Du er her: Hjem / Medvirkning - hva er viktig for deg?

Innhold

  Medvirkning - hva er viktig for deg?

  Sammen skal vi utvikle det Ringerikssamfunnet vi alle skal leve i. Her har du mulighet å komme med dine meninger og bidra til å utvikle ditt lokalsamfunn.

  Vi vil vite hva du mener!

  Vi jobber nå med flere planer og prosjekter knyttet til mål og prioriteringer i Ringerike i årene som kommer.  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsverktøy. Til denne, og flere andre planer trenger vi innspill fra deg.

  Sammen utvikler vi det Ringerikssamfunnet vi vil leve i. Bli med og si din mening!

  Planer og høringer vi ønsker innspill på

   Pågående planprosesser

  Hvordan vil svarene dine blir brukt?

  Resultatene fra undersøkelsene som nå ligger ute vil blant annet bli brukt inn i arbeidet med følgende planer/prosjekter:

  Kommuneplanens samfunnsdel

  Kommunens overordna styringsverktøy.

  Arealstrategi (Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet)

  En overordna strategi som vil gi føringer for kommuneplanens arealdel og annet planarbeid. Mobilitet handler om hvordan vi forflytter oss.

  Leve hele livet

  Stortingsmeldingen Leve hele livet er en kvalitetsreform. Målet er blant annet å skape et aldersvennlig samfunn, med samfunnsengasjerte og aktive eldre voksne, som har meningsfulle hverdager og som trives der de bor.

  Behovs- og strukturutredning i helse og omsorg

  En utredning som vil kartlegge hva behovene kan bli i framtida, og hvordan kommunen bør strukturere helse- og omsorgstjenesten for å imøtekomme behovene.

  Velferdsteknologi i helse og omsorg

  Et prosjekt som ser på muligheter for innføring av ulike digitale hjelpemidler som vil gjøre det enklere og bedre å bo i eget hjem lengst mulig.

  Siste endret: 08.02.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?