Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan

Innhold

  Kommuneplan

  Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i Ringerike kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen har også en handlingsdel som inngår i den årlige prosessen med budsjett og handlingsplan.

  Kommunal planstrategi

  Alle landets kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å avklare de viktigste planutfordringene som kommunen står overfor, og å ta stilling til hvilke planoppgaver som skal prioriteres den neste fireårsperioden. 

  Kommunal planstrategi 2020-2023

  Du kan finne mer informasjon og dokumenter om gjeldende planstrategi på denne siden.

  Kommuneplanens samfunnsdel

  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument, og styrer både samfunnsutviklingen og kommunens tjenesteutvikling. Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som gir føringer for arealutviklingen i kommunen. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 30.09.2021.

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 (stående format)

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 (oppslagsformat)

  Mer informasjon og flere dokumenter om samfunnsdelen finner du på denne siden.

  Kommuneplanens arealdel

  Kommuneplanens arealdel er kommunens overordna plan for arealbruk, og bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Gjeldende arealdel ble vedtatt 05.09.2019.

  Her kan du se gjeldende arealdel

  Vi er i gang med å endre arealdelen. Du finner informasjon om den prosessen her.

  De viktigste dokumentene i kommuneplanens arealdel er plankartet og kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer, da disse er juridisk bindende. Enkelte områder i arealdelen er markert med hvitt. Det er fordi de områdene dekkes av en egen kommunedelplan. 

  Kommuneplankartet er også tilgjengelig i kommunens kartløsning.

  Kommunedelplan

  En kommunedelplan er en plan for et areal eller tema/virksomhetsområde for et område hvor det er behov for mer detaljerte planer. Tematiske kommunedelplaner skal gi mål og strategier bygget på målene i kommuneplanens samfunnsdel. Slike planer skal ha en handlingsdel som rulleres årlig. Kommunedelplaner for areal har samme juridiske virkning som kommuneplanens arealdel.

  Kommunedelplan for idrett og friluftsanlegg, vedtatt 22.04.20
  Kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen, vedtatt 11.10.18
  Kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 30.06.16
  Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, vedtatt 31.01.13
  Kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.11
  Kommunedelplan for gående og syklende, vedtatt 29.06.95
  Siste endret: 16.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?