Du er her: Hjem / Faktura / Faktura

Innhold

  Faktura

  Her finner du informasjon om fakturaer til og fra kommunen.

  Betaling av faktura fra kommunen

  Kontakt oss

  Har du spørsmål om innbetaling, utsettelse eller oppdeling av faktura?

  Send en e-post til oss:

  kommunal innkreving

  eller ring oss:

  Tlf 32 11 74 00 (Sentralbordet)

  Telefontid hos oss er:

  Hverdager 09 - 11 og 12 - 15

  Har du spørsmål om grunnlaget for fakturaen?

  Offentlig vann- og avløpsgebyr

  Grunnlag forskudd på fakturaen viser forventet årsforbruk. Termin utgjør
  1/3 av dette, og er basert på forbruket for foregående år.

  Ønske om endret terminbeløp kan meldes på epost innen 30.04 for endring fra 2. termin (mai).

  Kontakt oss på epost vannmaler@ringerike.kommune.no, eller ring sentralbordet på telefon 32 11 74 00.

  Eierskifte?

  Generell info er at gammel og ny eier selv må gjøre avregninger som går på tvers av eierskifte.

  Slam, rutinetømming (rense- og transportkostnad)

  Rutinetømming: Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle tanksystem. Alle rutinetømmingene utføres av firma som har kontrakt med kommunen (pr i dag Norva24 Ringerike), og faktureres av kommunen. 

  Andre tømminger utenom rutinetømminger, faktureres av Norva24 Ringerike. Har du spørsmål knyttet til disse fakturaene, ber vi om at du kontakter Norva24 Ringerike direkte på tlf: 32 17 13 90.

  Rensekostnad: Har du slamavskiller for alt avløpsvann, eller slamavskiller for gråvann, betaler du samme gebyr for rensing per kubikk. 

  Har du tett tank betaler du et eget gebyr for rensing per kubikk. 

  Transportkostnad: Har du slamavskiller og/eller tett tank som er større enn 3 m3, betaler du transportkostnad pr kubikk over de 3 m3.

  Har du spørsmål om priser/gebyrer for rensing og transport, se betalingsreglement, avsnitt VARS (Vann, Avløp, Rens, Slam).   

  Når blir jeg fakturert for slamtømming?
  Fakturering skjer etter slamtømming, etterskuddsvis, og inngår sammen med de andre kommunale avgiftene som faktureres fortløpende kvartalsvis.   

  Hva koster det å tømme tanken?
  Gjeldende priser for slamtømming (rensing og transport), se betalingsreglement, avsnitt VARS (Vann, Avløp, Rens, Slam).  

  Hvorfor får jeg ikke alltid faktura fra Ringerike kommune? 
  Ringerike kommune fakturerer kun for rutinetømminger. Tømminger utover dette (ekstratømminger), for tømming av tette tanker og minirenseanlegg utover 1 tømming per år, faktureres direkte av slamrenovatøren.

  Hvorfor er jeg fakturert for oppmøte uten tømming?
  Ringerike kommune fakturerer for oppmøte uten tømming. En tank regnes som tilgjengelig for tømming når operatøren enkelt kan tømme den. Det vil blant annet si at den ikke er bygd inn, skjult under terrengoverflaten eller fullstendig gjemt av vegetasjon eller snø. Vegen skal i tillegg være farbar for slamtømmebil. Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

  Har du spørsmål om slamtømming, kan du lese mer her. 

  Slam, tilsyn små avløpsanlegg (tilsynsgebyr små avløpsanlegg)

  Hvorfor har jeg fått tilsynsgebyr?

  Kontakt oss på epost: tilsynavlop@ringerike.kommune.no
  Telefon: 32 11 74 00.

  Feiegebyr

  Hvorfor har jeg fått feiegebyr?

  Kontakt oss på epost: feier@ringerike.kommune.no
  Telefon: 32 11 74 00.

  Eiendomsskatt

  Ring Servicetorget og spør etter Eiendomsskatt-ansvarlig i Oppmåling.

  Les mer om eiendomsskatt her.

  Renovasjonsgebyr

  Gå til HRA sine hjemmesider

  Kommunale krav 

  Kommunen fakturerer for
  • Kommunale eiendomsgebyr:
   • eiendomsskatt
   • vann- og avløpsgebyr
   • feiergebyr
  • Kommunal barnehageplass
  • SFO (skolefritidsordningen) og ferietilbud
  • Ringerike Kulturskole     
  • Husleie for kommunal bolig
  • Kommunale helse- og sosialtjenester
  • Gebyrer fra teknisk avdeling
  Når skal fakturaen betales?

  Kommunale gebyrer faktureres 3 ganger i året og forfaller:

  • 20. mars for perioden 01.01 - 30.04
  • 20. juni for perioden   01.05 - 31.08
  • 20. oktober for perioden 01.09 - 31.12.

  Alle andre fakturaer forfaller den 20. i måneden. 

  Manglende betaling

  Dersom den originale fakturaen ikke blir betalt ved forfallsdato, påløper det forsinkelsesrente fra forfall. I tillegg påløper det lovbestemte inkassogebyrer for varsler som blir sendt ut.

