Du er her: Hjem / Enhet for Klima og miljø / Miljøfyrtårn – Gjør bærekraft konkret, og lønnsomt

Innhold

  Miljøfyrtårn – Gjør bærekraft konkret, og lønnsomt

  Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering innen miljøledelse, som hjelper din virksomhet med å ta miljøansvar.

  En nasjonal miljøsertifisering

  Miljøfyrtårn-logo

  Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og en miljøsertifisering for virksomheter som ønsker å forbedre sine miljøprestasjoner.

  Som miljøledelsessystem sørger Miljøfyrtårn for at miljøhensyn blir integrert i virksomheten, og at man oppretter rutiner og systemer for å dokumenter at man hele tiden yter sitt ypperste innen miljø. Det kan for eksempel bety at man kildesorterer avfall og tilrettelegger for gjenvinning, eller at man benytter miljøvennlige kjemikalier og materialer dersom virksomheten produserer noe. Det innebærer også at man hele tiden er bevisst på hvordan energi (strøm og drivstoff) brukes i daglig drift, og at det streves etter å bli mest mulig effektiv.

  Ved å sertifisere virksomheten som Miljøfyrtårn får man et bevis på at man er miljøbevisste og tar ansvar, noe som kommer godt med i samtaler med kunder og leverandører.

  Sertifiseringsordningen driftes og utvikles av Stiftelsen Miljøfyrtårn, mens sertifiseringsmyndigheten er delegert til kommune, fylkeskommune eller region. Ringerike kommune er en slik sertifiseringsmyndighet.

  I Ringerike er det 50 virksomheter som er sertifiserte som Miljøfyrtårn, mens det nasjonalt er mer enn 7500 sertifiserte virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.
  Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, som for eksempel frisørsalonger, barnehager og bilverksted. Dette gjør det lettere for virksomheter å få oversikt over det som kreves for å bli Miljøfyrtårn.

  Les mer om Miljørfyrtån 

   

  Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

  Ved å bli et Miljøfyrtårn signaliserer dere at virksomheten er miljøbevisst og at dere ønsker å ta ansvar for den påvirkningen dere har på miljøet.

  Å bli et Miljøfyrtårn kan virke utfordrende til å begynne med, men sertifiseringen vil ha flere positive effekter på virksomheten:

  • Miljøaspektet blir godt integrert i hele virksomheten, og dere blir mer bærekraftige.
  • Både private og offentlige aktører stiller stadig strengere miljøkrav, og Miljøfyrtårn er et bevis på at deres virksomhet er miljøbevisst.
  • Miljøfyrtårn er likestilt med EMAS i Europa, og Miljøfyrtårn gjør det enklere å delta i anbudsprosesser hvor kreves dokumentasjon på miljøytelse.
  • Miljøfyrtårn gir en økonomisk gevinst gjennom effektiv avfallshåndtering, lavere energiforbruk, smarte transportløsninger, og inspirasjon til innovative grønne løsninger.
  • Miljøfyrtårn tar også får seg arbeidsmiljø, og har positive effekter på både sykefravær og ansattes miljøbevissthet.

  Les mer om virksomheters erfaring med Miljøfyrtårn

  For å sikre et trygt og sunt miljø og for nå framtidens lavutslippsmål, har alle et ansvar. Dette gjelder både enkeltpersoner, næringsdrivende og myndigheter. Næringsliv og offentlig sektor har en spesiell nøkkelrolle i omstillingen, og et viktig ansvar for å drive arbeidet for en mer bærekraftig utvikling i riktig retning. Kunder, ansatte og myndigheter forventer også at bedrifter tar bærekraftansvar.
  Det som blir gjort i dag har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. Miljøfyrtårn er det konkrete verktøyet som gjør det lønnsomt å satse på bærekraft.

  Vi har mange bedrifter som har blitt miljøfyrtårn i Ringerike, her kan du lese om noen av dem.

   

  Miljøfyrtårn i Ringerike

  I Ringerike er det i dag 100 virksomheter som er sertifiserte som Miljøfyrtårn. Du kan til enhver tid se hvilke virksomheter som er sertifiserte på Miljøfyrtårn sine nettsider.

