Du er her: Hjem / Helse / Legevakt

Innhold

  Legevakt

  Ringerike interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Flå, Krødsherad, Modum og Sigdal. Ring 116117 før du kommer!

  Informasjon om korona (covid-19)

  Har du spørsmål angående Korona, så kan du få informasjon på følgende måter:

  Folkehelseinstituttet    Norsk helsenett                       

  Informasjon om korona

  Hvor skal du henvende deg?

  Ved akutte alvorlige skader, ulykker eller andre livstruende tilstander – ring medisinsk nødtelefon 113

  • Legevakten skal hjelpe deg med en alvorlig skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlege.

  • Kontakt alltid fastlege før du tar kontakt med legevakten, dersom det er mulig (i fastlegens åpningstid).

   

  Vi hjelper deg når det haster

  Legevaktens oppgaver er å gi deg helsehjelp som ikke kan vente til fastlegens kontortid.

  Eksempel på helseproblemer:

  • smerter i brystet eller magen
  • pustevansker
  • akutt sykdom eller alvorlig forverring
  • nedsatt allmenntilstand hos barn
  • alvorlig psykisk sykdom
  • mistanke om komplikasjoner i svangerskapet
  • kuttskader som må sys

  Legevakten er ikke ment for deg som har vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring

  Ring før du møter opp

  Vi oppfordrer til å ringe før du møter opp, slik at vi kan avklare riktig oppfølging, ellers kan det bli lenge å vente før man får snakket med lege.

  Det er til tider stor pågang på legevakten av mennesker som er i behov av akutt helsehjelp. På bakgrunn av dette må vi hele tiden prioritere pasienter ut i fra hastegrad.

  Dette betyr at vi på telefonen vil stille spørsmål for å kartlegge hvor raskt du er i behov for legehjelp.

  Vi er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet.

  I mange tilfeller kan vi hjelpe deg på telefonen, eller at vi sammen finner ut hvilken hjelp du trenger. En legevaktsykepleier svarer telefonen, vi har høy kompetanse og kan gi god veiledning og kvalifiserte råd.

  Ofte kan vi hjelpe deg via en telefonsamtale slik at du slipper å reise til legevakten.

  På dagtid mellom kl. 08 - 15  formidler vi deg/pasienten videre til fastlege.

  Forsøk å ha følgende tilgjengelig du ringer:

  • fullt navn
  • fødselsdato og personnummer
  • dine faste medisiner og sykdommer

  Vi oppfordrer seg til å måle kroppstemperaturen dersom du tror du har feber

  Det tas lydopptak av alle telefonhenvendelser til legevakten og opptakene lagres i henhold til krav i Akuttmedisinforskriften §13 og §20.

  Åpningstid

  Legevakten er åpen:

  • 15 - 08 på hverdager
  • Hele døgnet i helg og høytider

  Ringerike interkommunale legevakt har normalt lav ventetid.

  Forberedelser før du ringer til legevakten 

  Legevakten har ikke tilgang til din journal fra sykehuset, eller andre steder. Derfor er det nødvendig at du som pasient/foresatt til pasient oppgir:

  • ditt/barnets fullstendige navn
  • din/barnets folkeregistrerte adresse
  • ditt/barnets fødselsnummer (fødselsdato + personnummer)
  • navnet på din/barnets fastlege
  • oversikt over faste medisiner du/barnet tar
  • om du/barnet har frikort
  • evt. andre relevante papirer som angår din/barnets helse

  Lege er til stede ved legevakten fra kl. 15.00 på ettermiddagen til kl. 08.00 neste dag. I helger og ved høytider er lege til stede hele døgnet.

  Du bør ha følgende i huset ved sykdom:

  • Termometer
  • Febernedsettende til voksen og evt. barn
  • Nesespray
  • Plaster/bandasje
  • forlengelse av sykemelding
  • legeerklæring eller helseattest
  • fornying av resepter
  • kontroll av kroniske sykdommer
  • graviditetstester og/eller ”angrepiller”

  Hvor er legevakten?

  Trygstadveien 8, 3511 Hønefoss

  Parkering

  Det er gratis å parkere rett utenfor legevakten på anviste plasser. Bilen registreres når du kjører inn på området, og avregistreres når du kjører ut igjen.

  Den store parkeringsplassen du kommer til før du kjører inn til legevakten er kun for ansatte på Ringerike sykehus. Her betaler ansatte for å stå parkert.

