Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan

Innhold

  Kommuneplan

  Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Den definerer visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og en arealdel.

  Samfunnsdel

  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar for seg hvilke visjoner og mål kommunen har for den framtidige samfunnsutviklingen og for kommunen som organisasjon. Den tar også for seg hvordan disse målene skal nås.

  Ringerike kommunes samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 30. april 2015 og gjelder for perioden 2015 til 2030.

  Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

  Arealdel

  Kommuneplanens arealdel er kommunens mest overordnede plan for disponering av arealene i kommunen. Den skal tilrettelegge for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle de målene som er skissert i kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

  I kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune er det enkelte områder som er markert med hvitt. Det er fordi de områdene dekkes av en egen kommunedelplan.

  Gjeldende arealdel ble vedtatt 05.09.2019 og gjelder for 2019 til 2030.

  Kommuneplanbestemmelser plankart

  Se flere dokumenter og ytterligere informasjon om kommuneplanens arealdel

  Kommuneplankartet er også tilgjengelig i kommunens kartløsning.

  Kommunedelplan

  En kommunedelplan er en plan for et areal eller tema/virksomhetsområde som dekker en del av kommunen man mener at man trenger mer detaljerte planer for. Tematiske kommunedelplaner skal angi mål og strategier bygget på de langsiktige målene angitt i kommuneplanen. Slike planer skal ha en handlingsdel som rulleres årlig. Kommunedelplaner for areal har samme juridiske virkning som kommuneplanens arealdel.

  Gjeldene kommunedelplaner

  Kommunedelplan for idrett og friluftsanlegg, vedtatt 22.04.20

  Planprogram

  Kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen, vedtatt 11.10.18

  Bestemmelser Plankart Se i kartløsningen

  Kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 30.06.16

  Bestemmelser Plankart Se i kartløsningen

  Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, vedtatt 31.01.13

  Bestemmelser Plankart Se i kartløsningen

  Kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.11

  Bestemmelser Plankart Se i kartløsningen

  Kommunedelplan for gående og sykklende, vedtatt 29.06.95

  Kommunedelplan for gående og syklende Plan for syklende

  Vedlegg

  Siste endret: 05.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?