  Vil du sertifisere din virksomhet?

  Dersom du er nysgjerrige på Miljøfyrtårn eller ønsker å sertifisere din virksomhet, ta kontakt med Ringerike kommune for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne nettsiden.

  For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn er det noen steg du må igjennom.

  1. Få hjelp og veiledning fra en Miljøfyrtårnkonsulent til å sette opp et tilpasset sertifiseringsløp for virksomheten.
  2. Utarbeide og implementere diverse tiltak.
  3. Bli sertifisert av en sertifisør.
  4. Årlig rapportering, med en resertifisering hvert 3. år

  Se sertifiserings-guide for enkeltvirksomheter og konserner/organisasjoner.

  Info om konsulent

  På Miljøfyrtårn sine nettsider kan du finne mer informasjon om Miljøfyrtårnkonsulenten.
  Du kan også søke etter godkjente konsulenter i Ringerike. Velg "Godkjente konsulenter", "Finn konsulenter", og velg så "Viken" som fylke og "Ringerike" som kommune.

  Info om sertifisør

  På Miljøfyrtårn sine nettsider kan du finne mer informasjon om sertifisør.
  Du kan også søke etter sertifisører i Ringerike. Velg "Godkjente sertifisører", "Finn godkjente sertifisører", og velg så "Viken" som fylke og "Ringerike" som kommune.

  Eksempler på kostnader for å bli Miljøfyrtårn

  En mer utfyllende kostnadsoversikt finner du på Miljøfyrtårn sine nettsider.
   
  I tillegg til et engangs etableringsgebyr og en årlig serviceavgift fra Miljøfyrtårn, vil det være en kostnad å benytte Miljøfyrtårnkonsulent og sertifisør. Det anbefales at det innhentes flere tilbud fra konsulenter og sertifisører før man tar en avgjørelse, og antall timer vil variere med størrelsen på virksomheten.

  I eksemplene under har vi tatt antatt timeantall med utgangspunkt i lenken ovenfor.

  Eksempel 1: Frisørsalong med 7 årsverk og 1 salong.
  Etableringsgebyr på 4570,-.
  Årlig serviceavgift på 2050,-.
  Antar at sertifisør trenger ca. 7,5 timer.

  Eksempel 2: Bilverksted med 7 årsverk og 2 verksteder.
  Etableringsgebyr på 9140,-.
  Årlig serviceavgift på 4100,-.
  Antar at sertifisør trenger ca. 7,5 + 3 timer.

  Eksempel 2: Transportselskap med 60 årsverk og 3 verksteder.
  Etableringsgebyr på 40 380,-.
  Årlig serviceavgift på 20 820,-.
  Antar at sertifisør trenger ca. 7,5 + 6 timer.

  (Prisene i eksemplene er per 2023, og ekskludert mva.)

  Er din virksomhet allerede sertifisert?

  Miljøfyrtårn krever at du resertifiserer virksomheten din hvert 3. år, og du kan finne mer informasjon om dette på Miljøfyrtårn sine nettsider, eller ved å kontakte Ringerike kommune.
  På nettsidene finner du også en enkel veileder med bilder, som beskriver hvordan resertifiseringen foregår.

  Kontakt Ringerike kommune om Miljøfyrtårn!

  Ønsker du mer informasjon om hvordan Miljøfyrtårn fungerer i Ringerike, eller lurer du på hvordan du kan sertifisere din virksomhet?
  Ta kontakt med Miljøfyrtårnkoordinator i Ringerike kommune, Aleksander Elstad, på 90 40 09 17 eller miljofyrtarn@ringerike.kommune.no.

  Ringerike kommune er også sertifisert

  Per 2023 er alle de kommunale virksomhetene i Ringerike kommune sertifiserte som Miljøfyrtårn. Det betyr at rådhuset, skolene, barnehagene, teknisk etat, sykehjem, bofellesskap, m.m. er sertifiserte. Totalt er det 53 kommunale Miljøfyrtårn i Ringerike nå.

  Les mer om vårt arbeid med å sertifisere kommunen.

  Siste endret: 04.04.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?