Du er her: Hjem / Medvirkning - hva er viktig for deg?

Innhold

  Medvirkning - hva er viktig for deg?

  Sammen skal vi utvikle det Ringerikssamfunnet vi alle skal leve i. Her har du mulighet å komme med dine meninger og bidra til å utvikle ditt lokalsamfunn.

  Vi vil vite hva du mener!

  Vi jobber nå med flere planer og prosjekter knyttet til mål og prioriteringer i Ringerike i årene som kommer.  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsverktøy. Til denne, og flere andre planer trenger vi innspill fra deg.

  Sammen utvikler vi det Ringerikssamfunnet vi vil leve i. Bli med og si din mening!

  Vær med å utvikle Petersøya

  Bakgrunn

  I byplanen er det bestemt at Petersøya skal være et grønt friområde for hverdagsaktivitet, rekreasjon og uorganisert fysisk aktivitet. Petersøya ligger i Storelva i Hønefoss. Det er en halvøy som i dag brukes som et lokalt friluftsområde.

  Ringerike kommunen ønsker å sette rammer for utvikling av Petersøya, som sikrer de grønne verdiene. Samtidig vil vi utvikle Petersøya til å bli et attraktivt område for lek, rekreasjon og stimulerer til fysisk aktivitet.

  Våre mål:

  • Sikre grønne verdier
  • Tilrettelegge for uorganiserte aktiviteter

   

  Dette arbeider vi med nå

   Vi skal legge frem en sak om Petersøya for kommunestyret. I saken skal muligheter for utvikling av Petersøya beskrives. Planen er å legge saken frem i et av de siste kommunestyremøtene i år. Hva som skjer videre bestemmes av kommunestyret..

   

  Forslag som vurderes

  Foreløpig vurderer vi følgende forslag til innhold på Petersøya:

  • Åpen kanal mellom Petersøya og fastlandet
  • Svømmebasseng
  • Gang-/sykkelbro
  • Serveringsmuligheter
  • Toaletter og liknende
  • Privat drift

  Har du forslag til hva som bør være på Petersøya? Eller har du andre innspill og meninger om de foreløpige planene? Trykk her for å sende din mening til kommunen.

  Nedenfor ser du en skisse for hvordan Petersøya kan se ut. Trykk på bildet for å åpne en større versjon.

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 -  send oss innspill innen 15. august 2021

  Hva mener DU er viktigst for at Ringerike skal bli et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke i 2030? Hva er det aller viktigst at kommunen i samarbeid med innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger prioriterer for å øke både økonomisk og sosial bærekraft og bærekraft for klima og miljø?

  Kommuneplanens samfunnsdel er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen inneholder mål og strategier for hva vi skal jobbe med fram mot 2030, og skal gi retning til både samfunnsutviklingen, arealutviklingen og kommunens tjenesteproduksjon.

  Fram til 15. august er forslag til ny kommuneplan på høring, og DU har mulighet til å gi innspill til planforslaget.

  Trykk her for å lese mer om forslaget og hvordan du kan komme med innspill.

  Forside til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

   

  Har du et forslag til slagord for kommunen?

  Har du et godt forslag til hva som skal være slagordet til Ringerike kommune? Gå inn her og legg inn ditt forslag, og se hva andre har foreslått.

  Planer og høringer vi ønsker innspill på

   Pågående planprosesser

  Siste endret: 07.09.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?