  Når du kommer til legevakten

  Når du ankommer legevakten ringer du på i ekspedisjonen. Da kommer du i kontakt med sykepleier som avklarer riktig oppfølging. 

  Forsinkelser forekommer

  Lege på vakt kan bli kalt ut på akutte hendelser og pasienter i behov av øyeblikkelig hjelp kan ankomme i ambulanse til oss.

  Alle pasienter vurderes for konsultasjon iht. hastegrad.

  Det kan medføre forsinkelser, og at din time blir endret ved ankomst legevakten.

  Betaling

  Etter legekonsultasjon på legevakten vil du få en SMS om betalingsinformasjon. Dersom du ikke betaler regningen innen 24 timer, vil det bli sendt faktura til oppgitt adresse.

  Etter en videokonsultasjon vil det bli sendt regning på samme måte som etter en konsultasjon på legevakten

  Dersom du har frikort

  Du er selv ansvarlig for å vise legen dette ved konsultasjonen. Hvis du glemmer å vise frikortet, oppfordrer vi deg til å betale fakturaen og pengene vil du automatisk få refundert av HELFO.

  Praktisk informasjon om betaling

  Du kan betale med kort. Dersom du ikke har penger, bør du ta ut faktura på legevakten slik at du unngår å belastes for fakturagebyr som ved sending per post.

  Refusjon av transportutgifter

  Det er legen som kan avgjøre om du får refundert transportutgifter avhengig av din helsetilstand. 

  Det betales en egenandel etter faste takster og i tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell. 

  Du slipper å betale egenandel for konsultasjonen hvis du har frikort eller du er:

  • under 16 år
  • kvinner med svangerskapsplager
  • personell i førstegangstjeneste

  Forbruksmateriell er ikke fradragsberettiget og kan derfor ikke føres på frikortet.

  Kontaktinformasjon

  Adresse Ringerike interkommunale legevakt, Trygstadveien 8, 3511 Hønefoss

  Avdelingsleder
  Kine Mauseth

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  De som midlertidig oppholder seg i legevaktdistriktets kommuner har rett på nødvendig helsehjelp hos en allmennlege på dagtid, eventuelt ved legevakten på kveldstid, dersom helseproblemet omfattes av nødvendig helsehjelp.

  Dersom du er pasient, bruker eller pårørende og opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester som du har krav på, eller at kvaliteten på tjenesten som er gitt er uforsvarlig, kan du klage.

  Du kan også klage dersom:
  • informasjonen som er gitt av helsepersonell er utilstrekkelig eller gal
  • at helsepersonell har brutt taushetsplikten
  • det ikke er gitt den omsorgen som forventes på bakgrunn av helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig

  Ved legevakten foretrekker vi å motta klager per post.

  Det er mulig å gi en muntlig klage per telefon, men vi anbefaler at klagen formuleres skriftlig.

  Klagen bør inneholde:
  • fullt navn, fødselsdato og personnummer.
  • Dersom klagen rettes mot helsepersonell er det ønskelig at helsepersonellet som påklages navngis. Videre må tidspunktet for hendelsen oppgis.
  • Det bes om at klagen forsøkes beskrives så konkret og kortfattet som mulig.
  • Hvis du klager på vegne av en pasient, må det foreligge en fullmakt fra pasienten eller verge for denne.
  Klagen kan sendes til:

  Adresse: Ringerike interkommunale legevakt, Trygstadveien 8, 3511 Hønefoss

  Dersom du har andre spørsmål kan du kontakte legevakten på dagtid.

  Tilsynssak

  Du kan også klage direkte til Fylkesmannen i Buskerud når det gjelder:

  • kvaliteten på helsetjenesten
  • på helsepersonells oppførsel

  Slike klager kan gjelde eks.:

  • faglig uforsvarlig behandling
  • dårlig kommunikasjon
  • avvist ved behov for øyeblikkelig hjelp
  • andre forhold som er kritikkverdige

  Adresse:

  Fylkesmannen i Buskerud
  Postboks 1604
  3007 DRAMMEN 

  Dersom du som pasient er påført skader etter behandling på legevakten, kan du sende en klage og krav om erstatning til Norsk Pasientskadeerstatning:

  Norsk pasientskadeerstatning
  Postboks 3 St. Olavs plass
  0130 OSLO

  Besøksadresse:

  Trygstadsveien 8
  3511 Hønefoss

  Telefon: 116117

  <h2>Åpningstider</h2> <p>Hverdager: kl. 15-08</p> <p>Helger/høytider: hele døgnet</p>
  Siste endret: 08.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?