvise deg til det som kalles pakkeforløp for kreft.

  Pakkeforløp for kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og oppstart av behandling uten unødvendig ventetid.

  Du kan lese  mer om dette hos Helsenorge.no.

  Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

  Pakkeforløpet starter når et helseforetak/sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft. Pakkeforløpet omfatter:

  • utredning
  • initial behandling
  • oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall (recidiv og metastaser)

  Du kan laste ned brosjyren fra Helsedirektoratet her.
  I brosjyren kan du lese mer om pakkeforløpet for kreft.

  Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

  Pakkeforløp hjem er et tilbud for alle pasienter med ny-diagnostisert kreftsykdom eller tilbakefall, både voksne og barn. Pakkeforløp hjem skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for deg som pasient.

  Formålet er at du er sikret den hjelpen du trenger før, under og etter behandling – både på sykehuset og når du kommer hjem til kommunen du bor i. Du skal vite hvem som har ansvar for videre behandling og oppfølging, og hvem som kan kontaktes ved behov.

  Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for personer som lever med kreft, eller etter endt kreftbehandling.

  Du kan laste ned brosjyren fra Helsedirektoratet her.

  For ansatte

  Informasjonen om kompetansenettverket er flyttet.
  Det finner du her.

  Siste endret: 02.03.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?