Du er her: Hjem / Miljøvern

Innhold

  Miljøvern

  Kommunen er miljøforvaltningens lokale apparat. Den har ulike roller og skal ivareta natur, kulturminner, friluftsliv og miljø på lokalt plan. Kommunens myndighet følger direkte av lov eller delegering fra Miljøverndepartementet. På den andre siden er kommunen pålagt en rekke plikter innen miljøforvaltningen.

  Miljøvern

  Miljøvern er en viktig del av kommunal planlegging og forvaltning. Det foregår mest gjennom saksbehandling, samarbeid med andre fagfelt og kontakt med lag/organisasjoner.

  Saksbehandling av enkeltsaker skal skje i tråd med gjeldende lovverk og planer for miljøvern.

  Typiske saker vil være:

  • behandling av fritak fra forbud om motorferdsel i utmark
  • Sikre at alle har mulighet til å bruke marka (allemannsretten til ferdsel i utmark, inkludert strandsonen)
  • behandling av tiltak, lovlige og ulovlige, som kommer i konflikt med viktige interesser for naturvern

  Vi behandler også saker som gjelder ulovlig lagring av avfall, forsøpling av grønt- og friområder og forurensing.

  Ellers omfatter miljøvern også:

  • administrasjon av fiske i kommunen
  • naturvern
  • vannforvaltning
  • utslippstillatelser
  • forurenset grunn
  • behandling av søknader om tilskudd innen miljøvern
  • kartlegging og oppdatering av data om biologisk mangfold

  Aktuelle lover på området

  Det er flere lover som passer på miljøet:

  • plan- og bygningsloven
  • forurensningsloven
  • motorferdselsloven
  • friluftsloven

  Bekymringsmeldinger

  Om du mistenker brudd på lovverk eller forurensing, ta kontakt med:

  Siste endret: 12.09.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?