Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan

Innhold

  Kommuneplan

  Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i Ringerike kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen har også en handlingsdel som inngår i den årlige prosessen med budsjett og handlingsplan.

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument, og styrer både samfunnsutviklingen og kommunens tjenesteutvikling. Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som gir føringer for arealutviklingen i kommunen. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 30.09.2021.

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 (stående format)

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 (oppslagsformat)

  Mer informasjon og flere dokumenter om samfunnsdelen finner du på denne siden.

  Kommuneplanens arealdel

  Kommuneplanens arealdel er kommunens overordna plan for arealbruk, og bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Gjeldende arealdel ble vedtatt i 2019, og vi er nå i gang med å endre denne.

  Her finner du informasjon om endring av arealdelen

  Gjeldende arealdel ble vedtatt 05.09.2019.

  Her kan du se gjeldende arealdel

  De viktigste dokumentene i kommuneplanens arealdel er plankartet og kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer, da disse er juridisk bindende. Enkelte områder i arealdelen er markert med hvitt. Det er fordi de områdene dekkes av en egen kommunedelplan. 

  Kommuneplankartet er også tilgjengelig i kommunens kartløsning.

  Kommunedelplan

  En kommunedelplan er en plan for et areal eller tema/virksomhetsområde for et område hvor det er behov for mer detaljerte planer. Tematiske kommunedelplaner skal gi mål og strategier bygget på målene i kommuneplanens samfunnsdel. Slike planer skal ha en handlingsdel som rulleres årlig. Kommunedelplaner for areal har samme juridiske virkning som kommuneplanens arealdel.

  Gjeldende kommunedelplaner

  Kommunedelplan for idrett og friluftsanlegg, vedtatt 22.04.20

  Planprogram

  Kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen, vedtatt 11.10.18

  Bestemmelser Plankart Se i kartløsningen

  Kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 30.06.16

  Bestemmelser Plankart Se i kartløsningen

  Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, vedtatt 31.01.13

  Bestemmelser Plankart Se i kartløsningen

  Kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.11

  Bestemmelser Plankart Se i kartløsningen

  Kommunedelplan for gående og syklende, vedtatt 29.06.95

  Kommunedelplan for gående og syklende

   

  Siste endret: 05.05.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?