  Det er viktig å benytte den betalingsblanketten du har mottatt. Dette sikrer rask og sikker behandling av betalingen. Overhold betalingsfristen så slipper du flere renter og omkostninger. Ved annen betaling - husk kundenummer, eventuelt fakturanummer.

  Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen om å ta kontakt så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan finne en løsning.

  Fakturautsendelse

  Du kan betale alle fakturaer fra kommunen elektronisk.

  eFaktura

  Du kan opprette e-faktura avtale med oss rett i din nettbank eller kontakt din bankforbindelse.

  Referansenummer for e-faktura, se betalingsinformasjonen som står på din faktura.  

  Fordeler med eFaktura

  Med eFaktura:

  • får du fakturaene ferdig utfylt rett i nettbanken din
  • kan du selv velge å endre beløp og forfallsdato på en eFaktura
  • slipper du å taste lange KID- og kontonummer når du skal betale dem

  Det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen.

  Når du har betalt fakturaen oppbevares den elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid full oversikt over både betalte og ubetalte fakturaer.

  Du kan velge å bli varslet på epost hver gang du mottar en ny faktura i nettbanken.

  Slik kommer du i gang med eFaktura
  • Logg deg inn i nettbanken og finn Ringerike kommune som tilbyder av eFaktura i nettbanken. Finn frem en tidligere tilsendt faktura fra kommunen og finn din eFaktura-referanse. (eFaktura-referanse er det samme som ditt kundenummer som du finner på fakturaen med to 00 foran).

  eller

  • Tilbud i nettbanken. Når du betaler en faktura fra din kommune, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en eFaktura-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen, og neste faktura vil da sendes elektronisk rett i din nettbank i stedet for i posten.

  AvtaleGiro

  Kommunen har etablert ordning om bruk av avtalegiro for alle typer krav.

  Nærmere informasjon om Avtalegiro kan du finne på www.avtalegiro.no.

  AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste fakturaer. Banken sørger for at fakturaene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over fakturaene dine, selv om AvtaleGiro trekkene gjøres av banken.

  Slik kommer du i gang med AvtaleGiro
  • Logg deg inn i nettbanken og finn din kommune som tilbyder av AvtaleGiro i nettbanken. Da kan du inngå avtale direkte. 

  eller

  • Tilbud i nettbanken. Når du betaler din neste faktura fra din kommune, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale fakturaer du får tilsendt i posten som normalt, inntil avtalen er aktivisert

  eller

  • Kontakt din bank direkte for å opprette AvtaleGiro.

  Kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro

  Ringerike kommunene tilbyr også kombinasjonen av eFaktura og AvtaleGiro. Da blir fakturaen betalt automatisk på forfallsdato og eFaktura m/spesifikasjon av fakturaen vil fungere som varsel for betalingen.

  Fakturaen sendes elektronisk til nettbanken din og lagres der.

  Faktura via Vipps

  Vi tilbyr Vipps eFaktura, dette forutsetter at du benytter Vipps og har aktivert Vipps regning inne i mobilappen.

  Faktura som vedlegg i e-post

  Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din epostadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost.

  Faktura levert i postkassa

  Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon eller vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa. Våre fakturaer sendes ut uten giroblankett i bunnen.

  Brevgiro

  Om du ønsker å benytte brevgiro, sender du fakturaen som den er i brevgirokonvolutten (du trenger ikke fylle noe manuelt).

  Informasjon om eiendomsskatt

  Eiendomsskatt fastsettes i tråd med vedtatt reglement med 3 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 5 promille på næringseiendommer og verker/bruk.

  Les mer om eiendomsskatt her

  Terminer
  Eiendomsskatten er fastsatt i kommunestyret til å skrives ut i 3 terminer i året.

  Eiendomsskatteliste
  Eiendomsskatteliste blir lagt ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 1.mars.

  Søknader om fritak
  Eier, trygdet, som ikke har inntekt over 2G, kan få fritak ved søknad.

  Søknadskjema om fritak eiendomskatt for trygdede

  For eiendom der det er flere eiere, gjelder den samlede inntekt som grunnlag for søknad fritak. Fritak gjelder for ett år av gangen.

  Eier som er berettiget bostøtte bes ta kontakt med eiendomsskattekontoret for fritak for eiendomsskatt.

  Informasjon om vannmåleravlesning

  Du må lese av vannmåleren i desember hvert år og melde målestanden til kommunen. Årlig vannforbruk blir justert i henhold til forbruk (avregnet) ved første termin året etter.  

  Prisliste

  Prisene blir bestemt av politikerene hvert år i betalingsreglementet.
  Her finner du prisene på alle kommunale tjenester:

  Betalingsreglement

  Prisene ligger også inne under tjenestene rundt på nettsiden.

  Faktura til Ringerike kommune

  Fakturaer skal sendes på EHF-format til kommunens hovedorganisasjonsnummer:

  org nr. 940100925 (ELMA, aksesspunkt Visma)

  Fakturaen skal adresseres til:

  Ringerike kommune, fakturamottak
  Regnskapsavdelingen
  Pb 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Feltet for referanse MÅ inneholde:

  • bestillers navn
  • profil-ID (8 siffer) for den bestillende enheten som skal belastes med løpenummer 

  Unntaksvis:

  Fakturamottak@ringerike.kommune.no

  Siste endret: 15.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?