Du er her: Hjem / Helse / Helsefellesskap

Innhold

  Helsefellesskap

  Befolkningens behov for helsetjenester er i endring. Andelen eldre øker, flere lever lenge med kroniske og sammensatte lidelser og andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land og kulturer øker. For å ivareta best mulig tjenester for pasienter og brukere, må spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samarbeide godt.

  Helsefellesskapet

  Formålet med helsefellesskapet er å samarbeide om å videreutvikle dagens helse- og omsorgstjenester. Som et ledd i å nå disse målene har regjeringen etablert 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus. 

  I helsefellesskapene vil representanter fra helseforetak, kommuner, lokale fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen.  Helsefellesskapene legger vekt på utvikling av tjenester til:

  • Barn og unge
  • Personer med flere kroniske lidelser
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre

  Figur: Helsefellesskap

  Les mer om Helsesamarbeidet i Viken

  Kommunehelsesamarbeid

  Vestre Viken HF samarbeider i kommunehelsesamrabeidet med 21 kommuner for å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene fremover, og Ringerike kommune er en av disse.  

  Kommunehelsesamarbeidet (KHS) skal ivareta kommunenes interesser i samhandling med Vestre Viken helseforetak (HF) og bidra til utviklingen av fremtidens helsetjenester i tråd med samhandlingsreformens intensjoner både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

  Kommunehelsesamarbeidet har laget en egen nettside som forteller mer om hvordan arbeidet er organisert i vår region.

  Les mer om kommunehelsesamarbeidet 

  Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken og kommunene

   

  Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen

  Helsesamarbeidet omfatter Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Ringerike kommune. Kommunene har samarbeidet siden 2013.

  De seks kommunene er ulike på mange områder som størrelse, organisering og satsingsområder, men er alle forpliktet til å jobbe med føringer og planer fra myndigheter og fagorganer, og ut fra mål og politiske føringer i egen kommune.

  Det pågår et viktig arbeid med nettverk- og erfaringsutveksling, kompetanseutvikling, og IKT/velferdsteknologi i kommunene. Helsesamarbeidet er en viktig samarbeidspartner opp mot Utviklingssentre for sykehjem, hjemmetjenester (USHT) og fagutvikling. 

  Kontaktperson i Ringeriksregionen

  Nina Nordgaard
  Leder
  Interkommunale tjenester helse og omsorg

  Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria

  Siste endret: 11.11.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?