Du er her: Hjem / Medvirkning - hva er viktig for deg?

Innhold

  Medvirkning - hva er viktig for deg?

  Sammen skal vi utvikle det Ringerikssamfunnet vi alle skal leve i. Her har du mulighet å komme med dine meninger og bidra til å utvikle ditt lokalsamfunn.

  Vi vil vite hva du mener!

  Vi jobber nå med flere planer og prosjekter knyttet til mål og prioriteringer i Ringerike i årene som kommer.  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsverktøy. Til denne, og flere andre planer trenger vi innspill fra deg.

  Sammen utvikler vi det Ringerikssamfunnet vi vil leve i. Bli med og si din mening!

  Mitt Ringerike - Foto- og tegnekonkurranse

  Bli med i foto- og tegnekonkurransen vår der vi premierer tre bilder. Premiene er et gavekort på en opplevelse/måltid for to i Hønefoss fra lokale kafeer og kulturtilbud.

  Temaet er "Mitt Ringerike". Vi ønsker oss gode foto og tegninger som du mener sier noe om den flotte kommunen vår eller Ringerikssamfunnet. Kommunen håper gjennom konkurransen å få bilder vi kan bruke i kommuneplanens samfunnsdel, kommunens nettsider o.l.

  Et tips kan være å knytte tema til FNs bærekraftsmål. Ringerikes utvalgte bærekraftsmål er disse:

  FNs Bærekraftsmål

  Ved å sende inn ditt bilde eller tegning, gir du tillatelse til at Ringerike kommune vederlagsfritt kan bruke det i egne publikasjoner og nettsider. Bildene vil imidlertid ikke bli brukt til kommersielle formål. Send bildet ditt til foto@ringerike.kommune.no. Vær OBS på at hver e-post ikke kan være større enn 48MB. Dersom du ønsker å sende inn flere bilder, kan det være nødvendig å sende inn i separate e-poster. Oppgi navn på fotograf i eposten. Navn på fotograf vil bli oppgitt ved bruk av bildet.

  Konkurransen avsluttes 20.januar 2021.

  Planer og høringer vi ønsker innspill på

   Pågående planprosesser

  Hvordan vil svarene dine blir brukt?

  Resultatene fra undersøkelsene som nå ligger ute vil blant annet bli brukt inn i arbeidet med følgende planer/prosjekter:

  Kommuneplanens samfunnsdel

  Kommunens overordna styringsverktøy.

  Arealstrategi (Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet)

  En overordna strategi som vil gi føringer for kommuneplanens arealdel og annet planarbeid. Mobilitet handler om hvordan vi forflytter oss.

  Leve hele livet

  Stortingsmeldingen Leve hele livet er en kvalitetsreform. Målet er blant annet å skape et aldersvennlig samfunn, med samfunnsengasjerte og aktive eldre voksne, som har meningsfulle hverdager og som trives der de bor.

  Behovs- og strukturutredning i helse og omsorg

  En utredning som vil kartlegge hva behovene kan bli i framtida, og hvordan kommunen bør strukturere helse- og omsorgstjenesten for å imøtekomme behovene.

  Velferdsteknologi i helse og omsorg

  Et prosjekt som ser på muligheter for innføring av ulike digitale hjelpemidler som vil gjøre det enklere og bedre å bo i eget hjem lengst mulig.

  Siste endret: 14.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?