Du er her: Hjem / Medvirkning - hva er viktig for deg?

Innhold

  Medvirkning - hva er viktig for deg?

  Sammen skal vi utvikle det Ringerikssamfunnet vi alle skal leve i. Her har du mulighet å komme med dine meninger og bidra til å utvikle ditt lokalsamfunn.

  Vi vil vite hva du mener!

  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsverktøy og ble vedtatt høsten 2021. Vi jobber nå med flere planer og prosjekter som skal følge opp mål og prioriteringer i samfunnsdelen.

  Ønsker du å komme i kontakt med noen som jobber med overordnede planer og samfunnsutvikling? Finn kontaktinformasjon til ansatte i strategi og utvikling her.

  Sammen utvikler vi det Ringerikssamfunnet vi vil leve i. Bli med og si din mening!

   

  Vi reviderer kommuneplanens arealdel

  Kommunen er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. 

  Revidering av kommuneplanens arealdel

  ByLab Hønefoss

  ByLab Hønefoss befinner seg i Fossveien 1 i Hønefoss sentrum, og skal være en arena for medvirkning, dialog og informasjon knyttet til by- og samfunnsutvikling.

  Les mer om ByLab Hønefoss her.

  Planer og høringer vi ønsker innspill på

  Gjennom lenken nedenfor kan du følge med på hvilke planer og høringsprosesser som er aktuelle i Ringerike kommune.

  Pågående planprosesser

  Hva mener du om Hønefoss omsorgssenter?

  Ringerike kommune inviterer innbyggere i nærområdet til Hønefoss omsorgssenter til å komme med innspill til konsept-/ mulighetsstudien for videre bruk av Hønefoss omsorgssenter.

  Vi blir flere eldre

  Vi blir flere eldre over 80 år. Aldring er ingen sykdom, men med stigende alder øker risikoen for å bli syk. I 2017 mottok rundt 45 % av de over 80 år en form for omsorgstjeneste i Norge. I Ringerike kommune har vi institusjonsplasser til 9,5 % av innbyggerne som er over 80 år nå i 2022, dette kaller vi for dekningsgrad av institusjonsplasser. Fram til 2040 vil antall eldre over 80 år dobles , noe som vil si at behov for tjenester vil øke markant.

  Allerede i 2030 vil andelen som er over 80 år ha økt med 50 prosent. Hvis vi ikke øker antall sykehjemsplasser vil vi ha lavere dekning i årene som kommer. Dekningsgraden vil falle fra 9,5 % i dag til 7,1 % i 2028.

  Vi jobber med å finne gode løsninger

  Kommunen, både politikere og administrasjon, jobber med å finne gode løsninger på denne utfordringen. En del av planen er å bygge nytt sykehjem som skal stå ferdig i 2029. Som tallene viser vil vi få en utfordring med antall plasser før denne tiden også, derfor har det vært utredet om Hønefoss omsorgssenter kan restaureres for å driftes fram til nytt sykehjem står klart.

  Mulighetsstudie

  Denne utredningen er en konsept-/ mulighetsstudie, hvor man ser på flere muligheter uten å ha landet en konklusjon. Foreløpig viser mulighetsstudien at rehabilitering av Hønefoss omsorgssenter blir svært kostbart. Du kan lese mer om dette i den politiske saken her.

  Vi ønsker innspill

  Politikerne ønsker innspill fra de som bor i nærområdet til Hønefoss omsorgssenter om hvilke ønsker og behov de har for senteret i årene framover.

  I 2020 gjennomførte Ringerike kommune en innbyggerundersøkelse ifb med utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel og samfunnsreformen Leve hele livet. Da innhentet kommunen informasjon om hvilke tjenester befolkningen har behov for i nærmiljøet sitt, vi ønsker nå å få konkretisert dette ytterligere når det gjelder mulige funksjoner for framtidig bruk av Hønefoss omsorgssenter.

  Petersøya rapport

  Lenke til rapport fra Petersøya.

  Ringkollen - Veien videre

  Tirsdag 25. oktober 2022 ble det holdt et informasjonmøte på ByLab Hønefoss, i forbindelse med videre arbeid med utvikling av Ringkollen. Se presentasjonen fra informasjonsmøtet her, og et referat fra møtet her.

  Siste endret: 21.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?