Du er her: Hjem / Helse / Legevakt

Innhold

  Legevakt

  Ringerike interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Flå, Krødsherad, Modum og Sigdal.

  Hvor skal du henvende deg?

  Ved akutte alvorlige skader, ulykker eller andre livstruende tilstander – ring medisinsk nødtelefon 113

  • Legevakten skal hjelpe deg hvis du får en alvorlig skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlege.
  • Kontakt alltid fastlege før du tar kontakt med legevakten, dersom det er mulig (i fastlegens åpningstid).

  Før du henvender deg til legevakten

  Det er mange som oppsøker legevakten, og det kan bli lenge å vente før man får snakket med lege.

  Vi oppfordrer derfor til å ringe før du møter opp, slik at vi kan avklare riktig oppfølging.

  Legevaktsykepleier har høy kompetanse og kan gi god veiledning og kvalifiserte råd. 

  Legevaktsykepleier svarer telefonen ved legevaktsentralen hele døgnet.

  På dagtid mellom kl. 08.00-15.00 formidler legevaktsykepleier videre kontakt til pasientens fastlege eller dennes vikar.

  Viktig å huske på

  Legevakten har ikke tilgang til din journal fra sykehuset, eller andre steder. Derfor er det nødvendig at du som pasient oppgir:

  • Ditt fullstendige navn
  • Din folkeregistrerte adresse
  • Fødselsnummer (fødselsdato + personnummer)
  • Navn på fastlege
  • Foreldre må ta med fullstendig personalia på barna
  • Oversikt over faste medisiner
  • Frikort
  • Evt. andre relevante papirer som angår din helse

  Lege er til stede ved legevakten fra kl. 16.00 på ettermiddagen til kl. 08.00 neste dag. I helger og ved høytider er lege til stede hele døgnet.

  De som midlertidig oppholder seg i legevaktdistriktets kommuner har rett på nødvendig helsehjelp hos en allmennlege på dagtid, evt. ved legevakten på kveldstid dersom helseproblemet omfattes av nødvendig helsehjelp.

  Vi kan dessverre ikke hjelpe deg med:

  • forlengelse av sykemelding
  • legeerklæring eller helseattest
  • fornying av resepter
  • kontroll av kroniske sykdommer
  • graviditetstester / ”angrepiller”

  Åpningstid

  Legevakten er åpen kl. 16.00-08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og høytider.

  Ventetid

  Ringerike interkommunale legevakt har normalt lav ventetid. For å sikre best mulig pasientflyt og minst mulig ventetid er det viktig å ringe for å avklare hastegrad og få oppgitt en cirka tid for oppmøte. Det er til tider stor pågang på legevakten av mennesker som er i behov av akutt helsehjelp. På bakgrunn av dette må vi hele tiden prioritere pasienter ut i fra hastegrad. Dette betyr at vi på telefonen vil stille spørsmål for å kartlegge hvor raskt du er i behov for legehjelp.

  Ringerike interkommunale legevakt innfører fra 5.11.2018 et nytt prioriteringssystem (Manchester Triage system) for pasienter på telefon og ved oppmøte på legevakten. Målet med systemet er økt pasientsikkerhet. I tillegg skal støtteverktøyet i større grad sikre effektiv og lik behandling av pasientene som henvender seg til legevakten.

  I innføringsperioden av systemet vil det kunne bli noe mer ventetid. Vi ber om forståelse for dette.

  Betaling

  Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell. Personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel. Forbruksmateriell er ikke fradragsberettiget og kan derfor ikke føres på frikortet.

  Hvor er legevakten?

  Arnold Dybsjords v 1, 3511 Hønefoss 

  Legevakten leier lokaler av Ringerike sykehus. Inngang via poliklinikken.

  Hvis du ikke har vært i kontakt med legevakten på forhånd og avklart oppfølging må du henvende deg i resepsjonen når du kommer. Da vil du få avklart riktig oppfølging. 

  Parkering

  Du kan parkere på sykehusets parkeringsplasser mot parkeringsavgift.

  Parkering utenfor legevakten er kun for av- og påstigning og Handicap-parkering.

  Kontakinformasjon

  Adresse Arnold Dybsjordvei 1, 3511 HØNEFOSS

  Avdelingsleder
  Kine Mauseth

  Mobil 90 80 55 12

  Enhetsleder
  Vigdis Bjerke Jægersborg (i permisjon)
  Tlf 92 24 36 10

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  Dersom du er pasient, bruker eller pårørende og opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester som du har krav på, eller at kvaliteten på tjenesten som er gitt er uforsvarlig, kan du klage.

  Du kan også klage dersom:

  • informasjonen som er gitt av helsepersonell er utilstrekkelig eller gal
  • at helsepersonell har brutt taushetsplikten
  • det ikke er gitt den omsorgen som forventes på bakgrunn av helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig

  Ved legevakten foretrekker vi å motta klager per post. Det er mulig å gi en muntlig klage per telefon, men vi anbefaler at klagen formuleres skriftlig.

  • Klagen bør inneholde fullt navn, fødselsdato og personnummer.
  • Dersom klagen rettes mot helsepersonell er det ønskelig at helsepersonellet som påklages navngis. Videre må tidspunktet for hendelsen oppgis.
  • Det bes om at klagen forsøkes beskrives så konkret og kortfattet som mulig.
  • Hvis du klager på vegne av en pasient, må det foreligge en fullmakt fra pasienten eller verge for denne.

  Klagen kan sendes til:

  Adresse Arnold Dybsjordvei 1, 3511 HØNEFOSS

  Avdelingsleder
  Kine Mauseth

  Mobil 90 80 55 12

  Dersom du har andre spørsmål kan du kontakte legevakten på dagtid.

  Tilsynssak

  Du kan også klage direkte til Fylkesmannen i Buskerud når det gjelder:

  • kvaliteten på helsetjenesten
  • på helsepersonells oppførsel

  Slike klager kan gjelde eks.:

  • faglig uforsvarlig behandling
  • dårlig kommunikasjon
  • avvist ved behov for øyeblikkelig hjelp
  • andre forhold som er kritikkverdige

  Adresse:

  Fylkesmannen i Buskerud
  Postboks 1604
  3007 DRAMMEN 

  Dersom du som pasient er påført skader etter behandling på legevakten, kan du sende en klage og krav om erstatning til Norsk Pasientskadeerstatning:

  Norsk pasientskadeerstatning
  Postboks 3 St. Olavs plass
  0130 OSLO

  Besøksadresse:

  Arnold Dybsjords vei 1
  3511 Hønefoss

  Telefon: 116117

  <h2>Åpningstider</h2> <p>Hverdager: kl. 16-08</p> <p>Helger/høytider: hele døgnet</p>
  Siste endret: 29.01.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?