Du er her: Hjem / Helse / Demens

Innhold

  Demens

  Er du, eller noen av dine nærmeste, rammet av sviktende hukommelse eller demens? Demenskoordinator og pårørendeskole kan gi god støtte og veiledning.

  Få informasjon, råd og veiledning

  Trenger du informasjon, råd, veiledning eller bare noen å snakke med?

  Demenskoordinatorens hovedoppgaver er å:

  • informere og veilede om demens, kommunale tjenestetilbud og rettigheter
  • hjemmebesøk og kontunuerlig oppfølging
  • støtte og samtaler med pårørende
  • kartlegge og utrede behov, funksjoner og ressurser i samarbeid med fastlege
  • og spesialisthelsetjenesten
  • kartlegge behov for hjelp og hjelpemidler, slik at de individuelle ressursene bevares, og tryggheten og sikkerheten hjemme øker.
  • gjennomføre relevante kurs
  • utredning av kognitiv svikt i samarbeid med fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten

  Demenskoordinator 

  Demenskoordinatorens oppgave er å støtte og veilede personer med demens og deres pårørende.

  Demenskoordinatoren skal være et bindeledd mellom personer med demens, pårørende og hjelpeapparatet. Samarbeidet med de ulike helse- og omsorgstjenestene i kommunen er tett.

  • Kontakt med demenskoordinator er et lavterskeltilbud.
  • Du trenger ikke rekvisisjon fra fastlege for å ta kontakt med demenskoordinator.
  • Tjenesten er gratis.

  I mange tilfeller vil det være naturlig at et samarbeid med demenskoordinator er det første møtet med kommunehelsetjenesten.

   

   

  Demenskoordinator:  demens@ringerike.kommune.no

  Aina Glimsdal Bakke. tlf: 48008052

  Aktivitetsvenn

  En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser, og møtes minst to ganger i måneden og gjør ting sammen som de liker. Det kan være alt fra å gå på tur, gå på teater eller på kafe, til å bare møtes for en kopp kaffe og en prat.

  Målet er at samværet skal være givende og trygt for begge parter.

  De frivillige får kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, slik at de er best mulig rustet for å være en støtte og venn i hverdagen for et menneske med demens.

  Aktivitetsvenn er et tilbud basert på frivillighet, og er gratis for den som har en aktivietsvenn.  

  Pårørendeskolen

  Pårørendeskolen er støtte til de som er pårørende til personer med demens.

  Les mer om kommende kurs her

  Siste endret: 18.10.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?