Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Ordfører Kjell B. Hansen

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap)

Du er hjertelig velkommen!

Ringerike er en flott og spennende region i Sør - Norge. Regionhovedstaden Hønefoss er omkranset av et stort omland. Vi liker og si at kommunen er en de største skog- og bykommuner i Norge. Det betyr at kommunen har godt med plass. Store rekreasjons- og friluftsmuligheter kombineres med attraktive bo- og oppvekst miljøer og ikke minst betydelige næringsarealer.

Ringerike er et offensivt område og er omtalt som en region med størst potensiale for vekst og utvikling i sør - Norge. Historisk er Hønefoss et knutepunkt for samferdsel og handelsby. Ringerike og Hønefoss by er på veg inn i en spennende tid og vil derfor i de kommende år befeste sin posisjon som et viktig nasjonalt knutepunkt.

Norge er stolte av Bergenbanen, som i mer enn 100 år har fraktet passasjerer og gods mellom Oslo og Bergen. En viktig satsing frem mot 2025 er å oppnå redusert reisetid, hvor Inter City strekningen Ringeriksbanen vil betyr 1 times reduksjon øst-vest og 30 minutter reisetid mellom Hønefoss og Oslo. Flere sentrale riksveiforbindelser vil også forbedres mellom Oslo, Bergen, Drammen, og nasjonal Lufthavn Gardermoen. Alt dette gjør at Hønefoss fremstår som et nav når det gjelder effektiv samferdsel i alle himmelretninger. Dette fører med seg en betydelig vekstimpuls i Ringerike.

Ringerike tilbyr gode offentlige tjenester. Frivillige organisasjoner står på innen kultur og idrett. Kortsagt vil vi i felleskap at innbyggerne og næringslivet reelt skal oppleve tilfredshet ved og være en del av Ringerike. I de neste årene vil Ringerike investere i nybygg og moderniseringer. Det være seg i, og omkring Hønefoss by, som ved våre utmerkede tettsteder.

Vårt mål er at det gode liv skal kunne leves her i våre flotte omgivelser men likevel tett på storbyen. Ringerikingene er ærlige, tillitsfulle mennesker som møter de kommende endringer med optimisme, pågangsmot og gjennomføringsevne.

Vi ser rett og slett mulighetene, og er løsningsorienterte. Ordføreren er stolt av kommunen og regionen, dens innbyggere og av næringslivet. Vi ønsker befolkningsvekst, flere bedriftseiere og arbeidsplasser. Fremtiden formes nå.

Du er hjertelig velkommen til å ta del i en eventyrlig utvikling.